E6 Vinstra Sjoa Ill. Arild Solberg, Statens vegvesen

E6 Vinstra-Sjoa

E6 Vinstra-Sjoa er del av Frya-Sjoa som har vært en av de største veiutbyggingene i Norge de siste årene. 17.desember i 2016 åpnet den 33 km lange strekningen gjennom Gudbrandsdalen.

Prosjektet ble kåret til Årets anlegg 2016. I juryens begrunnelse står det bl.a.:

«Nye E6 smyger seg gjennom landskapet på en måte som om den alltid har ligget der. 33 kilometer vei med tunneler og brukonstruksjoner med fremragende ingeniørkunst og arkitektur av vår tid. Prosjektet har stor samfunnsnytte og imponerer med solid og omsorgsfull gjennomføring særpreget av tillit og samhandling mellom aktørene.»

Mange ulykker på strekningen

Denne strekningen har historisk vært den mest ulykkesutsatte veiforbindelsen mellom Trondheim og Oslo. Oppdraget var å lage en tryggere E6 ved etableringen av ny to-felts veg med midtdeler og et triveligere lokalsamfunn gjennom Gudbrandsdalen.
AFRY har stått for prosjektering av parsellen Vinstra-Sjoa og datterselskapet vårt Gottlieb Paludan Architects har vært ansvarlige landskapsarkitekter og arkitekter.

Omfattende oppdrag

Dette har vært et omfattende oppdrag hvor AFRY har hatt ansvar for utarbeidelse av byggeplan med konkurransegrunnlag for 16 km veg og 20-30 konstruksjoner, bl.a. Teigkamptunnelen på 3,7 km og Kvam bru. Det har vært krav til full 3D-prosjektering fra alle fag.

Arkitektene har deltatt i utformingen av broer og da spesielt Lågen bru ved Kvam, mens landskapsarkitektens største oppgave har vært å skape gode terrengtilpasninger for en så stor vei i et stedvis veldig sidebratt landskap som ofte rammes av flom.

Økt trafikksikkerhet og kortere reisetid

Nå når strekningen står ferdig er resultatet en miljøtilpasset og trafikksikker vei som tar både naboene til veien og trafikantene på alvor.

Ved å etablere ny to-felts veg med midtdeler blir 9 av 10 alvorlige ulykker er fjernet. I tillegg er reisetiden gjennom Gudbrandsdalen forkortet med tolv minutter.

Fakta

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region øst
Entreprenør: Implenia Aurstad ANS
Omfang: 20 km firefelts E6, ca.16 km veg inkl. 3,7 km tunnel + 20-30 konstruksjoner
Tidsrom: 2011-2016
Sted: Gudbrandsdalen (Nord-Fron og Sel kommune)
Våre leveranser: Detaljprosjektering, arkitektur og landskapsarkitektur

Bildet: Copyright Arild Solberg, Statens vegvesen