Innan Eid 6020 kv station

Detailprojektering af Station Innan Eið

Nye transformerstationer forsyner Færøernes voksende fiskeindustri

Sild, makrel og kulmule strømmer ind i det færøske fiskeriterritorium. Formentlig på grund af temperaturstigningen i verdenshavene. Temperaturstigningen får nemlig flere af fiskearterne til at migrere mod nord for at kunne opholde sig i den havtemperatur de er mest komfortable i.

El-infrastrukturen styrkes

Det er således gyldne tider for færøsk fiskeindustri, og der opføres i øjeblikket adskillige nye fiskefabrikker til at håndtere den øgede produktion.

For at dække fabrikkernes elforbrug skal infrastrukturen styrkes og udbygges. Derfor opfører El-selskabet SEV en række nye transformerstationer. AFRY har senest projekteret den nye 60/20 hovedtransformerstation lidt uden for Fuglafjørður der skal forsyne en stor ny fabrik ved havnen.

Station Innan Eið er den tredje 60/20/10 kV station AFRY projekterer i samarbejde med SEV inden for kort tid. Og der er flere på vej: Allerede til sommer er det planen at næste station skal i drift. I slutning af året idriftsættes endnu en. Disse to projekter er lige som Innan Eið begrundet i fiskeindustriens stigende el-forbrug.

Gensidigt udviklende samarbejde

Relationen mellem SEV og AFRY bærer præg af tillid og en fælles indstilling til at levere resultater af høj kvalitet.

AFRY’s Bjarne Bendtsen siger om samarbejdet:

”Det er et privilegium at få lov at løse disse spændende opgaver sammen med SEV. Vi bliver involveret i stort set alle faser og de fleste tekniske discipliner lige fra de første planer til den endelige idriftsættelse. SEV er en kunde der stiller meget høje krav til kvaliteten, og de har altid en meget tydelig holdning til vores løsningsforslag. I SEV’s DNA ligger en innovationsevne som bl.a. betyder at de ikke er bange for at implementere ny teknik i deres anlægsmasse.

Det er alt sammen med til at holde os skarpe og opdaterede til gavn for begge parter.”

AFRY’s rolle i Station Innan Eið

Designfasen: AFRY’s samarbejde med arkitekten starter så snart hovedstrømskemaets overordnede linjer er på plads. På den måde kan bygningensarkitekturen understøtte komponenternes placering med en logisk og hensigtsmæssig indretning.

Projekteringsfasen: Når bygningen er tegnet og bygherrerådgiverne går i gang med at projektere skal bygningsingeniørerne have oplyst alle specielle krav som knytter sig til højspændingsudstyret: Brandsikring, trykstigninger ved kortslutning, belastninger etc. I denne fase at projekterer AFRY også jordingsanlægget.

Byggefasen: Mens bygherrerådgiverne og entreprenørerne arbejder med bygningen detailprojekterer og indkøber AFRY alt højspændingsmateriel og hjælpeudstyr som senere skal ind i bygningen.

Montagefasen: I montageperioden beregner AFRY beskyttelsesindstillinger og konfigurerer RTU og relæer. Herudover besvarer AFRY spørgsmål fra montører og udfører eventuelle tilsynsopgaver.

Endelig foretager AFRY slutafprøvning af det samlede anlæg. Disse tests er temmelig omfattende. Det tager typisk flere uger at kontrollere alle funktioner inden stationen er klar til at blive sat i drift.

 

Fakta

Projektnavn: Innan Eið 60/20 kV station

Færdiggørelse: 2018

Kunde: El-selskabet SEV

AFRY's ydelser: Detailprojektering, indkøb af komponenter, test, idriftsættelse

Arkitekt: Árni Winther Arkitektar

Bygherrerådgivere: Bygherrerådgivningen er udført i et samarbejde mellem færøske rådgivere SMJ og SPENN

Bygningsentreprenører: Elcon og Kanjon

Tekniske specs: Bygningen rummer to 16 MVA transformere, et 60 kV dobbeltskinne GIS-anlæg bestående af 5 felter, et 20 kV anlæg bestående af 14 felter, lokaltransformer og slukkespole samt alt hjælpeudstyr.

 

Vil du vide mere?

AFRY contact person generic image

Karsten Holm

Electrical Engineer, B.S.E.E.

Kontakt Karsten Holm

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.