Green park, trees and bright sky

Ympäristö

AFRYn ympäristöpalvelut

Kokonaisvaltaisen ympäristöosaamisemme avulla AFRY luo turvallista ja terveellistä elinympäristöä

Resurssitehokkuus ja samalla ympäristöriskien välttäminen ja hallinta niin operatiivisessa toiminnassa kuin uusia investointeja tehtäessä ovat menestyksen perusedellytyksiä teollisuus- ja energiasektoreille. Kaupunkien on puolestaan tarjottava asukkaille hyvät elinolosuhteet ja samalla vastattava väestönkasvun ja ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin.

Tarjoamme tarvittavan asiantuntemuksen, jotta asiakkaamme saavuttavat ympäristötavoitteensa kaikilla toiminnan tasoilla. Yhdessä tuotamme kestäviä ratkaisuja, jotka vastaavat tiukentuvia ympäristövaatimuksia. Tukena on myös syvällinen paikallisten olosuhteiden tuntemuksemme.

Palvelumme lähtevät aina asiakkaan tarpeesta ja kattavat laajasti eri osaamisaloja. Jatkuvasti kehittyvän palveluvalikoimamme kivijalkoja ovat ympäristövaikutusten arviointi, maankäyttö ja kaupunkisuunnittelu, luvitus, luontoselvitykset ja suojelu, EHS-tarkastukset, jätehuolto ja pilaantuneen maan kunnostus.

Osaamisemme geofysiikassa ja hydrogeologiassa on kansainvälisesti vahvaa. Environmental Due Diligence -kokemuksemme kattaa tuhansia arvioituja kohteita. Meillä on myös kokonaisvaltainen palveluvalikoima Euroopan Unionin REACH-kemikaaliasetuksen vaatimusten täyttämiseksi. Lisäksi palvelemme erilaisissa ilmastonmuutokseen ja kiertotalouteen liittyvissä kysymyksissä, mikä onkin kasvanut viime vuosina.

Tutkimus ja kehitys

Nopeasti kiihtyvät ympäristön muutokset ja lisääntyvä lainsäädäntö vaatii uudenlaista ajattelua ja innovatiivisia ratkaisuja. Yhdessä asiakkaiden, toimialajärjestöjen ja yliopistojen kanssa kehitämme tutkimus- ja kehityshankkeita ratkaistaksemme tulevaisuuden haasteita. Etsimme aktiivisesti ratkaisuja ja teemme tiivistä yhteistyötä muissa maissa työskentelevien ympäristöasiantuntijoiden kanssa. Suurin osa ympäristöhaasteista on yhteisiä, vaikka ympäristölainsäädäntö onkin maakohtainen.

Ota yhteyttä

Kaisa Vähänen

Johtaja, ympäristöliiketoiminta

Minna Tontti

Asiakkuuspäällikkö, ympäristö

Tutustu projekteihimme

Kiinnostuitko? Katso myös