People sitting in a meeting

Aktiv bruk av BIM-verktøy sikrer kvalitet og effektivitet i prosjekter

– Med en drone kan vi gjennomføre en overflyvning og kartlegge et område for å lage 3D-modeller av bygninger og utomhus områder. Dette øker både kvaliteten og effektiviteten på prosjekter, samtidig som man sikrer en mer smidig prosjektgjennomføring, sier Morten Ryen, BIM Strateg i AFRY. Han viser til at digitalisering innen bygg- og anleggsbransjen skjer i et hurtig tempo, og at bruken av BIM er en sentral del av transformasjonen.  

AFRY bruker BIM (bygningsinformasjonsmodellering) i både planlegging og gjennomføring av prosjekter, men også i arbeidet med dokumentasjon.  

– AFRY har satset på BIM i sine prosjekter og gjort dette til en naturlig del av prosjekterings arbeidet i alle fagdisipliner. BIM sikrer at prosessene går raskere og at arbeidet utføres mer effektivt ved å tillate visualisering av forutsetninger, utfordringer og alternative løsninger. Denne type modellering gjør det mulig å sette seg inn i komplekse problemstillinger og forstå prosjektets omgang, forklarer Morten.  

Uansett om et prosjekt involverer bygninger, veier eller andre anlegg, bidrar bruken av BIM til færre overraskelser og mer pålitelige kostnadsoverslag.

– For vår del danner informasjonen vi innhenter ved hjelp av BIM-verktøyer, grunnlaget for hvordan en jobb skal gjennomføres eller hvordan det vil se ut etter at et prosjekt er ferdigstilt. Det gir også mulighet for å vise potensielle endringer over tid. For kunden kan dette brukes som dokumentasjon og informasjon i prosjektarbeidet.  

morten ryen BIM Norge
Morten Ryen, BIM Strateg i AFRY

Forskjellige BIM-verktøy brukes til visualisering, oppmåling og for å få oversikt

AFRY bruker en rekke forskjellige typer BIM-verktøy i prosjekter.  

– Eksempelvis kan vi ved å bruke VR-briller visualisere en fremtidig stasjonsbygning eller se trafikkflyten i en motorveitunnel allerede i en forprosjektfase. 3D-skanning bruker vi hovedsakelig til å gjøre en oppmåling og dokumentasjon av det området hvor vi skal gjennomføre et arbeid. Men også til å dokumentere fremdrift og hjelp til som bygget dokumentasjon.

Hvis vi eksempelvis skal konstruere eller rehabilitere et nytt ventilasjons anlegg i et eksisterende bygg, så sikrer denne form for skanning at man har et eksakt datagrunnlag av virkeligheten som det kan modelleres etter lage en arbeid modell eller oppdatert tegnings grunnlag for andre formål. Til sammenligning får vi ved hjelp av en drone mulighet til å komme opp i luften, slik at vi kan dokumentere større områder. Et eksempel er ved å dokumentere tilstand av tak og piper på gamle by gårder i byer.  

Oda scanning
Oda, 25000kvm skannet på en uke

Sparer tid og sikrer kontroll av detaljer  

Morten henter aktivt ut informasjon fra BIM-verktøyene i sitt daglige arbeid i form av informasjon eller geometri.

– BIM teamet i AFRY bruker underlagsfilene som hentes fra laserskannere til å modellere forskjellige bygg og bygg komponenter i prosjekter. Som BIM Strateg er vår oppgave i slike prosjekter å re-modellere byggets fasader, planløsninger tekniske anlegg så likt som mulig. Vi går også inn og tolker bygnings elementer og verifiserer hvis mulig hvordan byggemåten er gjort. Ved å bruke en laserskanner kan vi skape en meget god modell som kan sendes til prosjekterings gruppen for å lage nye planer eller omprosjektering eller sende det direkte til en leverandør av fasadeelement for produksjon av nye paneler, forklarer han.  

Han er tydelig på fordelene ved å bruke denne type digitale verktøy.

– Fordelen er at vi sparer masse tid, vi slipper flere dokumentasjonsrunder og skulle vi ha glemt noe på en befaring kan vi gå inn i skannet og se på 360 graders bilde og måle eller se på løsninger. Videre kan gå inn å kontrollere detaljer, og hvordan det kommer til å se ut når det er utstyr eller løsninger er fysisk på plass eller kombinere bilder og modell sammen. Da slipper vi også å reise ut på byggeplassen gjentatte ganger, noe som både har stor verdi for kunden samtidig som det er tidsbesparende for oss.  

FAQ

Hva gjør BIM teamet i AFRY? Arrow pointing right

BIM teamet i AFRY leverer prosjekttjenester. De har en omfattende portefølje av tjenester som bidrar til å sikre en effektiv og vellykket gjennomføring av byggeprosjekter.

Som BIM-koordinatorer på prosjekteringssiden jobber de tett med kundene for å sikre at alle aspekter av byggeprosessen blir riktig implementert. De leverer detaljerte og georefererte 3D-modeller av byggkonstruksjoner, som gir et detaljert og realistisk bilde av prosjektet. Dette hjelper kunder med å visualisere og planlegge arbeidet på en mer presis og effektiv måte.

I tillegg er BIM teamet rådgivere og kontrollører for byggherrer. De utfører grundige skanninger av byggkonstruksjoner både innvendig og utvendig, og dokumenterer dem med høyoppløselige bilder. All data som dokumenteres i prosjekt er georefererte, noe som betyr at de er nøyaktig plassert i forhold til terreng og andre bygningsstrukturer.

Teamet er utstyrt med forskjellige droner som benyttes til forskjellige områder og nøyaktighet for sitt bruk i oppdrag knyttet til utvendig dokumentasjon. Dronene gjør det mulig å få en helhetlig oversikt over prosjektområdet og produsere høykvalitetsbilder og videoer. Dette er spesielt nyttig for å vurdere terrengforhold, evaluere potensielle utfordringer og dokumentere fremdriften.

BIM teamet utfører også stikningsarbeid, som innebærer å markere nøyaktige posisjoner på byggeplassen i henhold til de gitte tegningene og spesifikasjonene. Dette bidrar til å sikre at konstruksjonen blir utført i samsvar med planene og at alle målinger er korrekte.

Hvordan foregår dokumentasjon og kontroll? Arrow pointing right

BIM teamet utvikler BIM manualer, gjennomføringsplaner og egenskapsmatriser. I alle disse er det grunnlag fra oppdragsgiver som er styrende, om det er statlig eller private prosjekter. Dokumentasjon spisses slik at det er godt tilrettelagt for det aktuelle prosjektet.

Som BIM Strateg i AFRY er det viktig å være allsidig, fleksibel og løsningsorientert. Med sikkerhet kommer vi opp i utfordringer som ikke lar seg løse på tradisjonelt vis, da er det viktig å ha god kunnskap i teamet.

Hva er FDV? Arrow pointing right

FDV står for Forvaltning, Drift og Vedlikehold, og refererer til den løpende driften og vedlikeholdet av byggverk eller infrastruktur etter at de er ferdigstilt.  

I byggeprosjekter spiller BIM-koordinatorer en viktig rolle i å sikre at all nødvendig informasjon og merking av objekter blir riktig implementert, slik at leveransen blir tilrettelagt for en effektiv og kostnadsbesparende FDV-prosess.

Ikke alle har valgt et FDV system som er klargjort for dagens løsninger til modeller eller informasjonen som de inneholder. Derfor prøver vi å råde kundene å standardisere seg et felles krav og åpne standarder. Da kan kunden stille krav til sin leverandør og få utviklet gode løsninger basert på sitt eksisterende system.

Hva er VR/AR? Arrow pointing right

VR står for Virtual Reality (virtuell virkelighet), og AR står for Augmented Reality (utvidet virkelighet). Disse teknologiene har revolusjonert måten vi visualiserer og opplever forskjellige scenarier og løsninger.

BIM benytter VR og AR til å gjennomføre digitale befaringer og visuelle kontroller, slik at kunder kan utforske og vurdere ulike løsninger på en mer realistisk og engasjerende måte. Dette gjør det enklere å kommunisere og samarbeide om prosjekter, og potensialet for innovasjon og problemløsning økes. Det er mange feil i en modell som ikke er synlig eller blir registrert som en kollisjon i en kontroll og kan derfor være fint å visuelt spasere igjennom bygget.

Hva er en digital tvilling? Arrow pointing right

En digital tvilling er en virtuell kopi eller modell av et fysisk objekt eller system.  

BIM teamet leverer løsninger for digital tvilling, som gir mulighet til å simulere og analysere ulike aspekter av et prosjekt eller en infrastruktur. Ved hjelp av digitale tvillinger kan man identifisere potensielle utfordringer, optimalisere design og konstruksjon, og planlegge for vedlikehold og drift på en mer nøyaktig og effektiv måte. Digitale tvillinger er en viktig ressurs for å forbedre produktkvaliteten, redusere kostnader og effektivisere prosesser i ulike bransjer.

Det finnes mange definisjoner av hva en digital tvilling er, tenk på hva du trenger og hva du vil utnytte av en digital tvilling og om det dekker ditt behov.

For mer informasjon om våre BIM tjenester, ta kontakt med:

Morten Ryen - BIM-strateg og seksjonsleder

Morten Ryen

BIM-strateg og seksjonsleder

Kontakt Morten Ryen

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.