electricity pylon photographed from beneath against blue sky

Mitä hiiletön tulevaisuus edellyttää eri teollisuudenaloilta

Tulevaisuus on hiilettömissä ratkaisuissa - Engineered by AFRY

Me AFRYllä uskomme kestävän tulevaisuuden luomiseen. Engineered by AFRY kiteyttää sen, mikä on työtämme ja millaisia mahdollisuuksia ratkaisumme tarjoavat kestävän tulevaisuuden luomiseksi.

Me AFRYllä olemme tunnistaneet neljä keskeistä trendiä, jotka määrittävät työtämme ja edistävät siirtymää kohti kestävämpää yhteiskuntaa. Nämä ovat hiilettömät ratkaisut, kiertotalous, sähköistäminen ja digitalisaatio.

Kohti hiiletöntä tulevaisuutta

Näemme ilmastonmuutoksen vaikutuksia lähes päivittäin, ja vaikutukset uhkaavat vain pahentua, mikäli päättäjät, organisaatiot ja teollisuudenalat eivät ryhdy merkittäviin toimiin hiilettömyyden edistämiseksi.

Mutta millaisiin toimiin eri teollisuudenaloilla on ryhdyttävä tavoiteltaessa hiiletöntä taloutta? Vaikka hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on merkittävä haaste erityisesti pahimmin saastuttavilla teollisuudenaloilla, edistystä on tapahtunut ja muutos on jo käynnissä.

Miten AFRY voi tukea matkalla kohti hiiletöntä tulevaisuutta?

AFRY on jäsenenä Exponential Roadmap Initiative -aloitteessa, joka työskentelee yhdessä eri alojen toimijoiden ja arvoketjujen kanssa ympäri maailmaa edistääkseen ilmastotoimia. Exponential Roadmap Initiative on myös kumppanina YK:n Race to Zero -kampanjassa, joka pyrkii vaikuttamaan useisiin sidosryhmiin nettonollapäästötavoitteiden saavuttamiseksi.

AFRYn konkreettisin vaikutus hiilettömän tulevaisuuden edistämiseksi tulee eri alojen asiakkaiden kanssa tehtävistä hankkeista.

Energia

Uusiutuvien energianlähteiden kuten aurinko- ja tuulivoiman kustannukset ovat laskeneet, mikä tekee niistä taloudellisesti kilpailukykyisiä fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. Nettonollapäästötavoitteiden saavuttamiseksi energiasektorin on entisestään lisättävä uusiutuvaa, hiiletöntä sähköntuotantoa vastatakseen kasvavaan puhtaan sähkön tarpeeseen sekä lisättävä sähköjärjestelmän joustoa tarjonnan ja kysynnän tasapainottamiseksi.

AFRY on konsulttina neuvonut vuosikymmenten ajan päättäjiä, energiayhtiöitä, alan toimijoita, kehittäjiä, rahoittajia ja loppukäyttäjiä energiajärjestelmään ja energiamurroksen eri vaiheisiin liittyvissä kysymyksissä. Suunnitteluyhtiönä suunnittelemme ja kehitämme innovatiivisia ratkaisuja energiasektorin kestävyyden edistämiseksi.

Olipa kyseessä sitten ydinvoima-alan kehittyminen pienreaktoreiden suuntaan, vihreän vedyn hyödyntäminen teollisessa mittakaavassa tai uusiutuvan energian tai kiertotalouden ratkaisujen hyödyntäminen energiantuotannossa, asiantuntijamme tietävät, miten energia-alaa parhaiten kehitetään kestäväksi.

Valmistava teollisuus

Terästä valmistetaan fossiilisilla polttoaineilla lämmitettävissä masuunissa käyttäen hiiltä raaka-aineena. Teräksen tuotanto aiheuttaa 30 % maailmanlaajuisista hiilidioksidipäästöistä, mikä tekee siitä suurimman yksittäisen teollisen kasvihuonekaasupäästölähteen. Vihreän teräksen kysyntä on kasvussa, mutta sen tuotantoa hidastavat vielä korkeat kustannukset, teknologian saatavuuden rajoitukset ja luotettavien toimitusketjujen puute esimerkiksi vihreän teräksen tuotannossa tarvittavan vihreän vedyn osalta. AFRY työskentelee asiakkaidensa kanssa vihreän teräksen tuottamiseksi kehittämällä asiakkaiden tarpeista teknisesti, ympäristön kannalta ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja hankkeen koko elinkaaren ajalle.

Prosessiteollisuus

Kaivosala on energiamurroksen ytimessä ja kasvaa kovaa vauhtia, kun esimerkiksi akkuihin tarvittavan litiumin ja sähköistämiseen tarvittavan kuparin kysyntä kasvavat. Kaivostoimialan suuri kysymys onkin, miten kasvaa kestävästi? AFRYn prosessiteknologiaosaajat auttavat alan toimijoita löytämään tehokkaat ja vastuulliset prosessiratkaisut, jotka täyttävät erilaiset alalle asetetut vaatimukset.

Puun tuotanto, hiilidioksidin sitominen, biodiversiteetin edistäminen, virkistys ja ekosysteemipalvelut ovat yleisesti tunnustettuja metsien tarjoamia toimintoja. Metsätalous on AFRYn ytimessä, ja tarjoamme asiakkaillemme metsätalouteen liittyviä suunnittelu- ja konsultointipalveluita puuraaka-aineen hyödyntämiseksi vastuullisesti biopohjaisiin tuotteisiin.

Autoteollisuus

Sähköautot yleistyvät kovaa vauhtia, kun valtiot lainsäädäntötoimenpiteillään pyrkivät edistämään siirtymää polttomoottoriautoista sähköautoihin. Tämä edellyttää uusien toimitusketjujen ja vähäpäästöisten ajoneuvojen valmistuksen sekä infrastruktuurin (lataus-/tankkausasemat) kehittämistä. Autoteollisuus on murroksessa, jota edistävät paitsi sähköautojen yleistyminen myös Internetiin yhteyksissä olevien ja ilman kuljettajaa liikkuvien autojen kehitys. Myös uudet liikkuvuutta palveluna käsittelevät liiketoimintamallit sekä ajoneuvovalmistuksen digitalisaatio ajavat autoteollisuuden murrosta. AFRY vastaa näihin trendeihin tarjoamalla monipuolisia suunnittelupalveluita autoteollisuuteen.

Elintarvikkeet ja biotieteet

Karjankasvatus aiheuttaa merkittävän osuuden (noin 15 %) maailmanlaajuisista kasvihuonekaasupäästöistä. Sen päästöjen vähentämiseksi on monenlaisia uusia mahdollisuuksia aina eläinrehun muutoksista maaperän hiilidioksidin sitomiseen ja viljelykasvien lannoitukseen sekä "tulevaisuuden ruoan" tuotantoon. Viljelty liha käyttää murto-osan luonnonvaroista verrattuna perinteiseen lihantuotantoon, eikä se edellytä eläinten kasvattamista tai teurastamista. Sen sijaan se lisäisi ruoan saatavuutta ja auttaisi vähentämään nälänhätää. AFRY suunnittelee vaihtoehtoisten ravintoproteiinien tuotantolaitoksia ja -prosesseja ja auttaa skaalaamaan innovatiiviset ideat ja pienen mittakaavan tuotannon turvallisiksi ja ympäristöystävällisiksi suuren mittakaavan tuotantolaitoksiksi.

Kiinteistöt ja kaupungit

Tulevaisuuden kaupungit ovat hiilineutraaleja. Kaupunkeja on suunniteltava ja kehitettävä vaarantamatta tulevien sukupolvien yhteyksiä luontoon ja mahdollisuuksia luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen. Parannamme kaupunkilaisten arkea luomalla kestäviä suunnitteluratkaisuja, joilla kaupunkeja kehitetään pitkälle tulevaisuuteen. Näin toimimme rakentaaksemme elinvoimaisia tulevaisuuden kaupunkeja, joissa hyvä elämä on saatavilla kaikille.

Liikenneinfra

Henkilöautojen osuus maailmanlaajuisista liikenteen hiilidioksidipäästöistä oli 41 % vuonna 2022. Keskiraskaiden ja raskaiden kuorma-autojen päästöjen osuus oli puolestaan 22 %. YK:n ilmastonmuutoskonferenssissa (COP26) Glasgow'ssa sidosryhmät lupasivat yhteisesti saavuttaa 100 %:sesti päästöttömän liikenteen vuoteen 2040 mennessä. Liikenne- ja kuljetusjärjestelmien kehitystä ohjaakin vahvasti pyrkimys kohti päästöttömiä ratkaisuja. Keinovalikoimaan kuuluvat järjestelmätason liikennesuunnittelu, teknologiset ratkaisut, älykkään infrastruktuurin ja liikenteen ohjauksen soveltaminen, uusiutuvat käyttövoimat sekä liikenne- ja kuljetusketjujen suunnittelu. Eri ratkaisumalleja yhdistämällä AFRY auttaa kaupunkeja, kuntia ja valtioita saavuttamaan kestävän liikenne- ja kuljetusjärjestelmän.

Eri aloilla on merkittävä rooli

Nettonollapäästöjen saavuttaminen voi hyvinkin olla ihmiskunnan suurin haaste, johon oman lisänsä voivat tuoda poliittisen tuen puute, hiilettömiin ratkaisuihin liittyvien investointien korkeat kustannukset ja puhtaampiin energiajärjestelmiin liittyvät riskit. Hiilineutraaliustavoitteet ovat silti ratkaisevan tärkeitä kestävän tulevaisuuden saavuttamiseksi. Esteiden poistamiseksi tarvitaan strategioita, yhteistyötä, investointien vauhdittamista ja tieteeseen perustuvaa tutkimusta ja kehitystä, jotta teollisuudenalat, päättäjät sekä palveluntuottajat kuten AFRY voivat merkittävästi edistää hiilettömän tulevaisuuden toteutumista.

Person on an electric scooter at dusk with lights glowing

Tutustu palveluihimme

Katso, miten AFRY voi tukea sinua siirtymässä kestäviin ratkaisuihin.