Railway tunnel

Espoo–Salo-oikorata

Espoo–Salo-oikoradan yleissuunnittelu osuudelle Lohja–Suomusjärvi

Espoo–Salo-oikorata on osa Helsinki–Turku nopea junayhteys -hanketta. AFRYn vastuulla oleva Lohja–Suomusjärvi-osuus käsittää lähes 33 kilometriä uutta rataa.

Yleissuunnitelmassa suunnitellaan 95 kilometrin pituisen oikoradan sijainti yleiskaavan tarkkuustasolla, arvioidaan radasta aiheutuvat vaikutukset ja niiden torjumistoimenpiteet sekä määritellään alustavat kustannukset.

Espoo–Salo-oikoratahanke on jaettu kolmeen osatehtävään, joista AFRY vastaa Lohja–Suomusjärvi-osuudesta. Osuuden projektinjohdon lisäksi AFRY vastaa mm. geoteknisestä suunnittelusta, ratasuunnittelusta, tunnelisuunnittelusta ja siltasuunnittelusta. Voimakkaasti vaihteleva topografia eli mäkinen maasto asettaa suunnittelulle haasteita, kun radan korkeutta ja tunneleiden sijoittelua optimoidaan kustannusten ja ympäristön kannalta.

AFRY suunnittelee myös kolmen osatehtävän liitoskohtien ratalinjaukset. Lisäksi AFRYn vastuulla on osa Suomusjärvi–Salo-osuuden ratasuunnittelusta sekä tunnelisuunnittelu. Kaiken kaikkiaan AFRY suunnittelee oikoradalle 17 tunnelia joiden yhteispituus on noin 12 km.

Suunnittelussa pyritään minimoimaan radasta ympäristölle koituvat haittavaikutukset. Reitillä on herkkiä kulttuuri- ja ympäristökohteita, joita pyritään suojelemaan. Esimerkiksi radan eri puolille jäävien alueiden ekologisia yhteyksiä pyritään säilyttämään siltojen ja tunneleiden avulla.

Asiakas: Väylä
Hanke: Espoo–Salo-oikoradan yleissuunnittelu
Aika: 2018–2020
Sijainti: Espoo–Salo
AFRYn rooli: Osuuden Lohja–Suomusjärvi yleissuunnittelu sekä ratasuunnittelu ja tunnelisuunnittelu

Ota yhteyttä

Kari Fagerholm

Toimialuejohtaja, väyläinfra

Arto Wegelius

Kalliotilat ja tunnelit, hankekehitys