Geo Transportation Norge

AFRY ansetter flere ledere innen geofag

AFRY styrker sitt allerede betydelige geomiljø med å ansette flere nye ledere både i Oslo og Trondheim. Torun Rise blir seksjonsleder for geofag i Trondheim, mens Helene Andersen blir seksjonsleder for ingeniørgeologi og Hanne Nybøen tar rollen som seksjonsleder for geoteknikk, begge i Oslo.

– AFRY har i dag en kapasitet og erfaring på geofag som er helt unik. Etterspørselen etter vår kompetanse er stor, og geofaget blir en stadig viktigere komponent i de tidlige prosjektfasene. AFRY er i en særstilling ved at vi kan levere hele bredden av geotjenester og vi er stolte av å kunne fortsette å løfte kompetansen vår med disse tre nyansettelsene, sier Frode Wiggen, avdelingsleder ved AFRYs kontor i Trondheim.  

AFRY har et betydelig geomiljø i Norge med til sammen 40 medarbeidere som er involvert i både rene geooppdrag og som en del av totalentrepriser innenfor bygg og samferdsel.  

Torun Rise Geo Transportation Norge
Torun Rise, seksjonsleder geofag i Trondheim

Betydningen av geofaget vokser  

Torun Rise som nå blir seksjonsleder for geofag i Trondheim har omfattende erfaring innenfor både ressursgeologi, ingeniørgeologi, byggeledelse og entreprenørvirksomhet. Hun kommer fra stillingen som senior prosjektleder i SINTEF, og ser frem til å komme tettere på prosjektene igjen.  

– Geofaget har tradisjonelt vært et fag som har blitt inkludert relativt sent i prosjekter sammenlignet med andre fag. Nå er det imidlertid mer fokus på geofaget helt fra starten av prosjektet, og det er spennende. Ingeniørgeologi og geoteknikk har for eksempel nå blitt en selvskreven del av oppstartsmøter i prosjekter. Vi ser at verden er i endring, og at betydningen av faget blir større, sier Rise.  

Hanne Nybøen Geo Transportation Norge
Hanne Nybøen, seksjonsleder for geoteknikk i Oslo

Utvikler geomiljøet

I Oslo blir Hanne Nybøen og Helene Andersen ansvarlig for hver sin seksjon.

– Med Helene og Hanne på laget er AFRY godt rustet til å fortsette å utvikle sitt betydelige geomiljø. Med deres lederegenskaper og faglige bakgrunn innen geologi og geoteknikk, bringer de verdifull ekspertise og trygghet til teamet vårt, sier Silje Jølsgard, avdelingsleder i Oslo.

Hanne Nybøen går inn i rollen som seksjonsleder for geoteknikk i Oslo. Hun har 15 års erfaring fra oljebransjen, og har også jobbet i Sweco som blant annet gruppeleder innen geoteknikk.  

– Jeg ønsker å være en tilstedeværende leder som bygger oppunder den fine gjengen her på geoteknikk. Mitt mål er å bidra til å skape et godt arbeidsmiljø i kombinasjon med spennende faglige prosjekter, slik at alle kollegaer får faglig utvikling, sier Nybøen.

Helene Andersen har flere års erfaring i ulike roller fra Bane NOR. Hun har jobbet som kontrollingeniør på Follobanen D&B og byggeleder på SMS-prosjektet. Hun jobbet to år i AFRY som ingeniørgeolog før hun gikk inn i den nye lederrollen.  

– Jeg hadde hørt mye positivt om AFRY som arbeidsgiver før jeg startet, og liker godt at AFRY satser på å komme sterkt inn i markedet. Jeg gleder meg til å se utviklingen vi skal gjøre som et team og utviklingen hver enkelt ønsker å oppnå i teamet, sier Andersen.

Helene Andersen Geo Transportation Norge
Helene Andersen, seksjonsleder ingeniørgeologi i Oslo

Mange muligheter for geofag

Selv i et marked som kan være krevende med budsjettkutt i noen nasjonale vegprosjekter, er det mange muligheter og stor etterspørsel etter geofag.  

– Som fagfelt er vi involvert i de fleste typer prosjekter, og har flere ben å stå på. Samtidig er det en mangel på geoteknikere i Norge. Det setter oss i en unik posisjon til å dra nytte av våre styrker og samarbeide med andre fagområder i prosjektene, avslutter Nybøen.

For mer informasjon om våre tjenester, ta kontakt med:

Anton Husøy - Director Transportation in Norway

Anton Husøy

Direktør Transportation i Norge

Kontakt Anton Husøy

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.