Totalrenovering, udvendig renovering, indvendig renovering på Blomstertoften i Tjørring.

Totalrenovering af Blomstertoften i Herning

Om projektet

Blomstertoften, beliggende i Herning-forstaden Tjørring, er en boligbebyggelse bestående af 48 ældre huse fordelt på 6 afsnit med hver 8 etplansboliger. Bebyggelsen er opført i 1971, administreres af Bomidtvest, og har gennemgået en totalrenovering i 2019-2021 med AFRY som rådgiver. Det overordnede formål med totalrenoveringen var at tilpasse bygningerne til nutidens krav til miljøpåvirkninger, indeklima og tilgængelighed samt at nedbringe drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne.

Blomstertoften blev opført med henblik på at være velegnet for ældre og bevægelseshæmmede, og der er derfor etableret overdækkede fællesgange mellem boligerne, ligesom der er adgang til det kommunale dagcenter Kollektivcenteret via et overdækket gangareal.

Indvendig totalrenovering af Blomstertoftens ældre bolig.

Projektet omfattede både indvendig og udvendig renovering, herunder en modernisering af badeværelser og nyt køkken samt udskiftning af vand-, varme- og kloakledninger i hele bebyggelsen. Den udvendige renovering fokuserede primært på at forbedre facaderne og vinduerne i bebyggelsen. De lette facadepartier mod gårdrummene havde brug for et skift af udvendig beklædning, og de gamle vinduespartier blev erstattet af nye vinduer af træ/aluminium.

Totalrenoveringen var opdelt i seks etaper. Etape 1 blev afleveret medio april 2019, efterfulgt af Etape 2 den 1. november 2019. Etape 3 blev afleveret den 1. maj 2020, og de resterende etaper blev afleveret løbende frem til medio 2021. Denne trinvise tilgang sikrede en struktureret og koordineret totalrenovering, der minimerede gener for beboerne og sikrede, at hele projektet nåede sine mål inden for den fastsatte tidsramme.

I byggeprojekter som dette er det vigtigt, at der tages højde for beboerne. Derfor har der i processen med udarbejdelse af byggeprogrammet været møder med beboerne for at sikre deres inddragelse i processen. Desuden er der blevet taget hensyn til genhusning i tilfælde, hvor den omfattende totalrenovering har påvirket beboernes adgang til deres boliger.

 

AFRY's rolle

Med mange års erfaring og stærke kompetencer inden for renovering har AFRY stået for forundersøgelser/screening for miljøfarlige stoffer, tilstandsvurdering og udarbejdelse af helhedsplan indsendt til Landsbyggefonden samt budget, idekatalog, byggeprogram og bygherrerådgivning i hele renoveringsfasen.

Totalrådgivningen omfattede projektering af konstruktioner, VVS, ventilation, energi, el og anlæg, tilsyn, byggeledelse, tids- og økonomistyring, granskning af arbejdsmiljøkoordinering (P og B).

 

Fakta

AREAL

4.900

START

2019

SLUT

2021

BYGHERRE

Bomidtvest

 

Vil du vide mere om projektet?

Mette Klaris - Fagchef, Arbejdsmiljø og DGNB Auditor, Byggeteknik & renovering, Consultancy

Mette Klaris

Fagchef, Arbejdsmiljø og DGNB Auditor, Byggeteknik & renovering, Consultancy

Kontakt Mette Klaris

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.