Nordeuropas største solcellepark

Tilslutning af Nordeuropas største solcellepark

180 MW tilsluttet det danske transmissionsnet

AFRY sætter skub i den grønne omstilling og tilslutter Nordeuropas største solcellepark til det danske transmissionsnet.

Ligesom andre former for vedvarende energi kan solenergi være en af vejene til at gøre Danmark uafhængig af fossile brændsler. Men det kræver ekspertise på flere fagområder, når energien skal leveres ind på høje spændingsniveauer. AFRY's eksperter har kompetencerne til at muliggøre overførelsen af de store anlægs effekter, der efterhånden bliver mere og mere udbredt over det meste af Europa.

AFRY har ageret som bygherrerådgiver for Nordeuropas største solcellepark, som ligger i Jylland og er opført uden statsstøtte. Med en imponerende størrelse på ca. 250 hektar, leverer anlægget en samlet elproduktion svarende til årligt elforbrug for ca. 127.000 danskere. Solcelleparken er den første af sin slags, der bliver tilsluttet det danske transmissionsnet.

AFRY har ydet omfattende støtte til kunden, herunder rådgivning vedrørende nettilslutningskrav i overensstemmelse med de nye krav fra RfG (Requirements for Generators). Det er et krav for alle nye solcelleanlæg, der tilsluttes elnettet i EU, at de skal overholde de tekniske krav, beskrevet i regelsættet RfG, som er fastsat af netselskaberne og Energinet efter Kommisionens Forordningslov (EU).

Holdet bag projektet er drevet af visionen om en sundere, grønnere og mere sikker fremtid for de næste generationer. Derudover gør projektet det også muligt for kunden at dokumentere at strømmen, der skal forsyne nogle af Danmarks største detailforretninger med vedvarende og grøn energi, kommer fra vedvarende energikilder.
 

AFRY's rolle

AFRY har fungeret som en vigtig samarbejdspartner for en dansk soludvikler, og har blandt andet stået for bygherrerådgivning og overholdelse af netkrav, simulationsmodeller og teknisk design, samt beskyttelsesforanstaltninger og relædesign.

Det primære mål for AFRY har været at lette tilslutningen af Nordeuropas største solcellepark til det danske transmissionsnet, hvilket kræver ekspertise inden for forskellige fagområder.

AFRY har guidet klienten gennem processer vedrørende nettilslutning og sikret overholdelse af de seneste krav fra RfG. Dette omfattede grundige studier som Load flow, kortslutningsberegninger og selektivitetsberegninger for at sikre stabilitet og effektivitet i solcellepanelerne.

Til projektet er der udviklet avancerede simulationsmodeller i Digisilent PowerFactory og PSCAD, som kan forudsige og optimere energiflowet i solcelleparken. Dette omfattede også beregning og design af 150 kV tilslutningskabler, GIS-anlæg og højspændingstransformere med spændingsniveauer på 150/20/20 kV.

AFRY har udviklet konceptdesignet for parkens relæbeskyttelse for at sikre stabilitet og sikkerhed under strømudveksling. Ligeledes har vores eksperter stået i spidsen for konceptdesignet af parkens beskyttelsesjord og lynbeskyttelse for at minimere risici ved ekstreme vejrforhold.

Samlet set har AFRY bidraget med følgende kompetencer:

 • Bygherrerådgivning
 • Grid Code Compliance-studier
 • Studier inden for Load flow, kortslutningsberegninger, selektivitetsberegninger og lign.
 • Simulationsmodeller i Digisilent PowerFactory samt PSCAD
 • Beregning og design af 150 kV tilslutningskabel
 • Design af 150 kV GIS-anlæg og 150/20/20 kV højspændingstransformere
 • Konceptdesign af parkens relæbeskyttelse
 • Konceptdesign af parkens beskyttelsesjord og lynbeskyttelse.

Fakta om projektet

 • Nordeuropas største solcellepark
 • 250 hektar stor park med en samlet elproduktion svarende til ca. 127.000 danskeres årlige elforbrug
 • Grid Compliance studier iht. RfG for et Type D-anlæg
 • Simuleringsmodeller i PSCAD, Power Factory og MatLab
 • Spændingsniveauer: 150/20/0.8 kV.

 

Vil du vide mere?

Bent Cramer - Sales Manager, Energy (Denmark)

Bent Cramer

Sales Manager, Energy (Denmark)

Kontakt Bent Cramer

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.
Steffen Lind Kristensen - Electrical Engineer, B.S.E.E.

Steffen Lind Kristensen

Electrical Engineer, B.S.E.E., Energy (Denmark)

Kontakt Steffen Lind Kristensen

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.