Oddbjørn bru og konstruksjoner Norge transportation

Hvordan sikre trygg og pålitelig infrastruktur i turbulent vær

Hvordan sikre trygg og pålitelig infrastruktur i turbulent vær

Klimaendringene kommer til å gjøre været «varmere, villere og våtere». Når vinden blåser som verst mellom norske fjorder og fjell, er det vår jobb som bru- og konstruksjonsingeniører å sikre at infrastrukturen står støtt. Hvordan kan vi prosjektere konstruksjoner som tåler forholdene?  

- Vi jobber for å prosjektere konstruksjoner som er gode nok til å stå imot alle relevante påkjenninger, for eksempel fra sjøvann, tinesalter, trafikklast og vind. Samtidig er det viktig for oss å sikre at disse konstruksjonene ikke bare er trygge, men også kostnadseffektive og bærekraftige, sier Oddbjørn Kildal, sivilingeniør i AFRY.

halogalandsbrua oddbjørn
Oddbjørn Kildal, sivilingeniør i AFRY på Hålogalandsbrua

Brukonstruksjonen spiller en viktig rolle i dette arbeidet, og ingeniørene bruker mye tid på å analysere forskjellige designaspekter som fundamenttyper, spennlengder, armeringsføring og hvordan best strukturere elementene for å sikre optimal utnyttelse.  

Oddbjørn forklarer at standarder og modeller er utformet over tid, basert på erfaring og forskning: - Vi bruker det som kalles "semi-probabilistiske faktorer" for å sammenfatte komplekse statistiske analysemodeller ned til et enkelt tall som representerer hvor mye vi må justere, for eksempel, betongstyrken for å oppnå en viss sannsynlighet for å unngå brudd.

Grenlandsbrua Bro Norge
Grenlandsbrua

- Ola og Kari Nordperson skal føle seg trygge på at brua ikke faller ned når de kjører over, fordi standardene våre legger til grunn at det skal være en svært liten sannsynlighet for at noe går galt, selv under de verste forholdene, sier Oddbjørn.  

Selv om disse modellene er avgjørende for ingeniørarbeidet, påpeker Oddbjørn at de har sine begrensninger: - Noen modeller er for gode til at være sanne, og andre er for sanne til at de er gode. Som ingeniører etterstreber vi å finne og anvende modeller som er så gode som mulig og så sanne som nødvendig, og se utfordringer fra ulike perspektiver.  

Men med utfordringer kommer også muligheter. Forskning har vist at norsk turbulens kan være mer intens enn hva standardene skulle tilsi. Denne turbulensen kan faktisk i enkelte tilfeller forbedre konstruksjonens aerodynamiske egenskaper, noe som kan gi besparelser i byggekostnadene.  

- Ingeniørtilnærmingen er en fin balanse mellom praksis og teori, og det er viktig å ta hensyn til flere ulike faktorer, inkludert kostnader, sikkerhet og bærekraft. Vårt aller største ansvar er at folk skal føle seg trygge og at de kan stole på at konstruksjonene våre holder, avslutter Oddbjørn.  

Oddbjørn bru og konstruksjoner Norge transportation
Oddbjørn Kildal, sivilingeniør i AFRY foran Manhattan bridge

Om Oddbjørn Kildal

Oddbjørn er utdannet sivilingeniør innen Bygg og miljøteknikk og skriver for tiden doktorgrad innen konstruksjonsdynamikk ved NTNU. Han har bred erfaring innen prosjektering av samferdselskonstruksjoner i stål og armert betong, inkludert beskrivelser, modellering, tegning og beregning.  

Sommeren 2023 startet Oddbjørn i AFRY. I AFRY prosjekterer han alle typer samferdselsprosjekter, samtidig som han jobber med å fullføre doktorgraden.  

Vil du vite mer om våre tjenester, ta kontakt med:

Ola Fjerdingstad - Deputy BU Manager Transportation in Norway

Ola Fjerdingstad

Assisterende leder Transportation i Norge

Kontakt Ola Fjerdingstad

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.