blue food fish

Blue Foods

AFRY bistår med nøkkelkompetanse for å videreutvikle Blue Foods

AFRY tilbyr en unik kombinasjon av kunnskap og kompetanse innenfor verdikjeden i Blue Foods. Vi bistår både med råd og veiledning, samt at vi hjelper med leveranser og drift.

Ved å kombinere vår strategiske tenkning med vår omfattende ingeniørkompetanse kan vi levere de beste løsningene ut fra behovene til våre kunder. Vi forstår at hvert enkelt prosjekt er forskjellig, og dermed er ingen løsning lik.

Hva er Blue Food? Arrow pointing right

Blue Food er en samlebetegnelse på fiskeri- og akvakulturnæringen, og inkluderer all maten som fanges eller dyrkes i havet, elver, innsjøer, dammer og tanker. Næringen består av vannlevende dyr, planter og alger, og tilbyr en rekke muligheter for å skape næring som både er sunn og variert, samt helsebringende og miljømessig bærekraftig.

Blue Food består av noen av de mest kjøpte matvarene i verden, og gir et levebrød til millioner av mennesker. Næringen er helt avgjørende for den global matforsyning og ernæringssikkerhet. Ettersom vi stadig får en voksende befolkning, øker etterspørselen etter mat fra den blå næringen. Dette øker også presset på det allerede skjøre vannmiljøet. Den økte etterspørselen har i løpet av de siste årene ført til en bølge av investeringer og en tilsvarende teknologisk utvikling næringen. Det er kjent at akvakultur er blant de raskest voksende sektorene når vi snakker om mat.

Interessen for den blå næringen handler imidlertid om mer enn økt matproduksjon. Prosjekter tilknyttet denne næringen gir ofte både god avkastning, positiv innvirkning på lokalsamfunnene, og er en svært bærekraftig måte å produsere sunn og smakfull mat på.

fish farming blue food
Sveitsisk alpefisk, laksefarm. Et prosjekt i samarbeid med WWF for å vurdere fiskens velvære.
Vår ekspertise Arrow pointing right

 

De fleste investorer er klar over at den blå næringen er en kompleks sektor. Det å oppnå gode resultater krever derfor kompetanse. Å utvikle rett forretningsplan, velge riktig lokasjon, vurdere teknisk og økonomisk gjennomførbarhet, evaluere tilgjengelige ressurser, innhente tillatelser, velge riktig teknologi og administrere komplekse kontrakter er bare noen av elementene som må vurderes i denne type prosjekter.

Hos AFRY har vi kunnskapen og kompetansen som skal til for å bistå i hele livssyklusen til et prosjekt. Vi bistår i alle ledd i verdikjeden, fra evaluering av gjennomførbarhet til den faktiske prosjektgjennomføringen. Dette sikrer en sirkulær økonomi, hvor vi også bidrar til å skape positive forretningssynergier som gjør det enklere å håndtere utfordringer underveis.

Technical blue food
Basis 57, oppdrettsanlegg for gjørs (I abborfamilien). AFRY bruker 3D- og BIM-verktøy for å planlegge og koordinere landbaserte oppdrettsprosjekter. Dette gjør det mulig å optimere bruken av plass og unngå koordineringsutfordringer under konstruksjonen.
Fishfarming
Basis 57, Pike perch farm. Post nursBasis 57, oppdrettsanlegg for gjery PE water tanks during the commissioning. In order to optimise the business plan to the client, a strategy with an anticipated commissioning of this part of the farm, was implemented.

 

AFRY kan bistå i både den innledende investeringsfasen av et prosjekt, og i EPCM- eller EPC-prosjektutførelse av et nytt greenfield-anlegg eller et konverteringsprosjekt.

Vår geografiske tilstedeværelse og evne til å utvikle prosjekter på internasjonalt nivå, gjør at vi kan støtte våre kunder i ulike markeder. Vi tilbyr alltid den fremste lokale og internasjonale kompetansen.

Hva vi kan bistå med? Arrow pointing right

Vi har erfaring fra en rekke forskjellige prosjekter i sektorene:

-Fiskeoppdrett (enten landbasert med RAS-teknologi eller marikultur)
-Fiskeforedling
-Utnyttelse av biprodukter/restråstoff
-Fôring av fisk
-Fôrproduksjon
-Fiskevaksiner

Vi tar ansvaret for alle prosjekter som både utnytter oppdrettsaktiviteten og som sikrer verdi for oppdragsgiver. Vi kan også bistå med å utvikle tilleggsfunksjoner som renseanlegg for avløpsvann, biogassanlegg, vertikalt jordbruk/akvaponikk/algeoppdrett og energisystemer. Vi vurderer alltid lokalt tilgjengelige ressurser, og utvikler skreddersydde strategier for energitilgang.

Innen akvakultur har AFRY jobbet med flere ulike fiskearter som laks, gjørs (abbor), torsk, ørret, tunfisk og østers.

 

For å sikre at våre kunder når sine mål og ambisjoner, har vi utviklet følgende trinnvise prosess for prosjektene vi deltar i:

  • Utvikling av forretningsidé/Definisjon av forretningsplan
  • Valg av lokasjon
  • Valg av teknologileverandør
  • Gjennomføring av mulighetsvurdering
  • Vurdering av miljøhensyn
  • Energievalueringer og strategi
  • Bærekrafts studier
  • Konseptuelt design
  • Grunnleggende design
  • Søknad om tillatelse
  • Anbud / Kontrakt
  • Detaljdesign
  • Konstruksjon
  • Igangkjøring
Inside a fishfarming
Basis 57, oppdrettsanlegg for gjørs. Oversikt over RAS-tankene med biofiltre. Dette området er et eksempel på implementering av flere behov, som eksempelvis å minimere dimensjonene til prosjektet og ha riktig drifts- og vedlikeholdsareal.
Swiss lachs landed based fish farming
Sveitsisk alpefisk, laksefarm. Å utvikle et komplett prosjekt for et landbasert oppdrettsanlegg innebærer å håndtere en rekke forskjellige hensyn. RAS og fiskeforedlingsteknologi er avgjørende, men logistikk, besøkssenter og butikker er også viktig.

 

I de forskjellige fasene er våre medarbeidere involvert i følgende aktiviteter:

  • Prosjektledelse
  • Prosessteknologi
  • Anleggsteknikk
  • Optimalisering av energibalansen
  • Bærekraft
  • Logistikk
  • Elektro-, automasjons- og IT-design
  • Industriell digitalisering
  • Kvalitetssikring
  • Igangsetting, kvalifisering og validering
  • Behovshåndtering
  • Leverandørkvalitetssikring
  • Teknisk dokumentasjon/ kommunikasjon
  • Forskrifter for miljø, helse og sikkerhet
  • Standard driftsprosedyrer (SOP)

I AFRY har vi en god forståelse av næringen. Vi har også erfarne prosjektledere og ingeniører som er eksperter på feltet og implementeringen av ny teknologi. Vårt mål er alltid å iverksette innovative og energibesparende løsninger. Dette sikrer de beste løsningen for både dine investeringer og miljøet.

Hans Vedde - Director Food in Norway
Hans Vedde
Direktør Food i Norge

Er du interessert i våre tjenester? Ta kontakt!

Kontakt Hans Vedde

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.