Deichmanske hovedbibliotek

Deichman Bjørvika

Som prosjektleder har Advansia vært ansvarlige for at det bygges et publikumsrettet og moderne hovedbibliotek. Et signalbygg i hjertet av Oslo som er åpent og tilgjengelig for alle brukere, både unge, gamle og besøkende fra inn- og utland.

Arkitekten Atelier Oslo og Lund Hagem har tegnet et helt spesielt bygg. En stor utkraging vil henge over Operaallmenningen og den åpne plassen foran biblioteket skal være park om sommeren og skøytebane om vinteren. Et foldetak krever helt spesielle betongkonstruksjoner og støpeteknikker.

Etter store utfordringer med byggetomten og grunnarbeider i begynnelsen av prosjektet, kom nye styringsrammer på plass i 2015. Inntil 7.500 m2 skal være utleiebart, publikumsrettet areal med konferansefasiliteter, møterom, kino, auditorier, spisesteder, spot-areal og flerbrukshall.

Store forventninger

Deichman Bjørvika åpnet for publikum i juni 2020 og det forventes høyere besøkstall og økt tilgjengelighet sammenlignet med tidligere hovedbibliotek. Fleksible arealer gir en spennende helhet og et langt mer variert kulturtilbud enn hva vi forbinder med et tradisjonelt bibliotek.

Deichman Bjørvika har vært et byggeprosjekt som naturlig har fanget medias og offentlighetens interesse. Som prosjektleder har Advansia sammen med byggherre håndtert denne ekstra oppmerksomheten parallelt med å lede en kompleks utbygging på en tomt omgitt av trafikk og mennesker døgnet rundt.

Fakta

Oppdragsgiver: Kultur- og idrettsbygg Oslo KF
Prosjektkostnad: 3 100 MNOK
Omfang: 19 900 m2 nybygg bibliotek med utleiebare arealer
Tidsrom: 2014 – 2019
Miljø: Passivhus, FutureBuilt forbildeprosjekt, netto energibehov skal ikke overstige 85kWh/m2, 50% reduksjon av klimagassutslipp, Enovastøtte, bruk av ny teknologi
Sted: Bjørvika, Oslo
Våre leveranser: Prosjektledelse

Skjermbilde Deichman Norway
Hans Hagby - Områdedirektør i Advansia
Hans Hagby
Områdedirektør i Advansia

Er du interessert i våre tjenester? Ta kontakt!

Kontakt Hans Hagby

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.