Udvidelse af 60 kV stationer

Projekt: Rådgivning og projektering for A1 A/S

Udvidelse af 60 kV transformerstationer i forbindelse med tilslutning af VE-producenter.

I forbindelse med et øget behov for tilslutning af VE-producenter på distributionsnettet, står 60 kV over for en opgradering for at kunne håndtere den øgede mængde effekt, der bliver tilført dette spændingsniveau. Konkret betyder det at mange 60 kV stationer både skal fornyes og udvides, så de kan imødekomme tilslutningskravene fra VE-producenterne.

AFRY har været rådgiver for netselskabet N1 A/S under denne fornyelses- og udvidelsesproces, hvor AFRY har bistået med følgende kompetencer:

  • Rådgivning omkring designet af stationerne med henblik på placeringer, rørføring, jordnet og HV-kabler.
  • Rådgivning i valg af fundamenter, stålkonstruktioner og i dele af HV-komponenterne.
  • Projektering af nye 60 kV felter på både HV- og LV-siden, samt opgradering af eksisterende felter.  
  • Udarbejdelse af udbudsmateriale til underentreprenører.
  • Parametrering af relæbeskyttelse og stationskontrol.
  • Tilsyn under etableringsfasen.
  • Test og idriftsættelsen.
  • Opdatering af As-build dokumentationen.
Station Nørbæk

Station Nørbæk er udvidet med en ny samleskinne, hvorpå der er etableret to nye 60 kV felter.

Endvidere er der i forbindelse med udvidelse af samleskinnen etableret et nyt langsadskillerfelt.

Station Holbæk er blevet udvidet med et nyt transformerfelt.

Desuden er de eksisterende linjefelter blevet opgraderet med nye CT’ere og VT’ere.

Derudover er diverse adskillere ved samleskinne ligeledes udskiftet.

60kv_u,-dato
Station Kærbybro er udvidet med en ny samleskinne, hvorpå der er etableret et nyt 60 kV felt. Derudover er der etableret et nyt tidssvarende koblingsfelt med strømmåling. Endvidere er der sket opgraderinger i diverse felter på stationen, som omhandler nye adskillere, afbrydere og overspændingsafledere.

Station Kærbybro er udvidet med en ny samleskinne, hvorpå der er etableret et nyt 60 kV felt.

Derudover er der etableret et nyt tidssvarende koblingsfelt med strømmåling.

Endvidere er der sket opgraderinger i diverse felter på stationen, som omhandler nye adskillere, afbrydere og overspændingsafledere.  

Projektnavn: Udvidelse af 60 kV transformerstationer i forbindelse med tilslutning af VE-producenter

Sted: Randers, Ørsted og Mariager

Færdiggørelse: 2020

Kunde: N1 A/S

Vil du vide mere?

AFRY contact person generic image

Henrik Gundersen

Electrical Engineer, B.S.E.E., Energy (Denmark)

Kontakt Henrik Gundersen

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.