FoodandBeverage-hero-DK

Tværfaglige konsulenter skal imødekomme stigende interesse for klima- og emissionsberegninger i food og pharmabranchen

Hjælp til den grønne omstilling

Stigende interesse for bæredygtighed har ført til stigende interesse for klima- og emissionsberegninger blandt virksomheder i fødevare- og pharmabranchen. AFRY har netop uddannet fire medarbejdere til at kunne hjælpe aktører i branchen med at identificere de faktorer, der påvirker deres klimaaftryk.

Selvom klimaberegninger ikke er nyt, så er muligheden for at kunne lave klimaberegninger på projekter i fødevare- og pharmabranchen et nyt tiltag.

“I Danmark har vi stor erfaring med projekter inden for fødevare- og pharma-industrien, og derfor er det også naturligt for os at integrere bæredygtighed i vores arbejde med produktionsfaciliteterne,” siger Karin Lintrup, Head of Sustainability, Denmark.

“Når man skal hjælpe kunder i food og pharma med at indfri deres klimamål, er helheden afgørende. Når man f.eks. kigger på emissionsberegninger i forbindelse med produktionsfaciliteter, er det vigtigt, at de dækker produktionsprocessen, bygninger og udstyr. Vi har derfor bevidst valgt at uddanne en håndfuld personer fra forskellige dele af vores organisation (Pharma, Food og Buildings), til at kunne lave klimaberegninger for kunder på vores fødevare- og pharmaprojekter.”

De nyuddannede konsulenter inkluderer Rickard Ohlin og Jakob Jørgensen fra BU Pharma Øresund, samt Jan Bertils fra BU Food og Lasse Bjerregard fra BU Buildings i Danmark.

”Når flere kunder ønsker at nedbringe deres klimaaftryk og sænke deres C02-udledninger, er det det vigtigt, at vi kender til og kan rådgive om årsag og virkning,” siger Rickard Ohlin fra BU Pharma Øresund.

Eksempler på dette er f.eks. bedre energivalg i produktion, eller materialebrug i projekter eller helt enkelt at blive mere opmærksom på, hvilke faktorer i et CAPEX-projekt, der spiller ind og påvirker bæredygtighedsmål og -strategi, så man træffer de rigtige beslutninger.  

”I AFRY laver vi allerede klimaberegninger flere steder i organisationen. Men det, som giver os ekstra tyngde inden for området her, er, at vi har medarbejdere med mange års erfaring inden for food og pharma, der nu også kan anvende metoderne på denne type projekt,” siger Karin Lintrup

Kurset bygger på Green House Gas-protokollen samt hvordan dette hænger sammen med EU-taksonomien, Livscyklusanalyseberegninger og lignende rammeværk.

Ingen vej udenom

Ifølge Markus Olofsgård, der til dagligt arbejder som bæredygtighedskonsulent i AFRY Management Consulting er klimaomstilling et spørgsmål om overlevelse.

”Vi er på vej mod et opgør med den fossile økonomi. Kravene til fossil energi og materialer skærpes, men samtidig ser vi også, at andelen af alternative løsninger stiger, og at de bliver mere konkurrencedygtige. Det er med andre ord på tide at omstille sig, og de, som gør det i tide, har større chance for at vækste – også selvom vi bevæger os mod en mere klimaneutral økonomi.”

I BU Food har man for nyligt gennemført et projekt, hvor man hjalp en kunde, som har en helt ny patenteret fremstillingsmetode med at identificere deres klimapåvirkning, og der er flere projekter på vej i såvel Food som Pharma i samarbejde med bl.a. Buildings.

”I dag er drivhusgasser ofte forbundet med en øget omkostning og risiko for virksomheden. Derfor har vores kunder også behov for at finde alternativer – sågar nye forretningsmodeller. Der er ingen vej udenom. Ifølge Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA) vil brugen af fossile brændstoffer toppe senest i 2030. Derfor er det en god idé at sætte fart i omstillingen, hvis man ikke allerede er i gang,” siger Karin Lintrup.

Vil du vide mere

Vinni Jürgensen - Head of Communications (Denmark)

Vinni Jürgensen

Head of Communications (Denmark)

Kontakt Vinni Jürgensen

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.