Hvad er RfG?

Lever dit solcelleanlæg op til kravene i RfG?

Lever dit solcelleanlæg op til kravene i RfG?

Alle nye solcelleanlæg skal leve op til EU’s krav i Requirements for Generators, for at anlægget kan tilsluttes det nationale elnet. Grundige analyser og modeller inden byggeriet går i gang er både praktisk og økonomisk fornuftigt, og her kan AFRY’s eksperter hjælpe.

I Danmark bruger vi dagligt op mod 5.000 MW energi, og vi er langt fremme med at producere el fra vedvarende energikilder som vind og sol. Vindmøllebranchen har bogstavelig talt haft medvind i mange år, mens solcellebranchen først for alvor er ved at etablere sig med store parker rundt om i landet.

For at tilslutte et nyt solcelleanlæg til nationale elnet i EU skal anlæggene leve op til de krav, der er beskrevet i regelsættet Requirements for Generators, i daglig tale RfG.

”Kravene gælder alle solcelleanlæg, hvor der skal udarbejdes en grundig analyse, inden man får lov at koble anlægget på elnettet. Analysen skal blandt andet belyse, hvordan anlægget kan producere mere energi, hvis frekvensen falder. Man skal også analysere den elektriske støj, som en solcellepark genererer, så man kan indbygge de rette filterfunktioner. Det er ikke optimalt først at finde ud af det, to dage før man skal koble anlægget på elnettet,” forklarer Steffen Kristensen, der er elektroingeniør hos AFRY.

Færre anlægs- og driftsudgifter

Steffen Kristensen og hans kolleger i AFRY’s danske Energy-team har solid erfaring med tilslutning af solcelleanlæg for både det offentlige energiselskab i Danmark, Energinet, og andre mindre, private selskaber. Teamet har overblikket over, hvordan analyserne skal foretages, og hvilke faldgruber der kan være. Og så har de adgang til sofistikerede digitale værktøjer og de rigtige – og dyre – licenser, der skal til for at kunne foretage grundige studier og analyser samt modellere forskellige driftsscenarier i et solcelleanlæg og dets infrastruktur.

”Hvis du som ejer af et solcelleanlæg får bygget en model op allerede i planlægningsfasen, kan du bruge den til at undersøge konsekvenserne af forskellige løsningsforslag. Det vil i sidste ende resultere i den bedste tekniske og økonomiske løsning for dit samlede anlæg. Udover de påkrævede Grid Code Compliance-analyser kan du desuden udarbejde flere analyser, mens simuleringsmodellerne bliver opbygget. Det giver både færre anlægs- og efterfølgende driftsudgifter," påpeger Steffen Kristensen.

Rettidig omhu er et nøglebegreb

En solcellepark på eksempelvis 200 MW kræver et område på 2,5 km2. Inden for det område skal der etableres et kompliceret el-infrastrukturnetværk, som skal håndteres korrekt, ligesom elkablet mod det overordnede elnet og tilslutningspunktet er essentielt for parkens funktionalitet og ydeevne.

”Alt fra tilslutningspunktet og ned til solcellerne i parken er en del af de studier og modeller, vi bygger. Det er stort og kompliceret arbejde, og derfor er rettidig omhu et nøglebegreb. Grundigt forarbejde er både praktisk og økonomisk fornuftigt for alle parter involveret i sådan et projekt,” siger Steffen Kristensen og tilføjer en vigtig pointe:

”Certifikater fra produktleverandører er ikke nok for at kunne sætte flueben ved EU's krav. Anlægget skal tilsluttes efter retningslinjerne beskrevet i RfG, ellers bliver det ikke godkendt. Så enkelt er det.”

Fakta om RfG

For at koble en ny solcellepark på det nationale elnet i EU skal anlægget leve op til kravene, der er beskrevet i Requirements for Generators.
EU lancerede RfG i 2016 med plan om fuld implementering i medlemslandene i 2019.

 • Type C-anlæg (3,5 MW-25 MW)  
  • Statiske simuleringsmodeller og -studier (Power Factory)
  • Dynamiske simuleringsmodeller og -studier (Power Factory)
    
 • Type D-anlæg (større end 25 MW)
  • Statisk simuleringsmodeller og -studier (Power Factory)
  • Dynamiske simuleringsmodeller og -studier (Power Factory)
  • Harmoniske simuleringsmodeller og -studier (Power Factory)
  • Transiente simuleringsmodeller og -studier (PSCAD/EMTDC)


For statiske studier udføres der loadflow- , kapabilitets- og kortslutningsberegninger
For de dynamiske studier laves frekvens- og spændingsstudier samt Fault Ride Through-studier (FRT).


Læs mere om RfG på Energinets hjemmeside.


 

Vil du vide mere om RfG og tilslutning af solcelleanlæg?

Bent Cramer - Section Manager, Energy

Bent Cramer

Section Manager, Energy (Denmark)

Kontakt Bent Cramer

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.
Steffen Lind Kristensen - Electrical Engineer, B.S.E.E.

Steffen Lind Kristensen

Electrical Engineer, B.S.E.E., Energy (Denmark)

Kontakt Steffen Lind Kristensen

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.