road in a green forest from above

Metsien arvonmääritys

Tarjoamme arvonmääritystä metsien arvon tarkasteluun ja vertailuun nykyisten markkinahintojen kanssa.

Lähestymistavassamme yhdistyvät huippuluokan metsämallinnustyökalut, kattavat markkinatiedot ja automatisoidut rutiinit, joiden avulla tuotamme tarkkoja ja kustannustehokkaita arvonmäärityksiä. Arviointimme pohjautuvat asiantuntijatietoihimme alan parhaista käytännöistä metsien arvonmäärityksessä. Kun harkitset esimerkiksi metsätilan ostamista tai myymistä, tuemme päätöksentekoasi parhaalla saatavilla olevalla tiedolla.

Metsien arvonmäärityspalvelut

Arvonmääritykset tilinpäätöksiin Arrow pointing right

Vaikka metsävarojen arvo voitaisiin periaatteessa määrittää kauppa-arvomenetelmällä, metsien ja metsäplantaasien heterogeenisyys (erot puulajeissa, kasvupaikassa, metsän rakenteessa) estää luotettavat vertailut jopa suhteellisen pienillä maantieteellisillä alueilla. Käytämmekin tyypillisesti tuottoarvomenetelmää metsien arvonmäärityksessä alan parhaita käytäntöjä noudattaen. Laaja kokemuksemme metsäalan johtavien metsien simulointi- ja optimointijärjestelmien parissa on mahdollistanut oman Smart Forestry -ohjelmistomme kehittämisen, jota käytämme diskontattujen kassavirtojen ennustamiseksi ja tuottomenetelmäperusteisen arvon saavuttamiseksi.

Olemme myös mukauttaneet menetelmiämme IFRS- ja GAAP-standardien mukaisiksi. Arvonmääritysprosessiin tarvittavat tiedot sisältävät metsävara- ja markkinatiedon sekä metsänhoidolliset tavoitteet. Yritysten metsävarojen arvonmäärityksessä tarvitaan tyypillisesti asiantuntija-arviota, sillä arvon muodostukseen vaikuttaa useita tekijöitä, kuten aluekohtaiset tekijät, tiedon saatavuus ja raportointivaatimukset. Kunkin arvonmäärityksen laajuus sovitaan aina asiakaskohtaisesti erikseen.

Image showing a potential forest trade transaction
Arvonmääritykset metsäkauppoihin Arrow pointing right

Hyödynnämme pitkälle automatisoituja rutiineja metsien arvonmäärityksessä metsävaroja aktiivisesti hankkiville ja myyville tahoille. Työkalumme pystyvät käsittelemään tehokkaasti laajoja metsäalueita, jotka ovat pinta-alaltaan jopa yli satoja tuhansia hehtaareja, laatimaan niille tulevat hakkuuaikataulut sekä ennustamaan niistä saatavia rahavirtoja. Palvelumme antavat asiakkaidemme due diligence -prosesseihin kriittistä tietoa kohdemetsien arvon tarkkaan selvittämiseen.

Ohjelmistotyökalujemme ja prosessiemme ansiosta metsien arvonmääritykset kaupantekoa varten voidaan automatisoida suurelta osin. Ylläpidämme kattavia markkinatietokantoja, joiden ansiosta voimme tarjota kassavirta-analyysejä nopeasti ja kustannustehokkaasti.

AFRY Management Consulting tarjoaa kattavia due diligence -palveluja metsäkauppoihin.

Three people discussing in front of a screen of a forest estate

Outcomes Arrow pointing right
  • Kustannustehokas ja yksityiskohtainen raportointi minkä tahansa metsäomaisuuden diskontatuista kassavirroista
  • IFRS- ja GAAP-standardeihin yhteensopiva raportointi
  • Tietokanta, joka hyödyntää kertynyttä asiantuntemusta kasvu- ja tuottomallinnuksesta sekä puu- ja metsämarkkinoista
  • Asiakkaan kanssa yhteistyössä laadittu skenaarioanalyysi erilaisista tilanteista. Tähän voi sisältyä muun muassa sellaisia skenaarioita, joissa huomioidaan asiakkaan strategiset tavoitteet, kuten kestävyystavoitteet tai hiilivarastovaikutukset
Kohderyhmä Arrow pointing right
  • Metsäyhtiöt
  • Sijoittajat
  • Ammattimaiset suuret metsänomistajat
  • Metsävarainhoitajat

Esimerkkiraportti

Ohessa on esimerkki arvonmääritysraportin sisällysluettelosta, joka havainnollistaa raportin laajuutta.

Rainforest photographed from above with drone

AFRY Smart Forestry -ohjelmisto

Kattava metsäohjelmisto strategiseen, taktiseen ja operatiiviseen suunnitteluun.

AFRY Smart Forestry käyttää innovatiivista ohjelmistoa, huipputeknologiaa ja moderneja metsätalouden tekniikoita parantaakseen metsänhoitoon liittyvää päätöksentekoa. Tuotteemme tarjoavat luotettavaa tietoa kartoittamalla, optimoimalla ja monitoroimalla tarkasteltevaa metsäaluetta.

Tarjoamme metsän arvonmäärityspalveluja AFRY Smart Forestry -ohjelmistomme avulla.

Lisätietoja varten ole hyvä ja ota yhteyttä:

Miika Malmström - Head of Valuation Services

Miika Malmström

Head of Valuation Services

Ota yhteyttä: Miika Malmström

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Jack Lonsdale - Senior Principal, AFRY Management Consulting

Jack Lonsdale

Senior Principal, AFRY Management Consulting

Ota yhteyttä: Jack Lonsdale

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.