E18 langangenrugtvedt grenlandsbrua 3d bildetekst grenlandsbru nye veier

AFRY signerer stor veikontrakt for E18 med Eiffage

15/02/2021

Den franske entreprenøren Eiffage signerte nylig kontrakt med AFRY som skal prosjektere underlaget for veiutbyggingen av ny firefelts motorvei på E18 Langangen - Rugtvedt. Den samlede kontraktsverdien på utbyggingen er i underkant av 5 milliarder kroner.

Eiffage inngikk kontrakt på oppdraget med Nye Veier rett før årskiftet. Dette er et av de største og mest komplekse infrastrukturprosjektene som igangsettes i Norge nå. Strekningen det omfatter er ca 17 kilometer lang og omfatter blant annet store brukonstruksjoner og tunneler. Hele prosjektet skal leveres på en fulldigitalisert plattform som effektiviserer samhandlingen mellom de ulike aktørene.

Anton Husøy
Anton Husøy Direktør Transportation i AFRY

- Å vinne denne kontrakten betyr mye for oss i AFRY, ikke minst med henblikk på verdiskapningen vi skal bidra med og kompetansen vi skal bygge. Med vår spisskompetanse innen bru- og tunnelkonstruksjoner skal vi jobbe innovativt og målrettet sammen med Eiffage og Nye Veier for å utvikle gode, bærekraftige løsninger. For oss som rådgiverselskap ligger det mye prestisje i å være med på å levere det første CEEQUAL miljøsertifiserte veiprosjektet for Nye Veier, sier Anton Husøy Direktør Transportation i AFRY.

Nøkkelen ligger i komplementære team som samhandler godt

Relasjonen mellom Eiffage og AFRY ble initiert gjennom uformelle samtaler for mer enn to år siden.

- Vi har lært Eiffage å kjenne som en meget kompetent og nyskapende entreprenør med bred erfaring fra store og komplekse internasjonale infrastrukturprosjekter. Selskapet har sine røtter tilbake til starten av 1900-tallet og har blant annet vært med på å bygge både Louvre pyramiden, Sydney Opera House og Millau-boren i Frankrike, forteller Husøy.

E18 Langangen-Rugtvedt er Eiffage’s første prosjekt i Norge og de har valgt AFRY som samarbeidspartner i sin inntreden på det norske markedet.

I tillegg til å bidra til å utvikle et konkurransedyktig totalkonsept har vi også delt vår kunnskap om det norske markedet, anskaffelsesprosessen til Nye Veier og introdusert andre norske samarbeidspartnere til Eiffage, forteller Husøy.

- Med den tilspissede konkurransesituasjonen i markedet er forberedelser og samkjøring blitt enda viktigere for å vinne fram. Min erfaring er at det handler om å sette sammen komplementære team som forstår utfordringene, spiller hverandre gode og skaper synergier i prosjektene, supplerer Arnt-Ivar Weum, tilbudsleder og oppdragsansvarlig for AFRY.

Kontraktsverdien for AFRY er på over 50 MNOK i en halvannen års periode med potensial for utvidelse av oppdragsmengden.

Søker flere dyktige lagspillere

Med prosjektet E18 Landgangen – Rugtvedt er det mange komplekse oppgaver som skal løses. AFRY trenger flere dyktige lagspillere som har lyst til å bryne seg på nye utfordringene. Ledige stillinger blir lagt ut fortløpende her.

- Vi ønsker oss nye medarbeidere som er gode på tverrfaglig samhandling og som motiveres av å utvikle bærekraftige løsninger. Snakker du i tillegg fransk er det en ekstra bonus, smiler Husøy.

For mer informasjon, vennligst ta kontakt med:

Anton Husøy, direktør Transportation i AFRY, anton.husøy@afry.com, 91 54 43 56

Inger Sund, kommunikasjonsansvarlig Transportation, inger.sund@afry.com, 46 81 69 54