Wooden Construction with sky

Forskningsprosjekt samler bransjen om muligheter innen gjenbruk av byggematerialer

Temaet sirkulærøkonomi skyter fart, og interessen for å gjenbruke byggematerialer vokser blant aktørene i bygg- og anleggsbransjen. AFRY er valgt ut som et av 7-8 selskaper som skal delta i forskningsprosjekt REBUS som handler om nettopp ombruk av byggevarer.

REBUS prosjektet har som mål å utvikle kunnskap og kompetanse om implementeringen av gjenbrukbare byggematerialer for overgangen til et sirkulært bygg miljø. Prosjektet er et tverrfaglig samarbeid mellom arkitekter, ingeniører (SINTEF) og miljøpsykologer (fra Høgskolen i Innlandet) sammen med Boligbygg Oslo KF, FutureBuilt og Resirqel.  

Bror Jakobsen
Bror Jakobsen, seksjonsleder for energi og miljø i AFRY

Mulighet til å drive bransjen fremover

Ifølge Bror Jakobsen, seksjonsleder for energi og miljø i AFRY, gir deltakelsen store muligheter for å sammen med de andre deltakerne påvirke og drive bransjen fremover: - Å bli en del av REBUS nettverket er en unik mulighet for AFRY. Vi vil bidra med vår kunnskap og erfaringer innen ombruk, samtidig som vi vil lære av og bli enda bedre kjent med våre bransjekollegaer.  

Prosjektet er satt sammen av fire nettverkssamlinger i regi av Boligbygg. Formålet med samlingene er å få mer kompetanse om gjenbruk og ombruk i bygg- og anleggssektoren. I tillegg til erfaringsutveksling mellom deltakerne, vil det bli presentasjoner av veiledere, informasjon om pågående forskning, og arbeid med løsninger om barrierer for ombruk.  

Erfaringsdeling med konkurrenter

Fra AFRY er det Brita Grønhaug og Youssef El Meziani som deltar i prosjektet. Youssef er utdannet sivilingeniør ved NMBU, og skrev masteroppgave om miljø som utvelgelseskriterium for leverandører for bygging og prosjektering. Brita er også sivilingeniør, og har over 20 års erfaring innen energi- og miljø.  

Begge ser også fram til å utveksle erfaring med andre miljørådgivere: - REBUS gir en unik mulighet for å samarbeide innen et viktig tema og med et fagmiljø som vanligvis betraktes som våre konkurrenter. Jeg ser for meg at vi kan få en felles erfaringsbank som kan brukes til å få oppdragsgivere til å tørre å satse på gjenbruksprosjekt, sier Grønhaug.

Brita Grønhaug
Brita Grønhaug, sivilingeniør i AFRY
Youssef El Meziani
Youssef El Meziani, sivilingeniør i AFRY

- Å være med på REBUS vil være en unik mulighet hvor jeg kan styrke min kompetanse innen gjenbruk og sirkulær økonomi. Det vil også være en utmerket sosial arena for deling av kunnskap og erfaringer, sier Meziani.