Udvidelse af 60 kV stationer

Rådgivning og projektering af transformerstationer for N1

Udvidelse af 60 kV transformerstationer i forbindelse med tilslutning af VE-producenter.

Om projektet

I forbindelse med et øget behov for tilslutning af VE-producenter på distributionsnettet, står 60 kV over for en opgradering for at kunne håndtere den øgede mængde effekt, der bliver tilført dette spændingsniveau. Konkret betyder det at mange 60 kV stationer både skal fornyes og udvides, så de kan imødekomme tilslutningskravene fra VE-producenterne.

På grund af et øget behov for tilslutning af VE-producenter på elforsyningsnettet, står 60 kV over for en opgradering for at kunne håndtere den øgede mængde effekt, der bliver tilført dette spændingsniveau. Konkret betyder det at mange 60 kV stationer både skal fornyes og udvides, så de kan imødekomme tilslutningskravene fra VE-producenterne.

Station Nørbæks omgivelser og bygning, strøm, spændinger
Transformerstation Nørbæk
Station Nørbæk er udvidet med en ny samleskinne, hvorpå der er etableret to nye 60 kV felter. Endvidere er der i forbindelse med udvidelse af samleskinnen.
60kv_u, ve-projektering, 60 kv transformer, transformerstationer i Danmark, n1 a/s
Transformerstation Holbæk
Station Holbæk er blevet udvidet med et nyt transformerfelt, nye adskillere ved samleskinne og opgradering af eksisterende linjefelter med nye CT’ere og VT’ere.
Vedligeholde anlæg, kablerne, elektricitet
Transformerstation Kærbybro
Station Kærbybro er udvidet med en ny samleskinne med et nyt 60 kV felt, et nyt koblingsfelt med strømmåling, samt opgraderinger i felter på stationen.

AFRY's rolle

AFRY har været rådgiver for netselskabet N1 A/S under fornyelse og udvidelse af tre transformerstationer, hvor AFRY har bistået med følgende kompetencer:

  • Rådgivning omkring designet af stationerne med henblik på placeringer, rørføring, jordnet og HV-kabler.
  • Rådgivning i valg af fundamenter, stålkonstruktioner og i dele af HV-komponenterne.
  • Projektering af nye 60 kV felter på både HV- og LV-siden, samt opgradering af eksisterende felter.
  • Udarbejdelse af udbudsmateriale til underentreprenører.
  • Parametrering af relæbeskyttelse og stationskontrol.
  • Tilsyn under etableringsfasen.
  • Test og idriftsættelsen.
  • Opdatering af As-build dokumentationen.

Fakta

PROJEKTNAVN

Udvidelse af 60 kV transformerstationer i forbindelse med tilslutning af VE-producenter

STED

Randers, Ørsted og Mariager

FÆRDIGGØRELSE

2020

KUNDE

N1 A/S

Vil du vide mere?

Bent Cramer - Sales Manager, Energy (Denmark)

Bent Cramer

Sales Manager, Energy (Denmark)

Kontakt Bent Cramer

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.