Recyclable fibre-based packaging items

Kestävästi pakattu

Kirjoittaja Jenni Kärkkäinen

Kestävästi pakattu

Kestävästi tuotetuista pakkauksista on tullut pakkausteollisuudessa kuuma puheenaihe, mikä johtuu ainakin osittain pakkausvaatimuksiin liittyvistä uusista EU-säädöksistä.

Kuluttajat, tuottajat, pakkausvalmistajat ja lainsäätäjät ovat yhtä mieltä, että kestävästi tuotetut pakkaukset ovat tärkeitä. Mitä kestävästi tuotetulla pakkauksella tarkoitetaan, on kuitenkin usein epäselvää.

Kestävät pakkaukset

  1. ovat kierrätettäviä ja edistävät kiertotaloutta,
  2. on tuotettu hiilineutraalisti ja
  3. vähentävät ympäristöön kohdistuvaa jätekuormaa.

Pakkausten kierrätettävyys ja kierrätetyn materiaalin käyttäminen kierron keskiössä

Monet tuottajat ja vähittäismyyjät ovat pyrkineet edistämään kiertotaloutta asettamalla vastuullisuustavoitteisiinsa 100 %:sesti kierrätettävät pakkaukset. Vaikka tämä on askel oikeaan suuntaan, pakkausten todellinen kierrätysaste on vielä alhainen.

Tähän haasteeseen voidaan vastata vain investoimalla kierrätysinfrastruktuuriin sekä luomalla kierrätetyille materiaaleille arvo ja löytämällä niille markkinat. Lisäksi tarvitaan kuluttajaneuvontaa lajittelun opettamiseksi. Näin pakkausteollisuus voi siirtyä tavoitteista todelliseen toimintaan ja pakkaukset kierrätettävistä kierrätetyiksi. Kierrätettävien pakkausten vaihtoehdoksi on tuotu myös biohajoavia ja maatuvia pakkauksia. Jotta kuluttajat eivät hämmenny lukuisista vaihtoehdoista ja biohajoavien ja maatuvien pakkausten käyttö nakerra kierrätyksen hyötyjä, täytyy niille löytää oikeat käyttökohteet.

Yhteistyöllä hiilineutraaliin arvoketjuun

Kestävästi hankittuihin raaka-aineisiin pohjautuvilla kuitupakkauksilla on monia hyötyjä. Tässä yhteydessä on kuitenkin syytä ottaa huomioon myös niiden edellyttämät hakkuut, energiaintensiivinen tuotantoprosessi ja pakkausmateriaalin suurempi paino, joka voi lisätä lopputuotteen jakeluketjun logistiikan päästöjä. Alan toimijat keskittyvätkin toistaiseksi vähentämään hiilijalanjälkeään niissä kohdin arvoketjua, joihin he voivat itse vaikuttaa. Tämä on kuitenkin vain ensimmäinen askel kokonaiskuvassa. Alalle tarvitaankin kokonaisvaltaista yhteistyötä arvoketjun uudelleen suunnittelemiseksi, jotta pakkaukset olisivat tulevaisuudessa kevyitä ja innovatiivisia ja ne olisi tuotettu nettonollapäästöillä.

Stop mikromuovien pääsylle ympäristöön

Mikromuovien pääsyä luontoon pyritään vähentämään fossiilisten raaka-aineiden vähentämiseen tähtäävällä EU-lainsäädännöllä. Materiaalien käyttöä onkin onnistuttu vähentämään jo vuosikymmenen ajan erityisesti sisäpakkausratkaisuissa. Suuntaus on ollut kohti kevyempiä materiaaleja ja uudenlaisia pakkausratkaisuja. Kuluttajat pitävät kuitupohjaisia pakkauksia ympäristöystävällisempinä niiden kierrätettävyyden, materiaalien uusiutuvuuden ja biohajoavuuden takia. Vaikka tämä pitääkin pääosin paikkansa, on syytä muistaa, että kuitupohjaisiin pakkauksiin liittyy myös vähemmän ympäristöystävällisiä puolia. Vaikka kuitupohjaisten pakkausten valmistajat ovat löytäneet optimaalisen paikkansa nyt, funktionaalisia barrier-ratkaisuja tarvitaan, jotta kuitupohjaisten pakkausten käyttö on tarkoituksenmukaista esimerkiksi elintarvikepakkauksissa.

Kaikki osa-alueet kuntoon

Täysin kestävästi tuotetun pakkauksen on paitsi täytettävä kaikki kolme kestävyyden osa-aluetta – kierrätettävyys, hiilineutraalisuus ja pakkausjätteen päätymättömyys ympäristöön – sen on myös suojattava pakattua tuotetta optimaalisesti. Koska kaikki tämä on käytännössä vielä mahdotonta, yhtä osa-aluetta usein priorisoidaan toisen kustannuksella. Kestävän pakkausteollisuuden tulevaisuus on kuitenkin lupaava, jos alan arvoketjun toimijoilla on kristallinkirkas ymmärrys ketjun kaikista osa-alueista, niiden vaatimuksista ja prioriteeteista.

Hommat pakettiin

Parempien, muttei suinkaan täydellisten, pakkausratkaisujen keskellä ala käy kilpajuoksua löytääkseen uusia ratkaisuja, joilla mahdollistetaan kierrätettävyyttä ja kierrätystä eli koko kiertotalouden perustana olevia alueita. Todelliset edistysaskeleet edellyttävät muutosta ja koko arvoketjun uudelleen arviointia, sillä yhden alueen parantaminen toisen kustannuksella ei tuo ratkaisua. Tulevaisuudessa pakkaukset eivät pelkästään saa vaikuttaa kestäviltä, niiden pitää myös todella olla sellaisia.

Lisätietoja:

Jenni Kärkkäinen - Principal

Jenni Kärkkäinen

Principal

Ota yhteyttä: Jenni Kärkkäinen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Janne Logrén - Principal, AFRY Management Consulting

Janne Logrén

Principal, AFRY Management Consulting

Ota yhteyttä: Janne Logrén

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Wooden Architecture Roof

Lue koko biotalouden AFRY Insights -lehti

Artikkeli on julkaistu AFRY Insights -lehden biotalousnumerossa, jossa keskitytään biopohjaisten teollisuusalojen murrokseen. Lehden artikkelit ovat englanniksi. Tutustu alta koko lehteen.