Kerrostalo

AFRY Monitor

AFRY Monitor

AFRY Monitor tarjoaa ratkaisuja useisiin kiinteistönpidon teemoihin ja haasteisiin. Monitor-palvelu rakentuu erilaisista moduuleista, joita voidaan käyttää yhdessä tai erikseen. Pystymme rakentamaan asiakkaalle kokonaisuuden, joka tukee hänen tarpeitaan ja sopii hallinnoitaviin kiinteistöihin.

Oletko jo palvelun käyttäjä?

Kirjaudu sisään palveluun.

 

Pelkkä energiankulutuksen mittaaminen ei enää riitä

Monitorin avulla saat kiinteistödatan oikeasti käyttöön:

  • Käytännön työkalut energiankäytön ja päästöjen vähentämiseen. Monitorin avulla pääset seuraamaan kiinteistösi tavoitteita ja tekemään toimenpiteitä niiden saavuttamiseksi. Monitor auttaa muun muassa seuraamaan vesivuotoja ja ympäristövaikutuksia. Lisäksi järjestelmä auttaa tasaamaan energiankäytön piikkejä, jolloin energiakustannuksia saadaan laskettua.
  • Tekoäly hoitaa sen, mihin ihminen ei pysty. Olosuhteiden seuraaminen on nyt mahdollista kellon ympäri. Tekoäly tarkkailee kiinteistön olosuhteita ja saa muokattua säätöjä optimaalisiksi tiedon perusteella. Tekoäly mahdollistaa myös laajojen datamäärien käsittelyn ja hyödyntämisen.
  • Skaalautuva järjestelmä yhdistää tiedot eri lähteistä. Järjestelmän avulla näet ja hallitset samasta paikasta tietoa eri datalähteistä kuten energialaitoksilta, kiinteistön antureista, rakennusautomaatiojärjestelmistä ja Ilmatieteenlaitokselta. Monitorin avulla hallitset yksittäistä kiinteistöä tai jopa suuria kiinteistömääriä.
  • Tehokas, mutta käyttäjälle yksinkertainen. Monitoria pystyvät hyödyntämään kaikki kiinteistön ylläpito-organisaation osapuolet,

Ominaisuudet

AFRY Monitor -palvelu rakentuu erilaisista moduuleista, joita voidaan käyttää yhdessä tai erikseen. Pystymme rakentamaan asiakkaalle kokonaisuuden, joka tukee hänen tarpeitaan ja sopii hallinnoitaviin kiinteistöihin.

Energiajohtaminen

Energiajohtamisen työkaluilla voit seurata ja raportoida kiinteistön energian ja veden kulutuksia, kustannuksia ja päästövaikutuksia. Monitorilla hoituu myös vesivuotojen valvonta sekä vuotohälytykset. Voit lisäksi asettaa kiinteistöille tavoitteita ja seurata niiden toteutumista. Tavoitteiden saavuttamisessa ja kiinteistön kehittämisessä sinua auttavat Energiajohtamisen toimenpidetyökalut.

Huoneistokohtainen veden mittaus

Tällä moduulilla käyttäjä pääsee tarkastelemaan huoneistokohtaisten vesimittausten mittarilukemia ja kulutuksia sekä mm. hakemaan laskutusta varten asianmukaiset aineistot.

Monitor koostaa eri mittaus- ja rakennusautomaatiojärjestelmien tuottaman huoneistomittareiden datan ja yhdenmukaistaa aineiston laskutusta varten.

Monitor hyödyntää myös näiden rajapintojen kautta tarjolla olevaa muuta dataa, esimerkiksi olosuhdehallinnan käyttöön.

Olosuhdehallinta

Olosuhdehallinnalla varmistat kiinteistösi tilojen ilman laadun. Kerättävää tietoa voidaan hyödyntää myös esimerkiksi kiinteistön lämmitys- tai ilmanvaihtojärjestelmän ohjauksessa. Tietoa voidaan kerätä langattomilla antureilla tai hyödyntämällä olemassa olevia antureita.

Monitor koostaa olosuhdetietoja kiinteistöistä automaattisesti ja suorittaa jatkuvaa analysointia ja vertailua ohjearvoihin.

Olosuhdehallinta mahdollistaa viihtyvyyden varmistamisen ennakoimalla olosuhteissa tapahtuviin hienovaraisiin muutoksiin.

Rakennusautomaatio

Rakennusautomaation etävalvonta mahdollistaa kiinteistöjen järjestelmien toiminnan automaattisen seurannan ja optimoinnin. Monitor on merkkiriippumaton rakennusautomaatio- järjestelmien valvontaan ja hallintaan tarkoitettu sovellus. Se käsittelee keräämäänsä tietoa merkkiriippumattomasti. Järjestelmä koostaa havaitsemansa poikkeamat selkeästi jatkoselvityksiä varten. Säätötoimenpiteitä voidaan suorittaa sovelluksen kautta manuaalisesti tai hyödyntää tekoälyä aktiivisessa ohjauksessa.

Jäteseuranta

Jäteseurantatyökalulla pääset tarkkailemaan kiinteistöissä syntyvän jätteen ja siitä aiheutuvien kustannusten jakautumista jätelajeittain. Monitori hakee automaattisesti dataa eri jätehuoltoyritysten järjestelmistä. Monitor helpottaa kierrätykseen liittyvää viestintää ja tavoitteisiin pääsemistä.

Monitor seuraa yhdyskunta- ja rakennusjätteen määrää ja kustannuksia. Järjestelmä laskee jätteen kierrätys- ja hyötykäyttöasteen sekä vertaa näitä EU:n asettamiin tavoitteisiin.

Lisää ominaisuuksia tulossa

Palvelua kehitetään jatkuvasti. AFRY Monitor -palveluun on pian tulossa myös kiinteistön huoltokirjat.

Varaa maksuton esittelyaika

Kerromme mielellämme lisää ja esittelemme sovellusta. Ota yhteys Timoon, yhteystiedot alla.

Infra-Buildings, solar power

Voimmeko olla avuksi?

Voit jättää tarjouspyynnön meille lomakkeen kautta. Pyrimme vastaamaan tarjouspyyntöön mahdollisimman nopeasti. Huomioithan kuitenkin, että emme tarjoa palveluita yksityishenkilöille. Tuotamme palveluita koko Suomen alueella taloyhtiöille sekä kiinteistön omistajille ja kiinteistösijoittajille.
Timo Finnilä - Operatiivinen johtaja, Älykkäät ja kestävät rakennukset, Espoo
Timo Finnilä
Operatiivinen johtaja, Älykkäät ja kestävät rakennukset, Espoo

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Timo Finnilä

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Matti Hellgrén - Asiakaspalvelupäällikkö, energia-asiantuntija, Älykkäät ja kestävät rakennukset, Espoo
Matti Hellgrén
Asiakaspalvelupäällikkö, energia-asiantuntija, Älykkäät ja kestävät rakennukset, Espoo

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Matti Hellgrén

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.