Night road in the city of lights cars traffic jams

Fremtiden er elektrisk - Udfordringer og fordele ved at skifte til eldrevne flådekøretøjer

Af: Vinni Jürgensen

Eldrevne køretøjer er i hastig vækst og forventes at blive en afgørende faktor i den mobilitetsrevolution, som vi oplever i disse år. Men selvom eldrevne køretøjer er miljøvenlige, er der også udfordringer forbundet med at skifte til dem.

En revolution inden for mobilitet er lige om hjørnet, og flådekøretøjer spiller en afgørende rolle i denne transformation. Eldrevne køretøjer vinder hastigt frem, og det har stor betydning. De 63 millioner flådekøretøjer, der findes i Europa i dag, udgør 20% af alle biler. Flådekøretøjer står også for over 40% af alle køretøjskilometer og 50% af vejtransportens emissioner. Prognoser viser, at EU's vognparker vil rumme 73 millioner flådekøretøjer i 2030, herunder både eldrevne og forbrændingsmotorer. Forventningen er, at antallet af eldrevne flådekøretøjer vil stige til 10,5 millioner i Europa i 2030. Det er en 24-dobling fra de nuværende 420.000 biler.

I USA forventes virksomhedernes flåder at bestå af 15 millioner elbiler i 2040. Denne hurtige vækst i eldrevne flådekøretøjer er godt nyt, da den fører til betydelige miljømæssige forbedringer. Vejtransporten står for næsten 25% af alle drivhusgasemissioner i Europa og 23% i USA. Ved at erstatte forbrændingsmotorer med køretøjer uden emission bliver det nemmere at opfylde nationale mål for reduktion af drivhusgasser. Flere regeringer har indført politikker og love, der tilbyder incitamenter såsom skattelettelser og subsidier for at fremme brugen af eldrevne flådekøretøjer.

Flådeoperatører har mulighed for at reducere de samlede totaløkonomiske omkostninger (Total Cost of Ownership) for virksomhedsejede eller leasede køretøjer, undgå bøder og straffe for forurening samt fremme virksomhedens sociale ansvar ved at reducere CO2-emissionerne.

Selvom forandringerne er gavnlige, er de ikke uden udfordringer. Jo større forandringen er, desto større er udfordringerne. Flådeoperatører står over for tre store udfordringer, når de overvejer at skifte til eldrevne flådekøretøjer:

  1. Det er komplekst at forstå og planlægge efter nye brændstofkilder.
  2. Det kræver kapital at købe og indføre elbiler og den dertilhørende opladningsinfrastruktur
  3. Det kan være svært at omstille vognparken og samtidig bevare en robust daglig drift

1. Det komplekse økosystem

Elektrificering af en flåde handler ikke kun om at erstatte benzin- og dieselkøretøjer med eldrevne biler. Flådeoperatører skal omhyggeligt planlægge integrationen og koordineringen af flere faktorer for at udskifte flåden:

  • Eldrevne køretøjer, der opfylder mobilitetsbehovet
  • Ladestandere
  • Overvågnings- og styringssoftware til vognparker
  • Levering af vedvarende energi
  • Netværk og forsyningsinfrastruktur
  • Træning og uddannelse

Markedet for eldrevne køretøjer er stadig fragmenteret, og operatører kan være nødt til at samarbejde med forskellige leverandører for at finde de bedste teknologiske løsninger i et komplekst og hurtigt skiftende økosystem.

2. Finansiering af elbiler: Subsidier og innovative modeller

Skiftet til eldrevne køretøjer kan være dyrt, men der er finansieringsmuligheder til rådighed. EU, EU-lande samt forsyningsselskaber tilbyder subsidier til både eldrevne køretøjer og infrastruktur til opladning. Dog kan det være udfordrende for flådeoperatører at kende til og at vælge den bedste finansiering og udarbejde en stærk ansøgning.

Der opstår også nye ejerskabs- og driftsmodeller, der kan reducere omkostningerne forbundet med at skifte til en eldrevet flåde, idet de bliver gjort til en årlig udgift, der betales over tid, samtidig med at flådeoperatørerne sparer penge på brændstof og vedligeholdelse.

Nogle af disse innovative forretningsmodeller omfatter "energy-as-a-service", hvor en flådeoperatør ejer køretøjerne, mens en tredjepart står for opladningsinfrastrukturen og energitjenesterne samt "mobility-as-a-service". Selvom disse finansieringsmetoder har et stort potentiale, er de endnu ikke udbredt i stor skala.

3. Drift af en eldrevet flåde – udfordringer og løsninger

Implementeringen af en eldrevet flåde kan tage lang tid og have indvirkning på hele transportnetværket. For tunge flådekøretøjer kan overgangen og implementeringen godt ske trinvist. Nogle køretøjer og ruter kan være fuldt elektrificerede, mens andre stadig er i planlægningsfasen eller under udrulning.

Det kan være en kompleks opgave at håndtere både konventionelle og elektriske køretøjer i daglig drift, da der kræves forskellige processer til tankning og genopladning samt planlægning af vedligeholdelse og reparationer. Selvom eldrevne køretøjer typisk er lettere at vedligeholde og køre, kan det stadig godt kræve specialuddannet personale og chauffører, hvis man skal sikre effektiv drift af en elektrisk vognpark. Manglende uddannelse og udvikling kan føre til ineffektivitet.

Konklusion

Elektrificering af vognparker er undervejs grundet stigende brug af eldrevne køretøjer samtidig med, at der er både økonomiske og miljømæssige fordele ved det.

Både den offentlige og private sektor elektrificerer deres vognparker i dag. Miljøvenlige løsninger til at reducere emissioner bliver afgørende for virksomheders overlevelse og konkurrenceevne, især i en tid med klimakrise.

For at håndtere emissionerne effektivt er det vigtigt at gå fra blot at acceptere målene teoretisk til at udarbejde konkrete handlingsplaner. Selvom disse løsninger kan være komplekse, er de tilgængelige for virksomheder, der har viljen og ekspertisen til at udnytte dem fuldt ud.