Fjernvameanlæg_genrefoto

Automationsløsninger til fjernvarmeanlæg baseret på Siemens PCS7 og T3000

Om projektet

AFRY’s automations-eksperter har stået for projektering, programmering og levering af nye kraftvarmeværkssystemer til de tre største biofyrede fjernvarmeanlæg på Sjælland.

Fælles for de tre projekter var, at de alle omfattede opgradering af anlæggenes kontrol- og styringssystemer, herunder styringssystemerne til randanlæggene på to af anlæggene og sodblæserne på det tredje. Både randanlæg og sodblæsere er systemer, der anvendes i kraftvarmeværker til at forbedre anlæggets effektivitet, sikre driftssikkerhed og reducere anlæggets emissioner.

 

AFRY's rolle

I tæt samarbejde med kunderne valgte AFRY at opgradere styringssystemerne i begge randanlæg til Siemens PCS7 og i sodblæserne til Siemens T3000.

Opgraderingen af kontrol- og styringssystemerne har ført til øget effektivitet og driftssikkerhed i alle tre fjernvarmeanlæg. De optimerede systemer bidrager til en mere stabil og ensartet drift, der kan reducere udledningen af skadelige stoffer. AFRY’s arbejde på de tre projekter er derfor med til at gøre driften mere bæredygtig og derved mindske anlæggenes miljøpåvirkning.

AFRY har gennem de seneste 15 år vedligeholdt, renoveret, ombygget, serviceret og opdateret kundernes kontrol- og styringssystemer. Udover opgraderinger af randanlæg og sodblæsere har AFRY løbende opgraderet anlæggenes undersystemer og udskiftet gamle PLC’er, hardware, tavler og kommunikationsnetværk til nye.

Samlet set har AFRY's arbejde bidraget til en mere effektiv, sikker og bæredygtig drift af de tre fjernvarmeanlæg, hvilket har reduceret deres miljøpåvirkning og sikret en mere stabil drift.

 

AFRY leveret følgende ydelser til projekterne i perioden 2012-2022:

  • Projektledelse
  • Udarbejdelse af omkoblingsplan
  • SRO-detailprojektering
  • SRO-udvikling
  • Hardware-engineering
  • El-arbejde relateret til projekt
  • Planlægning og gennemførelse af FAT (Factory Acceptance Test)
  • System- og procesmæssig idriftsættelse, herunder IO-test og omkobling.

Fakta

Kunder Arrow pointing right

Fortroligt.

Lokation Arrow pointing right

Sjælland, Danmark.

Projektperiode Arrow pointing right

2012-2022.

Nøgle-ydelse Arrow pointing right

Projektering, programmering og idriftsættelse af nye styringssystemer.

Vil du vide mere om projekterne?

Kasper B. Nielsen - Market Area Manager

Kasper B. Nielsen

Market Area Manager, Advanced Automation (Denmark)

Kontakt Kasper B. Nielsen

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.
Kim Rude Holm - National Sales Engineer

Kim Rude Holm

National Sales Engineer, Advanced Automation (Denmark)

Kontakt Kim Rude Holm

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.