Portalen Lillestrøm Norge

Portalen Lillestrøm

Portalen ligger rett ved Lillestrøm stasjon som er Norges tredje største togstasjon. Byggene fungerer som en portal til Lillestrøm enten man kommer via riksveien sørfra eller med toget.

Prosjektet består av et kontorbygg (ca. 17 000 m2), to boligblokker, en næringsetasje med underliggende parkeringskjeller, samt et hotell. Prosjektet er på totalt ca. 55.000 kvm, og ligger like ved jernbanestasjonen på Lillestrøm.

Noen nøkkeldata

  • BREEAM-NOR Very Good, Energimerke B
  • 868 arbeidsplasser
  • 788 sykkelparkeringsplasser
  • 219 hotellrom og 144 leiligheter
  • 4 000 m2 næringsarealer
  • 248 parkeringsplasser (EL-bil p-plasser inkludert)

Hovedleveranse

AFRY bisto i forprosjektfasen med utviklingen av bæresystemet og stabilitet- og jordskjelvsanalyser for hotellet, kontorbygget, boligblokkene, næringsarealer og parkeringskjeller. Vi har levert komplett byggeteknisk prosjektering av plass-støpte konstruksjoner med tilhørende stålkonstruksjoner og fundamentering.

Alle konstruksjoner er pelefundamentert til fjell. I tillegg har AFRY også hatt ansvar for detaljprosjektering av sanitær, varme/kjøling og ventilasjon og oppfølging i byggefasen for kontorbygg/næringsarealer.

FAKTA

Byggherre: Jernbanegata AS (OBOS)
Oppdragsgiver: Veidekke AS / GK AS
Omfang: Totalt 55 000 m² (kontorbygg 17.000 m²)
År: 2014-2017
Arkitekt: LPO Arkitekter
Avtaletype: Forprosjektfase, detaljprosjektering (Totalentreprise i samspill)
Miljø: BREEAM Very Good
Våre leveranser: RIB, RIV