Per Holm og kollegaer hos AFRY

”En god leder skal kunne sætte det rigtige hold”

”En god leder skal kunne sætte det rigtige hold”

Mennesker er drivkraften for Per Holm, der som ung leder valgte AFRY på grund af virksomhedens værdisæt - brave, devoted, team players - og i særdeleshed mindsettet om at drive ledelse som en disciplin.

Interessen for ledelse blev vakt i Pers første job, efter han blev uddannet stærkstrømsingeniør fra Ingeniørhøjskolen (AU Engineering) i Aarhus. I jobbet arbejdede han sideløbende på to forskellige projekter og kunne betragte, hvordan den ene projektleder lykkedes bedre end den anden.

”Den projektleder, som lykkedes bedst, evnede at få alle i teamet til at føle sig som en del af projektet, og der blev talt i øjenhøjde og med menneskeord. Der blev skabt en fælles platform, og det var udslagsgivende for projektet. Dét bed jeg mærke i, og det var meget inspirerende,” fortæller Per, der i knap 10 år kørte fagligt makkerskab med den succesfulde projektleder, før AFRY kom ind i billedet.

 

VIDEO: Få Pers bedste råd om ledelse

Ingen tomme ord

Det var AFRY’s værdisæt – brave, devoted, team players – som tiltalte Per i den indledende dialog. Han kunne nemlig spejle sine egne værdier i det. Og efter en række møder med kommende kolleger og ledere blev kontrakten underskrevet. Jobbet var som teamleder for elafdelingen hos AFRY i Aarhus; En titel, som siden er blevet til afdelingschef.

”Det var spændende at møde en virksomhed, der havde et mindset om at drive ledelse som en disciplin. Ledelse er ikke venstrehåndsarbejde. Der skal tværtimod afsættes tid til og investeres i det. Jeg fornemmede, at hos AFRY var det ikke tomme ord – der blev handlet på det,” forklarer Per og fremhæver desuden AFRY’s flade organisation uden et ”kæmpe hierarki” som et plus.

Kollegaen vs. chefen

Den helt store drivkraft for Per er arbejdet med mennesker. Han mener, at en god leder skal have forstand på forskellige personprofiler og kompetencer og kunne se, hvilke personsammensætninger, der kan samarbejde og udvikle sig sammen.

”En god leder skal kunne sætte det rigtige hold, for hvis man kan det, kan man rykke rigtig meget. Det kræver, at du som leder lytter til alle på holdet og hjælper med at få trukket af på noget. Jeg kan rigtig godt lide sparringen på projekterne, men jeg er ikke altid den rette til at svare eller finde løsningen. Hvis tingene begynder at køre i ring, skal jeg som leder træde i karakter og tage en beslutning, så projektet kan komme videre,” siger Per og reflekterer over det mest udfordrende som leder:

”I begyndelsen var det at få en god balance mellem at være teknikeren og kollegaen på den ene side og så chefen på den anden side. Men det bliver jeg hele tiden bedre til at være i. Min største udfordring lige nu er at skabe tiden til ledelse, fordi jeg også brænder så meget for at løse projekter. Som konsekvens har jeg nu allokeret et fast tidsrum i min kalender hver uge til ledelse.”

Per Holm fra AFRY

Hjælper holdet i mål

AFRY arbejder dedikeret med inklusion og mangfoldighed, blandt andet med en årlig ”Inclusion & Diversity Week” med online og fysiske arrangementer for medarbejderne verden over. Pers team er også et godt eksempel på, hvordan inklusion og mangfoldighed kommer til udtryk i dagligdagen. Her er der nemlig plads til forskellighed, både hvad angår personprofiler, uddannelse og fagligt niveau. Og alle meninger er velkomne, ligeværdige og bliver diskuteret.

”Jeg bliver rost for, at der er plads til forskellighed i teamet, og det er jeg glad for. Det er nemlig vigtigt, at vi kan udfordre hinanden på løsninger og holdninger, det giver en sund dynamik. Det bevirker også, at vi husker på hinanden, når der er travlt. Der er kun os til at løse opgaverne, så hvis en af kollegerne har en deadline, som er svær at nå, så hjælper vi hinanden og kommer i mål som et hold. Det gør mig stolt, at jeg er lykkedes med at skabe et miljø, hvor medarbejderne kerer sig om hinanden,” siger Per.

 

Fotos: Jesper Balleby/AFRY