towels hanging in a row

Silmukka sulkeutuu: Huippuluokan suunnitteluratkaisu tekstiilien vastuullisempaan kierrätykseen

Tekstiiliteollisuus jatkaa nopeaa maailmanlaajuista kasvuaan. Se on aloittanut matkansa kohti kestäviä ja kiertotalouden mukaisia liiketoimintamalleja, mikä on pääasiassa seurausta kuluttajien lisääntyneestä tietoisuudesta sekä mm. EU:n uusista säädöksistä.

Myönteisestä kehityksestä huolimatta tekstiiliteollisuudella on vastassa kasvava uhka: tekstiilijätteen ympäristöjalanjälki. Tekstiilien kierrätyksellä on tärkeä rooli tekstiiliteollisuuden ympäristövaikutusten vähentämisessä. Olemassa olevien materiaalien elinkaarta pidentämällä säästetään arvokkaita resursseja kuten vettä ja viljelysmaata. Kierrätys auttaa myös vähentämään vesistöjen kuormitusta ja kasvihuonekaasupäästöjä sekä estää tekstiilien joutumisen kaatopaikoille. Tekstiilien kierrätys ei ole uusi keksintö. Jo vuonna 2023 tekstiilien kierrätysmarkkinoiden arvo oli noin 5,2 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria ja markkinoiden odotetaan kasvavan keskimäärin kahden prosentin vuosivauhtia vuodesta 2023 vuoteen 2032. Tekstiilien kiertotaloudella on kuitenkin merkittäviä haasteita kierrätysteknologioiden nopeuttamisessa ja laajentamisessa.

Toisin kuin muovit tai metallit, tekstiilit koostuvat erilaisista materiaaleista, väriaineista ja pintakäsittelyaineista, mikä tuo merkittävän haasteen niiden erottamiseen ja uudelleenkäyttöön. Laajemmin katsottuna tekstiilimarkkinoiden vaatimukset kohtuuhintaisista ja monikäyttöisistä vaatteista törmäävät nykyisten kierrätysteknologioiden rajoituksiin sekä kannustavien politiikkojen ja lainsäädännön puutteeseen. Jotta kierrätysratkaisuja voidaan soveltaa laajamittaisesti, on erityisen tärkeää, että tekstiilijätteen keräämiseen, lajitteluun ja käsittelyyn on olemassa vahva infrastruktuuri.

Tekstiilien arvoketjun eri tasoilla on jo käynnissä monia aloitteita ja innovatiivisia kehityshankkeita. Nykyisten prosessien ja teknologioiden arvioinnilla, laajentamisella tai kehittämisellä on kiire. Tällä hetkellä monet tekstiilien kierrätysteknologiat ovat vasta kehityksensä alkuvaiheessa. Hallitsevin menetelmä, mekaaninen kierrätys, johtaa usein kierrätyskertojen vähentymiseen kuitujen haurastumisen vuoksi. Lajittelujärjestelmät ovat kehittyneet viime vuosina; tekoälyllä toimivat lajittelujärjestelmät voisivat sopia sekoitemateriaaleista valmistettuihin tekstiileihin. Edistyneet järjestelmät voivat lisätä merkittävästi mekaanisen kierrätyksen määrää ja parantaa raaka-aineen laatua kemiallisessa kierrätyksessä. Kemiallisella kierrätyksellä tekstiilijäte voidaan muuntaa korkealaatuisiksi kuiduiksi kerta toisensa jälkeen niin, että ne soveltuvat uusien laadukkaiden tekstiilituotteiden valmistamiseen.

Alkuvaiheen kehitystyö selluloosapolyesterin erottamisessa ja polyesterin uudelleen polymeroinnissa näyttää lupaavalta. Viime vuosina globaalit vaatebrändit ovat tiivistäneet yhteistyötään kierrätykseen erikoistuneiden startup-yritysten kanssa, ja johtavat tekstiilikemikaalien kierrätysyritykset ovat investoineet tutkimus- ja kehitystyön jatkamiseen ja laajentamiseen.

Miten kehittää ja edistää tekstiilien vastuullista kierrätystä?

Tekstiiliteollisuus on tienhaarassa. Voimme jatkaa kestämättömällä tiellä tai voimme tukea uudenlaista kehitystä luomalla tekstiilien kiertotalouden. Tekstiilien kiertotalous kohtaa kuitenkin jatkuvasti esteitä rahoituksen saamisessa, vahvojen liiketoimintatapojen luomisessa ja tasaisen materiaalitarjonnan varmistamisessa. Näissä olosuhteissa nykyisten ja uusien, kestävien ja tehokkaiden, teknologiaprosessien kehittäminen on olennaista tekstiiliteollisuuden kiertotalouden luomiseksi. Kaikkien tekstiilialan arvoketjun toimijoiden on reagoitava nopeasti, jotta ne voivat ottaa käyttöön tehokkaan kierrätysjärjestelmän.

Haasteista huolimatta tekstiilien kierrättämiseen on kehitteillä innovatiivisia ratkaisuja:

  • Edistyneet lajitteluteknologiat: Tutkitaan kehittyneitä prosesseja, jotka käyttävät lähi-infrapunaspektroskopiaa ja tekoälyyn perustuvaa kuvantamista erottamaan eri kuitutyypit, -sekoitukset ja epäpuhtaudet tehokkaasti toisistaan.
     
  • Kemiallisen kierrätyksen skaalaus: Tutkimus- ja suunnittelutyössä keskitytään minimoimaan kemiallisen kierrätyksen ympäristövaikutukset ja maksimoimaan tehokkuus sekä tukemaan kemiallisen kierrätysteknologian skaalaamista suurempiin ja laajempiin sovelluksiin.
     
  • Suljetussa kierrossa tapahtuvat tekstiilinkierrätysjärjestelmät: Yhteistyö koko tekstiilien arvoketjussa suunnittelusta tuotantoon ja kierrätykseen on ratkaisevan tärkeää sellaisten suljetun kierron järjestelmien luomiseksi, joissa jätteiden synty minimoidaan ja joissa resurssit hyödynnetään tehokkaasti.
     
  • Kestävä tuotesuunnittelu: Kierrätettävien materiaalien ja yksinkertaisempien kehitysmenetelmien käytön edistäminen tekstiilien suunnittelussa voi parantaa tekstiilien kierrätettävyyttä merkittävästi.

Kierrätysvaatteet paperipussissa

Tekstiiliteollisuudella on erinomaiset mahdollisuudet saavuttaa suljettu kierto. Se ei ainoastaan vähennä ympäristövaikutuksia vaan myös edistää teknologista innovointia tekstiilien koko arvoketjussa.

AFRY on ollut toteuttamassa onnistuneesti tekstiilien kierrätysteknologian kehityshankkeita aina innovatiivisista startup-yrityksistä suuriin tekstiilikuitujen valmistajiin. Näihin hankkeisiin lukeutuvat toteutettavuusselvitykset, teknologiakartoitukset, tekniset due diligence -selvitykset, owner’s engineering -palvelut ja uraauurtavat pilotti/lippulaivaprojektit sekä EPCM-hankkeet.

recycled clothes in a paper bag

Kestävää tulevaisuutta suunnittelemassa

AFRYllä hyödynnämme ydinosaamistamme, kun suunnittelemme kestäviä ratkaisuja tekstiilien kierrätykseen. Maailmanlaajuisen läsnäolomme ja asiantuntijaverkostomme ansiosta voimme tehdä yhteistyötä alan toimijoiden kanssa tekstiilien kiertotalouden luomiseksi. Insinööreistä, teknologiaosaajista, liikkeenjohdon konsulteista ja kestävän kehityksen asiantuntijoista koostuvalla tiimillämme on syvällinen tietotaito tekstiilimateriaaleista, kierrätysteknologioista, ympäristöteknologiasta ja elinkaariarvioinnista. Siten voimme suunnitella räätälöityjä ratkaisuja, jotka vastaavat asiakkaan erityistarpeita. Pysymme ajan tasalla eri teollisuudenalojen uusimmista teknologioista ja menetelmistä, joten pystymme sisällyttämään ne suunnitteluratkaisuihimme. Eri teollisuudenalojen onnistuneet hankkeet ovat osoitus sitoutumisestamme kestävän tulevaisuuden luomiseen.

Silmukan sulkeminen tekstiiliteollisuudessa ei ole vain mahdollista, vaan välttämätöntä. Me AFRYllä autamme sen toteuttamisessa.

Artikkelin kirjoittaja:
Yibo Ma, Process Industries Finland

Ota yhteyttä

Riina Brade - Head of Local Business Sector Chemicals & Biorefining

Riina Brade

Head of Local Business Sector Chemicals & Biorefining

Ota yhteyttä: Riina Brade

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.