Sawn wood piled at sawmill

Kuhmon sahan uudistushanke

AFRY on toimittanut suomalaiselle Kuhmo Oy:lle suunnittelu- ja konsultointipalveluja Kuhmossa sijaitsevan sahan uudistushankkeeseen.

Uuden sahalinjan rakentaminen on osa Kuhmo Oy:n mittavaa investointiohjelmaa, joka käsittää myös uuden kuorimon ja sahansyötön, uuden paketointilaitoksen ja kaksi uutta kanavakuivaamoa.

Investointiohjelman valmistuttua Kuhmo Oy:n tuotantokapasiteetti nousee 400 000 kuutiosta 600 000 kuutioon sahatavaraa vuodessa. Raaka-aine uudelle sahalinjalle tullaan hankkimaan sahayrityksen nykyiseltä hankinta-alueelta Kainuusta ja Pohjois-Karjalan pohjoisosista.

AFRY on toiminut Kuhmo Oy:n suunnittelukumppanina ja toimittanut sahalinjan rakentamiseen mm. layout-, LVIS-, koneturvallisuus- ja infrasuunnittelun sekä projektipäällikköpalvelut.

Hankkeen layoutsuunnittelu aloitettiin vuoden 2021 loppupuoliskolla. Intensiivinen suunnitteluvaihe valmistui vuoden 2022 lopussa. Rakennustyöt käynnistyivät vuoden 2022 toisella puoliskolla ja uudella sahalinjalla sahattiin ensimmäinen tukki 2.8.2023.

Hankkeessa hyödynnettiin digitaalista mallinnusta

Hankkeen eri vaiheissa hyödynnettiin tehdasmallia monipuolisesti. Mallinnuksen pohjana käytettiin olevasta laitoksesta valmistettua 3D-skannausaineistoa, joka muodostettiin laserkeilauksen ja ilmakuvauksen avulla. Eri suunnittelualojen 3D-mallit koottiin yhteen tehdasmalliin, joka toimi hankkeen eri vaiheissa niin suunnittelun tukena kuin myös erinomaisena työkaluna kommunikoinnissa eri sidosryhmien suuntaan. Esimerkiksi sahan käyttö- ja kunnossapitohenkilöstö pääsi tarkastelemaan tulevaa laitosta tehdasmallin kautta. Myöhemmin laitoksen käytön aikana eteen tulevat muutostyöt pystytään suunnittelemaan tehdasmallia hyödyntäen.

”Haasteellista tässä hankkeessa oli liitynnät eri osaprosessien välillä sekä liitynnät oleviin prosesseihin. Sahatavaran ja sivuvirtojen käsittelyprosessien luonne vaati paneutumista ja osaamista muun muassa käyttötapaosastointien suunnittelussa. Tällä oli vaikutuksensa myös layoutsuunnitteluun, rakennesuunnitteluun sekä kiinteistötekniikan suunnitteluun. Laitteiden välisten rajapintojen turvallistaminen oli niin ikään oma haastava kokonaisuutensa. Hyvä yhteistyö eri suunnittelualojen välillä ja viranomaisten suuntaan takasivat toimivat ratkaisut”, sanoo hankkeen suunnittelu- ja projektipäällikkönä toiminut Jeremias Heikkilä AFRYltä.

New saw line in Kuhmo Finland
Uusi sahalinja. Kuva J. Heikkilä/AFRY

AFRYltä asiantuntijapalvelut ”yhdeltä luukulta”

AFRYn palvelumalli, jossa asiakas saa useiden asiantuntijoiden ja suunnittelualojen palvelut samalta kumppanilta, on tuonut jouhevuutta hankkeen toteuttamiseen. Erityistä kiitosta on tullut 3D-mallien hyödyntämisestä tehdaslayoutin suunnittelussa.

Olemme olleet erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön AFRYn kanssa tässä uudistushankkeessa. Useiden laitetoimittajien ja suunnittelualojen yhteensovittaminen samaan 3D-malliin on mahdollistanut suunnittelualojen ja laitetoimitusten yhteensovittamisen toteutussuunnittelun aikana ja helpottanut projektinhallintaa.

- Kuhmo Oy:n toimitusjohtaja Tommi Ruha.

Projektin tiedot

 • Hanke: Pääsahalinjan uudistus
 • Asiakas: Kuhmo Oy
 • Sijainti: Kuhmo
 • Aikataulu: 2021-2023

AFRYn toimittamat palvelut:

 • Owner’s Engineering -palvelut: aikataulutus, rakennuttaminen, hankinta, asennusvalvonta, dokumentointi
 • Layoutsuunnittelu
 • Infrasuunnittelu
 • ARK-suunnittelu
 • LVI-suunnittelu
 • Kiinteistösähkö
 • Kiinteistöautomaatio
 • Asiantuntijapalvelut
  • Palotekninen selvitys
  • Koneturvallisuus
  • ATEX-tarkastelu
Pine Forest in Finland

Asiakkaasta

Kuhmo Oy on kansainväisesti toimiva sahayritys, jonka juuret ovat Kainuun metsissä. Yritys toimittaa asiakkaan mitoille sahattua, asiakkaan kosteuteen kuivattua, lajiteltua ja asiakkaalle ajallaan kuljetettua virheetöntä sahatavaraa. Uusi sahalinja käyttää parasta tarjolla olevaa automaatio- ja kuvausteknologiaa. Pääsahalinjan uudistus on merkittävä askel yhtiön tuotantolaitosten modernisoinnissa.

Puu on luonnollinen, uusiutuva ja kestävä raaka-aine, jolla on ainutlaatuiset materiaaliominaisuudet.

Uusiutuva, vastuullisesti tuotettu puu on ainoa kestävän kehityksen mukainen rakennusmateriaali. Puun käyttö raaka-aineena lisääntyy rakennusteollisuudessa, kun yrityksiä kannustetaan kestävämpiin rakennustapoihin korkeiden hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.

Puu on rakennusmateriaalina täysin kierrätettävä ja se sitoo hiilidioksidia koko rakennuksen elinkaaren ajan. Suomessa metsiä hoidetaan kestävän kehityksen mukaisesti ja metsää kasvaa koko ajan enemmän kuin sitä käytetään. AFRYllä on vahva kokemus puunjalostusteollisuuden koko arvoketjusta.

Forests provide various services, such as recreational opportunities
Jouni Nenonen - Area Director Eastern Finland, Process Industries
Jouni Nenonen
Aluejohtaja Itä-Suomi, Prosessiteollisuus, Kuopio/Kajaani/Äänekoski/Varkaus

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Jouni Nenonen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.