Nordeuropas største solcellepark

Projekt: Tilslutning af Nordeuropas største solcellepark

180 MW tilsluttet det danske transmissionsnet

AFRY sætter skub i den grønne omstilling og tilslutter Nordeuropas største solcellepark til det danske transmissionsnet.

Ligesom andre former for vedvarende energi kan solenergi være en af vejene til at gøre Danmark uafhængig af fossile brændsler. Men det kræver ekspertise på flere fagområder, når energien skal leveres ind på høje spændingsniveauer. AFRY's eksperter har kompetencerne til at muliggøre overførelsen af de store anlægs effekter, der efterhånden bliver mere og mere udbredt over det meste af Europa.

AFRY har været bygherrerådgiver på Nordeuropas største solcellepark, der ligger i Jylland, og som er opført uden statsstøtte. Arealet er på ca. 250 hektar, og anlægget har en samlet elproduktion, der svarer til ca. 127.000 danskeres årlige elforbrug. Solcelleparken er den første af sin slags, der bliver tilsluttet det danske transmissionsnet.

AFRY har blandt andet hjulpet kunden med råd og vejledning relateret til nettilslutningskrav efter den nye RfG (Requirements for Generators).

AFRY's rolle

AFRY har været bygherrerådgiver for en stor dansk soldeveloper og har bistået med følgende kompetencer:

 • Bygherrerådgivning
 • Grid Code Compliance-studier
 • Studier inden for Load flow, kortslutningsberegninger, selektivitetsberegninger og lign.
 • Simulationsmodeller i Digisilent PowerFactory samt PSCAD
 • Beregning og design af 150 kV tilslutningskabel
 • Design af 150 kV GIS-anlæg og 150/20/20 kV højspændingstransformere
 • Konceptdesign af parkens relæbeskyttelse
 • Konceptdesign af parkens beskyttelsesjord og lynbeskyttelse.

 

Fakta om projektet

 • Nordeuropas største solcellepark
 • 250 ha stor park med en samlet elproduktion, der svarer til ca. 127.000 danskeres årlige elforbrug
 • Grid Compliance studier iht. RfG for et Type D-anlæg
 • Simuleringsmodeller i PSCAD, Power Factory, og MatLab
 • Spændingsniveauer 150/20/0.8 kV.

 

Bent Cramer - Section Manager, Energy
Bent Cramer
Section Manager, Energy (Denmark)

Vil du vide mere?

Kontakt Bent Cramer

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.
Steffen Lind Kristensen - Electrical Engineer, B.S.E.E.
Steffen Lind Kristensen
Electrical Engineer, B.S.E.E., Energy (Denmark)

Vil du vide mere?

Kontakt Steffen Lind Kristensen

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.