AFRY-medarbejder på toppen af BaseCamp.

AFRY er højdespringer i ny måling af danske ingeniørvirksomheders image

30/06/2022

Flere kender til AFRY i Danmark

Med et hop på 23 pladser fra en 89. til en 66. plads er AFRY den rådgivervirksomhed, der har taget det største spring frem på Fagbladet Ingeniørens Profilanalyse 2022. Country Manager for AFRY i Danmark, Paul Lange, tilskriver den positive udvikling flere store projekter, en dedikeret employer branding-indsats og stærke ambassadører blandt medarbejderne.

Der er rift om ingeniørerne i tiden. Det ved alle, som beskæftiger sig med rekruttering og ledelse inden for ingeniørfagene. Og det ved ingeniørerne også selv.

Rådgivervirksomhederne må derfor lægge sig ekstra meget i selen for både at tiltrække og fastholde medarbejdere. Ikke kun løn og personalegoder er konkurrenceparametre; også et godt arbejdsmiljø, bæredygtighed og den dybere mening med det, man arbejder med, betyder noget.

Hvert år foretager Fagbladet Ingeniøren en måling blandt danske ingeniører – uddannede såvel som studerende – hvor virksomhedernes image bliver vurderet. Det er på dén liste, AFRY har taget et stort spring frem det seneste år.

En tveægget indsats
Siden ÅF blev til AFRY i 2019 har det knebet med kendskabsgraden på det danske marked, og den danske landeledelse besluttede derfor i 2021 at søsætte en række employer branding-initiativer, der sammen med den naturlige udbredelse af navnet i forbindelse med projekter nu har båret frugt. Det er i al fald analysen fra den danske Country Manager for AFRY, Paul Lange:

”Vores projekter for kunder som Chr. Hansen, Femern A/S, Vejdirektoratet og Energinet sætter en tyk streg under AFRY-navnet som en professionel, pålidelig og troværdig samarbejdspartner. Og som et sted, hvor man kan arbejde med de helt store prestigeprojekter. Men vi er meget mere end det. En intern medarbejderundersøgelse sidste år viste, at vores medarbejdere er stolte af at arbejde hos AFRY, og at de meget gerne anbefaler det til andre. Derfor har det heller ikke været svært at finde medarbejdere, som vil stå frem som ambassadører for virksomheden i den employer branding-kampagne, som vi har lanceret i begyndelsen af året. Alle har trukket på samme hammel og bidraget til, at vi kan udbrede og højne kendskabet til AFRY som en attraktiv arbejdsplads,” siger han.

”Vi skal stramme os an”
At konkurrencen om ingeniørerne handler om mere og andet end ”hårde” emner som løn, ansættelsesvilkår og goder, bekræfter AFRY’s egen research forud for employer branding-kampagnen. ”Bløde” emner som klima, bæredygtighed og en god balance mellem arbejde og fritid, fylder mere og mere, og det beretter Fagbladet Ingeniøren også om.

”I Ingeniørens profilavis med analysen kan man også læse om tre studerende, der fortæller, hvad de vægter højest ved en kommende arbejdsplads. Én siger, at det er vigtigt, at virksomheden arbejder på at gøre verden til et bedre sted at være. En anden siger, at et godt arbejdsmiljø, værdier og bæredygtighed er vigtigst, mens en tredje siger, at en god work-life-balance er vigtigst. Som arbejdsgiver skal vi stramme os an for at imødese ønskerne, og jeg tror, at vi er på vej i retning af, at de bløde værdier bliver endnu vigtigere end de hårde,” siger Paul Lange.

Mål: Top-25 i 2025
Country Manageren lægger ikke skjul på, at ambitionen er at komme endnu højere op på Ingeniørens rangliste.

”Vi er målrettede, men realistiske, og derfor er vores ambition en placering i top-25 senest i 2025 i Fagbladet Ingeniørens Profilanalyse,” siger han og supplerer:

”Vores ambitioner for en god placering hænger sammen med ambitionerne om at vækste inden for strategiske områder som eksempelvis energi og infrastruktur, men også forretningsområdet Food & Life Science. Og så skal vi forstærke vores fokus på bæredygtige løsninger, da det er en essentiel del af AFRY-koncernens strategi.”

Paul Lange, Country Manager for AFRY i Danmark.
Paul Lange, Country Manager for AFRY i Danmark.

Bagom tallene i Fagbladet Ingeniørens Profilanalyse
I 2022 ligger AFRY på en 66. plads ud af 100 vurderede ingeniørarbejdspladser i Danmark. I 2021 lå virksomheden på en 89. plads; altså et spring på 23 pladser frem på listen. De rådgivningsvirksomheder, som har taget næsten samme spring, er MOE (22 pladser frem) og WSP (22 pladser frem). Førstepladsen på ranglisten bliver indtaget af Lego.

Analysen er en såkaldt KPA-analyse, hvor respondenter vurderer danske ingeniørarbejdspladser på en række konkrete emner under overskrifterne Kendskab, Performance og Appel.

Under Kendskab ligger en simpel vurdering af kendskabet til virksomheden.
Under Performance ligger en vurdering af en lang række emner som eksempelvis løn og personalegoder, balance mellem familieliv og arbejdsliv, gode faglige udfordringer samt ansvarlighed over for omgivelser, miljø og klima.
Under Appel ligger en vurdering af eksempelvis interesse for job i den enkelte virksomhed og dens attraktivitet.

I alt har 6.395 personer svaret på undersøgelsen, heraf 1.225 studerende og 5.170 færdiguddannede.

Læs Fagbladet Ingeniørens profilavis og nærstudér ranglisten her.

Vil du vide mere?

Paul Lange - Country Manager | Business Unit Manager, Food (Denmark)

Paul Lange

Country Manager | Business Unit Manager, Food (Denmark)

Kontakt Paul Lange

AFRY forpligter sig til at beskytte dit privatliv og dine personoplysninger. Vi behandler personoplysninger i overensstemmelse med gældende love, forskrifter og vores privatlivspolitik.

Vinni Jürgensen - Head of Communications (Denmark)

Vinni Jürgensen

Head of Communications (Denmark)

Kontakt Vinni Jürgensen

AFRY forpligter sig til at beskytte dit privatliv og dine personoplysninger. Vi behandler personoplysninger i overensstemmelse med gældende love, forskrifter og vores privatlivspolitik.