Perspektivillustrasjon Haugtun Spesialskole

AFRY prosjekterer Haugtun spesialskole

Etterlengtet spesialskole i Lillestrøm kommune skal tilpasses elevenes behov

60 barn med ulike funksjonsutfordringer får ny og moderne skole når Haugtun spesialskole etter planen blir ferdigstilt i 2026. Skolen blir spesiallaget for elevenes ulike funksjonsutfordringer, og miljøhensyn står sterkt når den nye skolen nå prosjekteres av AFRY.

Rune Berg
Rune Berg, prosjekteringsgruppeleder i AFRY

Haugtun skole er en tidligere barneskole i Lillestrøm kommune som har stått ubrukt siden sommeren 2023. Innledende utredninger og prosjektering viste imidlertid at bygningsmassen ved Haugtun tildels er utdatert og ikke egnet til ombygging. Derfor har Lillestrøm kommune vedtatt å rive bygget, og erstatte det med et helt nytt og moderne skolebygg på samme tomt.

Den nye spesialskolen skal bl.a. prosjekteres med terapibasseng og gymsal som er tilrettelagt for elevene. Det skal også legges til rette for en-til-en undervisning mellom lærer og elev. Skolen vil være på ca. 5 000 kvm.

– Det er elever ved Skåningsrud skole og ressurssenter som skal flytte inn i det nye skolebygget. Noen av elevene har fysiske funksjonshemninger og er derfor avhengig av hjelpemidler og velferdsteknologi i hverdagen. Den nye skolen er høyst etterlengtet. Både elever, lærere og foreldre ser frem til ferdigstillelse av skolen i starten av 2026, sier Rune Berg, prosjekteringsgruppeleder i AFRY.

Haugtun Spesialskole perspektiv
Perspektivillustrasjon, oversikt. Illustrasjon: Lillestrøm Arkitekter AS

Bistår med flere fag fra både AFRY og Advansia

AFRY har ansvar for å prosjektere den nye skolen for Lillestrøm kommune og bistår med tilsammen 13 fag i prosjektet. I tillegg bistår også AFRY med geofaglig kompetanse og søsterselskapet Advansia er inne med BREEAM ekspertise.

– Dette er et veldig spennende og litt annerledes prosjekt å jobbe på, både fordi vi er med på å utforme et terapibasseng, men også fordi det er en gravhaug midt på skoletomten som vi må ta hensyn til. Det er ikke så ofte vi opplever. I tillegg er det fint å jobbe med et bygg som gir stor verdi for kommunen og de som skal ta det i bruk, forteller Rune.

Prosjektert med bakgrunn i høye miljøambisjoner

Lillestrøm kommune har høye miljøambisjoner, og dette prosjektet er ikke noe unntak.

– Vi jobber mot at prosjektet får BREEAM «Good» sertifisering. Vi har i tillegg prosjektert bygget med sedumtak og solceller på taket, og mest mulig bruk av trematerialer, som massivtre, både til bærende konstruksjoner for utvendig trekledning, avslutter Rune.

For mer informasjon om våre tjenester, ta kontakt med:

Sissel Helen Espe  - Direktør Buildings (fungerende) og direktør strategi og forretningsutvikling/COO

Sissel Helen Espe

Direktør Buildings (fungerende) og direktør strategi og forretningsutvikling/COO

Kontakt Sissel Helen Espe

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.
Haugtun Spesialskole

Haugtun Spesialskole