Haugtun Spesialskole perspektiv

Haugtun spesialskole

AFRY prosjekterer den etterlengtete spesialskolen

Barn med ulike funksjonsutfordringer og deres lærere får endelig en ny og oppgradert spesialskole når Haugtun Ny Spesialskole nå prosjekteres. Den nye skolen er høyst etterlengtet, både fra elever, lærere og foreldre. Skolen skal være tilpasset den enkelte elevs behov, og skal blant annet bestå av terapibasseng og gymsal.

Haugtun Spesialskole
Perspektivillustrasjon, fra øst. Illustrasjon: Lillestrøm Arkitekter AS

Skåningsrud skole og ressurssenter i Lillestrøm kommune er i svært dårlig fatning. Dette er en barne og ungdomsskole for elever med sammensatte lærevansker. Brukerne har etterlyst en oppgradering av skoleområdet, og i den forbindelse har kommunen besluttet at det på Haugtun skole, en tidligere barneskole i samme kommune, skal bygges en ny og moderne spesialskole.

Noen av elevene har fysiske funksjonshemninger og er derfor avhengig av hjelpemidler og velferdsteknologi i hverdagen. Den nye spesialskolen skal prosjekteres med terapibasseng og gymsal tilrettelagt for elevene. Det skal også legges til rette for en-til-en undervisning mellom lærer og elev.

Høye miljøambisjoner

Lillestrøm kommune har høye miljøambisjoner, og dette prosjektet er ingen unntak. Av den grunn er det vedtatt at skolen skal tilfredsstille BREEAM GOOD. Bygget prosjekteres også for mest mulig bruk av trematerialer, herunder massivtre, oppført med primært trekonstruksjoner til bærende konstruksjoner for utvendig trekledning. Taket utføres med sedum og det skal også bygges solcelleanlegg på taket.

Perspektivillustrasjon Haugtun Spesialskole
Perspektivillustrasjon, fra vest. Illustrasjon: Lillestrøm Arkitekter AS

AFRY bistår med 13 fag

AFRY har ansvar for prosjekteringen av den nye spesialskolen i Lillestrøm kommune. Vi bistår med kompetanse innen 13 fag. I tillegg er også Advansia involvert med BREEAM samt Efterklang med akustikk.

Haugtun Ny Spesialskole vil være på ca. 5000 kvm, og ligger nå ute til regning for entreprenørene. Kontraheringen er estimert til å begynne i mai 2024. Det er ventet at skolen skal ferdigstilles i starten av 2026.

Totalt er byggeprosjektet estimert til å koste ca. 330 millioner kroner, og det er satt av ca. 1,5 år til byggeperioden.

Fakta

Oppdragsgiver: Lillestrøm kommune
Prosjektramme: 330 millioner
Tidsrom: 2023-2026
Sted: Blaker i Lillestrøm
Omfang: Prosjektering av rivning av eksisterende skolebygg og nytt skolebygg tilpasset spesialbehov for elever med funksjonsutfordringer, terapibasseng og gymsal, potensielt solcelleanlegg
Våre leveranser: Prosjekteringsledelse og prosjektering.

Sissel Helen Espe  - Direktør Buildings (fungerende) og direktør strategi og forretningsutvikling/COO
Sissel Helen Espe
Direktør Buildings (fungerende) og direktør strategi og forretningsutvikling/COO

Er du interessert i våre tjenester? Ta kontakt!

Kontakt Sissel Helen Espe

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.