Matilda Porsö HERO

AFRY’s trafikplanlægger Matilda: Vi kan ikke rende rundt og pege fingre

AFRY’s trafikplanlægger Matilda: Vi kan ikke rende rundt og pege fingre

For Matilda Porsö, der arbejder som Traffic Planner i AFRY, handler planlægningen af byer og trafik om meget mere end veje, biler og lyskryds. Det handler om mennesker og om at gøre det nemt for dem at træffe valg, der er gode for dem selv, byerne og klimaet.

I Matildas arbejde som trafikplanlægger i AFRY kombinerer hun to af sine helt store interesser: mennesker og bæredygtighed.

“Jeg har altid vidst, at jeg gerne ville arbejde med mennesker. Som trafikplanlægger kan jeg påvirke folks daglige valg helt uden at være politiker. Det gælder blandt andet, når vi er med til at gøre det nemmere at være gående og cyklende i de større byer, så folk får et incitament til at lade bilen stå derhjemme. På den måde bliver trafikplanlægningen en stor del af løsningen på klimaudfordringerne i byerne,” fortæller hun.
 

Den bløde ingeniør

Matilda er interesseret i at se på de store og strategiske linjer i byerne: Hvordan bevæger indbyggerne sig? Hvordan fungerer de eksisterende trafikale løsninger? Hvordan kan vi skabe en endnu bedre mobilitet, der motiverer folk til at transportere sig til fods, på cykel eller ved hjælp af den kollektive trafik?  

“Min uddannelse som ‘Urban Planner’ er mindre teknisk end de hardcore ingeniøruddannelser, hvor man beregner tal og arbejder med super tekniske modeller. Selvfølgelig sidder jeg også med beregninger, men mit arbejde handler mere om adfærdsdesign end om systemdesign. Jeg plejer at sige, at jeg arbejder med de blødere og mere humanistiske dele af ingeniørfaget, forklarer hun.

Brug for flere byplanlæggere i fremtiden

Planlægningen af trafikken i byerne er noget, som både politikere, virksomheder og menige borgere har en mening om. Og det er med til at give Matilda energi at arbejde med noget, som påvirker vores alles hverdag.

“Alle har en holdning til by- og trafikplanlægning - både dem, der foretrækker at køre bil og dem, der hellere vil cykle eller gå. Det er et emne, der har stor politisk bevågenhed, og hvor innovationen går stærkt,” siger Matilda og tilføjer, at der er brug for planlæggere, der tør udfordre kundens ønsker, og som tør insistere på at udvikle de bæredygtige mobilitetsløsninger.

“Uanset kundens karakter skal by- og trafikplanlæggere turde udfordre og sætte spørgsmålstegn ved, om deres idé er den rigtige. Hvad hvis vi kan give dem et bedre og mere bæredygtigt alternativ? Hvad hvis det i stedet er smartere at udbygge cykelstien i stedet for vejbanen? Der bliver brug for flere af den slags ingeniører i fremtiden, der tør udfordre kunder og politikere, forudser hun”

Matilda Porsö

Ikke individets ansvar

Når Matilda siger, at hun arbejder med de blødere dele af ingeniørfaget, drejer det sig også om hendes tilgang til at motivere folk til at vælge bæredygtige transportformer fremfor at dømme dem for at tage den benzin- eller dieseldrevne bil.  

“Vi kan ikke rende rundt og pege fingre af dem, der tager bilen på arbejde. Det duer ikke, at vi lægger hele ansvaret over på individet, for det er svært for mange at få en hverdag til at hænge sammen uden en bil, hvis man eksempelvis har børn og arbejder uden for de større byer. Vores infrastruktur er ikke for alvor gearet til de alternative mobilitetsløsninger - endnu,” siger Matilda.

Drone perspective of a group of people connected through digital networks

Se dine jobmuligheder hos AFRY