Smiling man and woman sitting on concrete steps

Hvad mener de unge om bæredygtighed og fremtidens byer?

Globale tendenser og udfordringer, såsom urbanisering, digitalisering og klimaændringer vil påvirke, hvordan vi lever og bor i fremtiden.

Bæredygtighed er vigtig for de unge. Det bekræfter en undersøgelse fra 2019 foretaget af AFRY. Mere konkret viser undersøgelsen, at de unge er optaget af naturen, offentlig transport og effektiv genanvendelse af ressourcer. I forhold til fremtidens byer er de mest bekymrede for tilgangen til billige boliger og for overbefolkning. 

For at udvikle byer, som unge mennesker ønsker at leve i, er det vigtigt at vide, hvad de lægger vægt på og ønsker. Derfor gennemførte AFRY en undersøgelse blandt unge (i alderen 18-35 år) i seks europæiske lande: Sverige, Norge, Finland, Danmark, Østrig og Schweiz. 

Bæredygtighed er vigtig for de unge 

Bæredygtighed i både social, økonomisk og miljømæssig sammenhæng er vigtig for de unge. Mere end 60 procent af de adspurgte svarede, at bæredygtighed er en vigtig faktor, når de skal beslutte sig for, hvor de ønsker at leve.  

"Det står klart, at unge mennesker bekymrer sig om bæredygtighed i alle former. Det er et afgørende spørgsmål, som vi skal tage hensyn til, når vi udvikler fremtidige byer, og vi har meget at lære ved at lytte til den yngre generation, når vi udvikler og designer for fremtiden,” siger Helena Paulsson, der er chef for byudvikling hos AFRY. 

Efter nærhed til venner og familie samt jobmuligheder er adgang til naturen det tredjevigtigste kriterie for unge, når de vælger, hvor de skal bo. Samtidig svarer omkring 40 procent, at der ikke er nok grønne områder, der hvor de bor. 

”Vi vil løse det her! Grønne områder er utroligt vigtige for vores byer, og vi er nødt til at fortsætte med at planlægge og bygge dem ind i byerne. De er vigtige ikke kun for vores trivsel, men også fordi de udfylder andre funktioner. For eksempel i forhold til biodiversitet, temperaturregulering, modstandsevne og som en måde at håndtere kraftige regnskyl på," siger Helena Paulsson.  

Overbefolkning er den største udfordring for fremtidige byer 

Derudover viser undersøgelsen, at kun lidt over hver anden unge ønsker at bo i byer med mere end en million indbyggere. Respondenterne blev også spurgt, hvad de ser som de største udfordringer for fremtidige byer: Overbefolkning og affaldshåndtering var de mest almindelige svar. 

”De unge i disse lande ønsker ikke at bo i megabyer. At overbefolkning ses som en trussel i lande, der har en relativt lille befolkning, kan tolkes som et behov for en mere bæredygtig byudvikling i byer med en million indbyggere eller mere," siger Helena Paulsson. 

Bæredygtig byudvikling 

Undersøgelsen spurgte også ind til, hvad de unge forbinder med en bæredygtig by. Øverst kom adgang til naturen og offentlig transport drevet af vedvarende energi. Effektivt genbrug, samt adgang til økonomisk overkommelige boliger fulgte tæt. 

”Det er væsentlige forhold, der påvirker folks hverdag. At en by er smart og ”connected" kommer kun på femtepladsen, sandsynligvis fordi nutidens unge simpelthen tager det for givet, siger Helena Paulsson.  

Undersøgelsen blev foretaget af analysefirmaet YouGov den 10.-29. September 2019. I alt deltog 5.624 personer i undersøgelsen. Omtrent 1.000 personer pr. land.