Nutrimar factory

Nutrimar og AFRY inngår kontrakt for ny inndamper til fabrikken på Frøya

AFRY er tildelt kontrakten for leveranse av ny inndamper. AFRY skal prosjektere, lede, levere, montere og idriftsette prosjektet innen utgangen av 3. kvartal 2024.

Leveransen er en del av en oppgradering og kapasitetsutvidelse av fabrikken på Nordskaget på Frøya.

I leveransen inngår inndamper, prosessutstyr, elektro og automasjon, samt integrasjon til eksisterende prosessanlegg. Det skal leveres automasjonsløsning som integreres med eksisterende plattformer. Prosjektet inkluderer også tilpasning av eksisterende bygg.

AFRY har jobbet sammen med Nutrimar på flere prosjekter tidligere, som for eksempel leveransen av den nye filter- og fluid bed-løsningen til fabrikken.

- Vi ser fram til å fortsette det gode samarbeidet med Nutrimar og bidra til å oppgradere og utvide kapasiteten på fabrikken ytterligere. Vi leverer en tverrfaglig bredde av tjenester inn i prosjektet med både prosjektering, utstyrsleveranse og idriftsetting som gjør oss til en totalleverandør for Nutrimar, sier Hans Vedde, Head of Food i AFRY i Norge.

Nutrimar er et forskningsdrevet produksjon- og bioteknologiselskap som baserer seg på sirkulære verdikjeder for fullstendig råvareutnyttelse. Gjennom høsting av norsk tare og innsamling av biprodukter fra laks, produserer Nutrimar bærekraftige fôringredienser som taremel, lakseolje, laksemel og høykvalitets laksebaserte proteiner.

Ser etter flere kollegaer

AFRY vokser innen næringsmiddelsegmentet, og selskapet opplever en økende etterspørsel etter kompetanse og leveransekapasitet innen restråstoff og Blue Food.

- Vi ser etter flere dyktige kollegaer innen prosessdesign og automasjon! Vi har et godt etablert miljø innen Food & Pharma i Norge og jobber tett med våre norske og skandinaviske kollegaer i gjennomføringen av våre prosjekter. Til sammen er vi 500 som jobber med Food & Pharma i AFRY, avslutter Vedde.

For mer informasjon, ta kontakt med

Hans Vedde - Director Food in Norway

Hans Vedde

Direktør Food i Norge

Kontakt Hans Vedde

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.