POUL LØWENØRN_1

Konvertering af Poul Løwenørns IKAS- og PMS-system

I sommeren 2019 valgte Søfartsstyrelsen at opgradere skibet Poul Løwenørn’s IKAS- og PMS-system.

IKAS- og PMS-systemet blev installeret, da skibet blev bygget i 2001. Skibet løser opgaver vedrørende vedligeholdelse af afmærkning (bøjer og fyr) for Søfartsstyrelsen i danske farvande. Det anvendes desuden også til søopmåling.

Baggrund

Det eksisterende IKAS/PMS-system har fulgt skibet siden levering, og er aldrig blevet opdateret hverken med software eller hardware. Systemet er efterfølgende udgået af produktion. AFRY fik til opgave at installere, programmere og idriftsætte et nyt fremtidssikret system, som løbende vil kunne opdateres og supporteres.

Løsning/leverance

Løsningen faldt på en kombineret PLC og SCADA-løsning fra Schneider Electric, med det dansk-udviklede SCADA-system IGSS. Hele systemet bygges op over en IGSS v.14 løsning, med redundante servere og tre stk. operatør PC’er med marine kit samt et UPS-anlæg. Dette for at hele IKAS-systemet kan holde det totale anlæg i drift i mere end 1 time. Denne SCADA-platform er valgt på baggrund af omfattende erfaringer med systemet fra blandt andet et stort antal Mærsk skibe (15 stk.) og Princess Cruise skibene (11 stk.)

Hele det eksisterende system demonteres og skibet blev udstyret med et nyt og brugervenligt redundant PLC-system med distribueret IO’er. Systemet består af to identiske PLC systemer, en primær og en standby PLC. Hvis den primær PLC skulle fejle, overtager standby systemet i løbet af millisekunder.

For at sikre den bedst mulige responstid på det nye anlæg, blev hele skibets netværkssystem udskiftet til et fibersystem, med tilhørende switche, og mulighed for fjernopkobling gennem sikker opkobling.

Derudover er der oprettet en automatisk dataoverførsel mellem det nye IGSS-system og eksisterende vedligeholdelsessystem AMOS, så alle relevante informationer og data automatisk blive overført til vedligeholdelsessystemet.

POUL LØWENØRN_kort

Resultat

Søfartsstyrelsen har i dag fået et IKAS/PMS-system, som er ”up to date”, og sikret til fremtidens servicering og vedligeholdelse. PLC netværket er samtidig blevet dokumenteret, hvilket gør fremtidig service lettere og en eventuel ”nedetid” kan reduceres til et minimum.

POUL LØWENØRN_

Fakta

Kunde: Søfartsstyrelsen

Opgave: konvertering af IKAS/PMS-system

Branche: Advanced Automation

Mål: Et tidssvarende system, som kan supporteres og vedligeholdes mange år ud i fremtiden

Kontakt