landscape

AFRY laatii kannattavuusselvityksen Soklin kaivoshankkeeseen Suomessa

Suomen Malmijalostuksen kokonaan omistama projektiyhtiö Sokli Oy on tilannut AFRYltä Soklin kaivoshankkeen konseptuaalisen vaiheen kannattavuusselvityksen.

Konseptuaalisen vaiheen kannattavuusselvitys on yksi kaivoshankkeen alkuvaiheen selvityksistä. Siinä arvioidaan hankkeen taloudellista kannattavuutta ja lisätään yhtiön käsitystä hankkeen mahdollisista epävarmuuksista ja riskitekijöistä. Toimeksiannon tavoitteena on arvioida laaja-alaisesti Savukoskella sijaitsevan Soklin alueen koko potentiaali uusinta teknologiaa hyödyntämällä. Tärkeänä osa-alueena huomioidaan mineraalien tarve nyt ja tulevaisuudessa, sillä sähköautojen akkujen ja niissä tarvittavien raaka-aineiden kysynnän odotetaan kasvavan merkittävästi tulevina vuosina. Soklin geologisessa esiintymässä on useita Euroopassa kriittisiksi luokiteltuja mineraaleja. Geologisen esiintymän laajuus ja rikkaus on ainutlaatuinen.

AFRYn toimeksianto sisältää hankkeen geologiset arvioinnit, mineraaliprosessin kehittämisen tukemisen, strategisen kaivossuunnittelun, infra- ja logistiikkasuunnittelun sekä kaivoksen ympäristövaikutuksien analysointi esiselvitystasolla. Hankkeesta tekee erityisen haastavan olemassa olevien luontoarvojen säilyttäminen mahdollisuuksien mukaan. Tavoitteena konseptiselvityksessä on löytää teknologisia ratkaisuja, joilla vaikutukset Soklin alueeseen jäisivät mahdollisimman pieniksi.

”AFRYllä on pitkä kokemus Soklin ympäristö- ja prosessiasioista, joten yhteistyömme tässä selvitysprojektissa tulee olemaan hyvä”, sanoo projektipäällikkö Pasi Heino Sokli Oy:ltä.

"Meillä on kunnia toimia Sokli Oy:n kumppanina tässä Suomen tulevaisuuden raaka-ainehankkeessa, jossa kallioperään rikastuneita metalleja voitaisiin hyödyntää mahdollisimman kestävillä ratkaisuilla. Esimerkiksi sähköautojen akkujen raaka-aineiden tarve tulee kasvamaan merkittävästi lähitulevaisuudessa. Jotta pystymme vastaamaan kriittisten raaka-aineiden kasvavaan kysyntään, on ratkaisut tehtävä harkitusti. Siksi kestävän kehityksen mukainen kaivostoiminta, metallien jalostaminen ja raaka-ainelähteiden varmistaminen on avaintehtävämme”, sanoo Mikko Lamberg, joka vastaa AFRYllä Prosessiteollisuus-divisioonan Suomen kaivos- ja metalliteollisuuden toimialasta.

Työn on määrä valmistua syksyllä 2022 ja se tehdään yhteistyössä Sokli Oy:n ja Worley Parson Ltd:n kanssa.

Lisätietoja:

Mikko Lamberg - Head of Business Sector Mining & Metals, Finland

Mikko Lamberg

Toimialajohtaja, kaivos- ja metalliteollisuus, Suomi

Ota yhteyttä: Mikko Lamberg

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.