technical

AFRYn testaus- ja laadunvarmistusjärjestelmät

Meillä AFRYllä tuotteidesi laatu on tärkein prioriteettimme. AFRY on mittaus-, testaus- ja laadunvarmistuslaitteiden ja -järjestelmien luotettava toimittaja ja kumppani yli 200 teollisuus-, valmistus- ja tutkimusorganisaatiolle ympäri maailmaa.

Hallitsemme koko laadunvarmistusprosessin tutkimuksesta ja tuotekehityksestä alkaen aina tuotannon lopputestausvaiheisiin saakka.

 

-

Laadunvarmistuksen asiakastarpeet

Tuotannon ja toiminnan tehokkuus, materiaalienkäytön optimointi, HSE-asiat sekä kestävän kehityksen tavoitteet saavutetaan huippuluokan laadunvarmistuslaitteilla ja -prosesseilla. Koska valmistuskustannusten optimointi rajoittaa käytettävissä olevien henkilöresurssien määrää, automatisoidut ja puoliautomaattiset järjestelmät ottavat haltuunsa laadunvarmistusprosessit eri teollisuudenaloilla.

Nykyään investoinnit automatisoituihin mittaus- ja laadunvarmistuslaitteisiin ja -järjestelmiin ovat yrityksille yhä enenevissä määrin pakollisia, jotta yritykset voivat pysyä kilpailukykyisinä myös tulevaisuudessa. Laadukkaat tiedonkeruu- ja analysointijärjestelmät ovat perusvaatimuksia tehokkaalle laadunvalvonnalle ja prosessien optimoinnille.

AFRYn ratkaisut

AFRYn mittaus-, testaus- ja laadunvarmistuslaitteet ja -järjestelmät on suunniteltu vastaamaan teollisuuden ja tutkimusorganisaatioiden korkeimpia standardeja ja vaatimuksia. Ratkaisumme huolehtivat vuosittain miljoonista testausoperaatioista ympäri maailmaa tarjoamalla tarkkaa ja luotettavaa dataa valmistusprosesseista.

Ratkaisumme ovat yhdistelmä laadukkaita teknologioita (NI LabVIEW/TestStand, Beckhoff, Siemens, Omron), standardoituja ohjelmistoalustoja sekä ammattitaitoista ohjelmisto- ja laitteistosuunnittelutiimiä, jolla on laaja kokemus eri teollisuuden ja tutkimuksen aloilta yli 20 vuoden ajalta.

AFRYn ratkaisut on suunniteltu kattamaan valmistavan teollisuuden ja tutkimuksen tarpeet aina mikromittakaavan tuotteista raskaisiin liikkuviin työkoneisiin, lentoliikenteeseen sekä merenkulun mittaus- ja testausjärjestelmiin. Asiantuntemuksemme kattaa erilaiset testaustarpeet: mekaaniset, sähköiset, hydrauliset, ohjelmistolliset, konenäkö, HIL-testaus, neste- ja prosessitekniikan testaukset, päästömittaukset, RFID-mittaukset, data-analytiikka jne.

Olipa tarpeenasi esisuunnitteluprojekti, konsultointi, ohjelmistokehitysresurssit, avaimet käteen -testauslaitteistot, komponenttien määrittely ja toimitus tai vanhentuneiden järjestelmien modernisointi, AFRYn asiantuntijatiimi on täällä sinua varten.

Toimitamme ratkaisuja eri toimialoille:

 • Valmistava teollisuus
 • Prosessiteollisuus
 • Ilmailu ja meriliikenne
 • Liikkuvat työkoneet
 • Tutkimusorganisaatiot ja koulutus
 • Teknologian startup-yritykset
 • R&D
 • Järjestelmämodernisoinnit

R&D-testaus

Yleistä Arrow pointing right

Tutkimus- ja kehitysorganisaatiot tarvitsevat tarkkoja, skaalautuvia ja konfiguroitavia järjestelmiä, joiden avulla käyttäjät voivat suorittaa laajan valikoiman testisekvenssejä ja mittauksia tuotteille ja niiden prototyypeille.

AFRYllä on useita laajasti koeteltuja järjestelmiä ja ohjelmistoalustoja T&K-tiimien mittaus- ja testausvaatimusten täyttämiseen. T&K-testausjärjestelmät koostuvat usein mittaus- ja ohjauslaitteistoista sekä ohjelmistoista. AFRY auttaa asiakkaitaan myös kehittämään ja testaamaan uusia tuotteita Proof-of-Concepts- ja MVP-ratkaisuilla.

product development
Mittaus ja testaus Arrow pointing right

AFRYn mittaus- ja testausratkaisut perustuvat muokattaviin, laajennettaviin ja konfiguroitaviin mittaus- ja ohjauslaitteistoihin. Ohjelmistot sisältävät konfiguroitavia testisekvenssereitä, joiden avulla käyttäjät voivat automatisoida testiajoja. AFRYltä löytyy testausjärjestelmäkonsepti kaikkiin tarpeisiin, oli kyseessä yksittäinen tiedonkeruulaite tai monipuolisesti skaalautuva ratkaisu.

Tyypillinen järjestelmätoteutus sisältää testipenkin tai testiaseman, vakiosähkökaapin IO-laitteistolle/PLC:lle, ohjaus-PC:n järjestelmän käyttöä varten sekä tietokannan tiedonhallintaa ja visualisointia varten.

Toimeksiantojamme:

 • ABB, Azipod-propulsiojärjestelmän etäkunnonvalvontaratkaisu
 • Mitsubishi Logisnext Oy, HIL-testausjärjestelmä trukkien ohjausjärjestelmän testaukseen
 • Moventas, tuuliturbiinien prototyyppien testausratkaisut
 • Oras, tuotteiden testausratkaisut globaalisti
 • NDA-asiakas, mittausjärjestelmä komponenttien testaukseen
 • NDA-asiakas, ilmailukomponenttien testausjärjestelmä
 • NDA-asiakas, monitestipenkkijärjestelmä hydraulisylinterien testaukseen
measuring
Prosessi-/laboratoriotestausjärjestelmä Arrow pointing right

Prosessiteknologian tutkimukseen ja kehitykseen AFRY on toimittanut yli 10 PRODCS-laboratoriomittakaavan mittaus- ja ohjausratkaisua johtaville prosessiteollisuuden yrityksille Suomessa. Huippuluokan kustannustehokas laitteisto- ja ohjelmistoratkaisu sisältää kaikki DSC-järjestelmistä tutut ominaisuudet ja se on suunniteltu erityisesti tutkimuksen ja kehityksen tarpeisiin. PRODCS soveltuu esimerkiksi erilaisten reaktoreiden ohjaukseen ja pitkien koeajojen hallintaan.

Tyypillinen toteutus sisältää prosessilaitteet (putket, pumput, moottorit, venttiilit, anturit jne.), vakiosähkökaapin IO-laitteistolle ja PLC:lle, ohjaus-PC:n järjestelmän käyttöä varten sekä tietokannan tiedonhallintaa varten.

Toimeksiantojamme:

 • Neste, useita järjestelmiä jalostamoiden prosessiteknologian kehitykseen
 • Borealis, muovin valmistusprosessien testausjärjestelmät
 • Dinex, katalysaattorien testausratkaisut
 • UPM, R3-reaktoriautomaatiojärjestelmän toimitus
PRODCS
Moottori (polttomoottori/sähkö)- ja päästömittausjärjestelmät Arrow pointing right

AFRY toimittaa Suomen laajimmin käytetyn ja kentällä testatuimman moottoritestausratkaisun, DYNO-järjestelmän. Tämä ratkaisu tarjoaa huippuluokan automatisoidun ja keskitetyn moottorin, dynojarrun, päästömittauksen sekä ohjaus- ja mittausominaisuudet vertaansa vailla olevalla kustannustehokkuudella. Suurin osa Suomen johtavista moottorien tutkimuslaitoksista käyttää DYNO-alustaa osana tutkimustaan. Yli 10 järjestelmää on jo toimitettu testaamaan polttomoottoreita, sähkömoottoreita, HIL-ominaisuuksilla varustettuja hybridivoimaketjuja, päästömittauksia jne.

Tyypillinen järjestelmä sisältää testattavan moottorin, dynojarrun ja vaihtelevan määrän erilaisia mittauslaitteistoja, vakiosähkökaapin IO-laitteistolle ja PLC:lle, ohjaus-PC:n järjestelmän käyttöä varten ja tietokannan tiedonhallintaa varten.

Toimeksiantojamme:

 • Aalto-yliopisto, moottorin testipenkkiohjausjärjestelmä
 • Dinex Finland, moottorin testipenkin mittaus- ja ohjausjärjestelmä
 • VTT, useita poltto-/sähkömoottorien ja päästöjen testausjärjestelmiä
 • Turun ammattikorkeakoulu, moottori- ja päästömittausjärjestelmät
 • NDA-asiakas, liikkuvien työkoneiden moottoritestausjärjestelmä
engine

Tuotannon testaus

Yleistä Arrow pointing right

Tuotteiden testaus tai laadunvarmistus toteutetaan useilla erityyppisillä järjestelmiä, jotka on suunniteltu tiettyihin tarkoituksiin.

Integroidut mittaus- ja testausratkaisut suorittavat tyypillisesti tuotekohtaista automaattista tai puoliautomaattista testausta varmistaakseen, että tuotteet täyttävät laatuvaatimukset. Nämä testausjärjestelmät on integroitu tuotantolinjojen tai prosessin toimintaan.

Lopputestausratkaisut ovat usein automatisoituja laitteita, jotka varmistavat lopputuotteen laadun ennen kuin se lähtee asiakkaalle tai loppukäyttäjälle. Testaus suoritetaan joko tuotantolinjan lopussa tai erillisellä testaus- tai koeajopaikalla. Nämä ratkaisut konfiguroituvat tuotannon mukaan automaattisesti ja suorittavat kullekin tuotevariaatiolle yksilölliset testirutiinit.

 

Production testing
Integroitu testaus Arrow pointing right

Integrated measurement and testing solutions perform product-specific automated or semi-automated testing to ensure that the products meet the design requirements. These solutions integrate to factory systems such as OT/MES/ERP/SAP etc. for testing specifications and results data. Integrated testing systems can be product-specific or more flexible to handle several product types or product lines.

 

AFRYn integroituja mittaus- ja testausratkaisuja löytyy lukuisista tehtaista ympäri maailmaa. Integroitujen testausratkaisujen tärkein prioriteetti on sujuva yhteistoiminta henkilöstön, tuotantolinjojen ja -prosessien kanssa.

Integroidut mittaus- ja testausratkaisut suorittavat tuotekohtaisia ​​automaattisia tai puoliautomaattisia testauksia varmistaakseen, että tuotteet täyttävät kaikki laatu- ja suorituskykyvaatimukset. Nämä ratkaisut integroituvat tehdasjärjestelmiin, kuten OT/MES/ERP/SAP jne. testausspesifikaatioiden määrittelyä varten ja tulostietojen tallentamiseksi. Integroidut testausjärjestelmät voivat olla tuotekohtaisia ​​tai joustavampia käsittelemään useita tuotetyyppejä tai tuotelinjoja.

Tyypillinen järjestelmä sisältää testausaseman ja liitynnät testattavaan tuotteeseen, vakiosähkökaapin IO-laitteistolle ja PLC:lle, ohjaus-PC:n järjestelmän toimintaan, tietokannat sekä datarajapinnat OT/MES/ERP/SAP:lle.

Toimeksiantojamme:

 • Valtra, laaja tuotantolinjan testaus- ja laadunvarmistusratkaisu useilla väli- ja lopputestausasemilla
 • NDA-asiakas, liikkuvan työkoneen hydrauliikkajärjestelmän viritys ja suorituskyvyn mittausratkaisu tuotantolinjalle. Lisäksi toimitettu useita muita laadunvarmistusjärjestelmiä
 • Smartrac, yli 50 testaus- ja laadunvarmistusjärjestelmää toimitettuna maailmanlaajuiseen korkean suorituskyvyn RFID-tuotantoon. Testausjärjestelmiä toimitettu tuotantoprosessin eri vaiheisiin.
 • Valmet Flow Control Oy, yli 100 testaus- ja laadunvarmistusratkaisua maailmanlaajuisesti
integrated testing
Lopputestaus Arrow pointing right

AFRYn lopputestausratkaisut ovat tuotantoprosessien laaduntuotannon kriittisiä komponentteja. Sataprosenttisen asiakaslaadun tavoittelu ja jokaisen tuotteen dokumentoidut testaustiedot ovat nykyaikaisen valmistuksen perusvaatimuksia.

Järjestelmien toteutukset vaihtelevat suuresti aina yksinkertaisesta venttiilin IO-testistä nykyaikaisen liikkuvan työkoneen monimutkaiseen mekaaniseen, sähköiseen ja ohjelmistotestaukseen. Tehdasjärjestelmäintegraatiot ovat myös kriittinen osa lopputestausjärjestelmiä, jotta testaustiedot saadaan hyödynnettyä osana huolto- ja takuukäsittelyprosessia.

Tyypillinen ratkaisu sisältää testausaseman tai liitännät testattaviin tuotteisiin, vakiosähkökaapin IO-laitteistolle ja PLC:lle, ohjaus-PC:n järjestelmän toimintaan, tietokannat sekä datarajapinnat OT/MES/ERP/SAP:lle.

Toimeksiantojamme:

 • Valtra, laaja tuotantolinjan testaus- ja laadunvarmistusratkaisu useilla väli- ja lopputestausasemilla
 • NDA-asiakas, liikkuvan työkoneen hydrauliikkajärjestelmän viritys ja suorituskyvyn mittausratkaisu tuotantolinjalle. Lisäksi toimitettu useita muita laadunvarmistusjärjestelmiä.
 • Smartrac, yli 50 testaus- ja laadunvarmistusjärjestelmää toimitettuna maailmanlaajuiseen korkean suorituskyvyn RFID-tuotantoon. Testausjärjestelmiä toimitettu tuotantoprosessin eri vaiheisiin.
 • Valmet Flow Control Oy, yli 100 testaus- ja laadunvarmistusratkaisua maailmanlaajuisesti
tractor
Konenäkötestaus Arrow pointing right

AFRYn testaustiimillä on laaja kokemus konenäköteknologian hyödyntämisessä tuotannon ja prosessien mittaamisessa ja laadunvalvonnassa. Tyypillisiä konenäöllä suoritettavia mittauksia ovat erilaiset kokoonpanon visuaaliset tarkistukset, dimensiomittaukset, pinnan laadun mittaukset, pakkausten ja tuotteiden merkintöjen tarkastukset jne.

Konenäkötestauksen palveluihimme kuuluvat avaimet käteen -järjestelmätoimitukset, laitteistovalinnat ja mitoitukset, mittausjärjestelmien suunnittelu, konenäköalgoritmien kehittäminen (perinteinen ja AI-pohjainen konenäkö), integroinnit kolmannen osapuolen järjestelmiin jne.

Konenäkö soveltuu mittaus-, testaus- ja laadunvarmistusprosesseissa niin kappaletavaratuotantoon kuin jatkuva-aikaisten prosessien valvontaan ja ohjaamiseen. Olemme erikoistuneet vaativien konenäkösovellusten ja järjestelmien toimittamiseen teollisuuteen.

Machine Vision

Asiantuntijapalvelut

Yleistä Arrow pointing right

AFRY tarjoaa erittäin laadukkaat mittaus-, testaus- ja laadunvarmistuspalvelut kokeneella asiantuntijatiimillä, jolla on laaja kokemus teollisuuden ja tutkimuksen testaustarpeista, pitkäaikaiset asiakassuhteet, korkea asiakastyytyväisyys ja standardoitu ISO9001-tuotantoprosessi.

AFRYllä sinua palvelee joukko eri alojen asiantuntijoita, kuten myyntitiimi, projektipäälliköitä, ohjelmistoarkkitehteja ja -kehittäjiä, sähkösuunnittelijoita, mekaniikkasuunnittelijoita ja data-analytikkoja. Testausjärjestelmiä toteutamme pääasiassa NI LabVIEW/TestStand-, Beckhoff-, Siemens-, Omron- ja Cognex-teknologioilla. Olemme NI Silver Alliance -kumppani NI CLA-, CLD-, CLAD-sertifioitujen asiantuntijoiden kanssa.

Mikäli tarvitset apua koulutuksessa, konsultoinnissa, kehityksen ulkoistamisessa, avaimet käteen -järjestelmätoimituksissa, järjestelmä- ja versiopäivityksissä, modernisoinnissa, laitteiston valinnassa jne., AFRYltä löytyy asiantuntijat avuksesi.

Coding man
Kunnonvalvonta Arrow pointing right

AFRY tarjoaa räätälöityjä kunnonvalvontaratkaisuja tuotannon kriittisiin järjestelmiin ja laitteisiin. Kunnonvalvontakohteina voivat olla esimerkiksi korkean suorituskyvyn laivan sähköiset propulsiojärjestelmät tai tehtaan tuotantokriittinen erikoisjärjestelmä. Jos perinteiset kunnonvalvontajärjestelmät eivät sovellu työhön, AFRYn ratkaisut auttavat.

Meillä on asiantuntijatiimi ja laitteet räätälöityjen automaatioratkaisujen toimittamiseen mittaamisen, analysoinnin ja kehittämisen erityistarpeisiin. Mittauslaitteistoamme voidaan hyödyntää mittaus- ja analysointivaiheessa ennen automatisoidun järjestelmän kehittämistä.

Toimeksiantojamme:

 • ABB, Azipod-propulsiojärjestelmän etäkunnonvalvontaratkaisu
 • NDA-asiakas, kunnonvalvontaratkaisu tuotantokriittiseen korkeapainekompressoriin
Condition monitoring machines
Datan analysointi Arrow pointing right

Datan analysointi

Teollisuudessa mittaus-, testaus- ja laadunvarmistustiedot on yleensä hajautettu useisiin järjestelmiin, eivätkä ne yleensä ole käyttäjien käytettävissä helposti. Laatu- ja tuotantotiedon yhdistäminen edellyttää asiantuntemusta ja skaalautuvaa teknologiaa, jotta se voisi menestyä.

AFRYn ratkaisut tiedonhallintaan toteutetaan asiantuntijatiimeillä, jotka toimittavat erilaisia ​​tuotteita, alustoja ja teknologioita asiakkaidemme tarpeisiin. Käytämme useita teknologioita, mukaan lukien Azure- ja SAS-tietoanalytiikkatyökalut.

AFRY tarjoaa kaikki tarvittavat taidot ja resurssit saman katon alta. AFRYn asiantuntijatiimit työskentelevät tiedonkeruulaitteistojen ja -rajapintojen parissa tehtaan lattialaitteista, antureista ja tiedonhallinta-alustoista sekä data-analytiikan ja visualisoinnin parissa. Meillä on myös prosessiasiantuntijoita, joilla on laaja kokemus prosessien optimoinnista ja kehityksestä.

data analysis
Kalle Ahola - Director, PIDFI Global Projects
Kalle Ahola
Director, PIDFI Global Projects

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Kalle Ahola

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Teemu Väyrynen - Sales Manager
Teemu Väyrynen
Sales Manager

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Teemu Väyrynen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.