Lindelia bo- og behandlingssenter er ferdigstilt

Lindelia Bo- og behandlingssenteret

Bo- og behandlingssenteret, som ble overlevert like etter sommeren 2020, og er den første i en bølge av oppgraderinger i Bærum hvor det er behov for 1.000 nye sykehjemsplasser frem mot 2033.

Bo- og behandlingssenteret ligger på toppen av Lindelia i Bærum, med utsikt over Oslofjorden på én side og mot Kolsåstoppen på den andre. Det har til sammen 132 beboerplasser og dagsenter, samt ti omsorgsboliger og to treningsboliger.

AFRY har hatt ansvar for det meste av prosjekteringen i en totalentreprise med Backe Stor-Oslo. AFRY’s datterselskapet Gottlieb Paludan Architects har levert landskapsarkitektur og våre lydeksperter i Efterklang har tatt seg av akustikken.

Krevende tomt og grunnforhold

Lindelia bo- og behandlingssenter har en fantastisk beliggenhet, dog på en krevende tomt både i høyden og i størrelsen. En annen utfordring som Backe støtte på tidlig i prosjektet, var overraskende vanskelige grunnforhold.

Til tross for noen oppstartsproblemer har god samhandling på tvers av fag og med andre samarbeidspartnere sikret et godt resultat.

Godt samarbeid mellom arkitekten og rådgivere er essensielt for å få et godt sluttprodukt.

Kvalitetsbygg uten kompromisser

Den beste bekreftelsen på et godt sluttresultat, er fornøyde brukere og kunde.

Vi har jobbet mye med kvalitet, og dette har blitt et ordentlig kvalitetsbygg. Det har ikke blitt gjort noen kompromisser.

Lindelia bo og behandlingssenter interiør

FAKTA

Oppdragsgiver: Backe Stor-Oslo AS
Omfang: Bo- og behandlingssenter og omsorgsboliger, Bruttoareal: 13.400 kvadratmeter, Entreprisekostnad: 353 millioner kroner (eks. mva.)
År: 2017-2020
Avtaletype: NS8401
Miljø: Klimagassreduksjon på 40%.
Våre leveranser: Totalrådgiver (Efterklang også med) (PGL, RIB, RIV, RIE, RIVA, ITB, RIAku, RIBr, RIM, RIEn, RIBFy, RI-Dørmiljø, BIM, RIG, RIG-miljø, RIVeg)