Datacenter – driftsäkra, energieffektiva och flexibla

Datakeskusten hukkalämmöt talteen Fortumin kaukolämmöksi

Maailman suurin datakeskusten hukkalämpöjä hyödyntävä hanke

Espooseen ja Kirkkonummelle rakennettavat Fortumin lämmöntalteenottolaitokset kierrättävät Microsoftin datakeskusten konesalien lämmön kaukolämpöverkkoon. Hukkalämmön talteenoton käynnistyttyä ne tuottavat noin 40 % Fortumin asiakkaiden kaukolämmöstä Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen alueella. Laitokset ovat maailman suurin datakeskusten hukkalämpöjä hyödyntävä hanke. AFRY vastaa hankkeen EPCM-palveluista.

Fortumin tavoitteena on muuttaa Espoon alueen kaukolämmöntuotanto hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä. Hiilen käytöstä luovutaan keväällä 2024. Nämä edellyttävät vaihtoehtoisia energiantuotantotapoja, joista hukkalämpöjen hyödyntäminen tarjoaa valtavan mahdollisuuden. Erityisesti digitalisaation edetessä kiihtyvä datakeskusten rakentaminen antaa mahdollisuuden ottaa harppauksen kohti tavoitetta, kun konesalien hukkalämpö voidaan valjastaa kaukolämmön tuotantoon. Maailmanlaajuisesti jopa 99 % datakeskusten valtavasta määrästä hukkalämpöä jää vielä käyttämättä.

Digitalisaation ja energiamurroksen yhtymäkohdassa

Digitalisaatio ja energiamurros kohtaavat Microsoftin ja Fortumin vuonna 2022 ilmoittamassa yhteishankkeessa, jossa Microsoft rakentaa uuden datakeskusalueen pääkaupunkiseudulle ja Fortum puolestaan datakeskusten yhteyteen keskusten konesalien hukkalämmön lämmöntalteenoton kaukolämpöverkkoon.

Ilmaston ja energiatehokkuuden kannalta on järkevintä sijoittaa isot datakeskukset sinne, missä palvelinten jäähdytyksestä joka tapauksessa syntyvä hukkalämpö voidaan kierrättää suoraan kaukolämpöverkkoon mahdollisimman monelle asiakkaalle. Tällöin datakeskusten sijoittuminen edellyttää kaukolämpöverkon läheisyyttä, riittävän suurta tonttia sekä hiilineutraalin sähkön saantia ja toimitusvarmuutta. Nämä yhdistyvät Espoon Hepokorven ja Kirkkonummen Kolabackenin alueilla.

Maailman suurin datakeskusten hukkalämpöjä hyödyntävä hanke

Hukkalämmön talteenoton käynnistyttyä datakeskukset tuottavat noin 40 % Fortumin asiakkaiden kaukolämmöstä Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen alueella. Fortum arvioi, että 2–3 % Suomen uusista päästövähennystavoitteista on katettavissa hankkeen hukkalämmöllä.

Laitokset ovat mittaluokaltaan maailman suurin hanke, joka hyödyntää datakeskusten hukkalämpöjä. Laitosten yhteenlaskettu lämpöteho on jopa 350 megawattia. Lämmöntalteenottolaitosten on määrä valmistua lämmityskautena 2025–2026.

Päästötön energia AFRYn strategian ytimessä

Yhtenä AFRYn strategian kulmakivenä on edistää päästötöntä energiantuotantoa. Fortumin hanke on konkreettinen esimerkki, miten AFRY edistää työllään vihreää siirtymää ja auttaa asiakkaitaan kestävän kehityksen tavoitteidensa toteuttamisessa.

AFRY vastaa Fortumin lämmöntalteenottolaitosten EPCM-palveluista näiltä osin: Prosessin, layoutin, 3D-mallinnuksen, putkisto-, prosessisähkö- ja automaatiosuunnittelusta sekä AFRYn osuuden suunnittelun johtamisesta ja hankinnoista.

Projektimme on kokoluokaltaan ja merkittävyydeltä suuri koko maailman mittakaavassa. Halusimme hankkeeseen suunnittelukumppaniksi toimijan, jolla on osaamista kaukolämpölaitoksista ja suuren kokoluokan energiantuotannosta. AFRYn asiantuntijoiden laaja kokemus voimalaitosprojekteista vakuutti meidät valitsemaan heidät avainrooliin projektissa.

Teemu Nieminen, Suomen lämmitys- ja jäähdytysliiketoiminnan projektijohtaja, Fortum

Projektin tiedot:

  • Asiakas: Fortum Power and Heat Oy
  • Hanke: Hukkalämmön talteenottolaitokset
  • Lämpöteho: 350 MW
  • Aika: 2022–2025
  • AFRYn palvelut: EPCM-palvelut: Prosessin, layoutin, 3D-mallinnuksen, putkisto-, prosessisähkö- ja automaatiosuunnittelu sekä AFRYn osuuden suunnittelun johtaminen ja hankinnat
  • Sijainti: Espoo & Kirkkonummi
Havainnekuva Fortumin Kolabackenin lämmöntalteenottolaitoksesta.
Havainnekuva Kirkkonummen Kolabackeniin rakennettavasta laitoksesta.