Market Reports - AFRY Bioindustry

Bane NOR – InfraStatus Prosjekt

Bane NOR fikk i oppdrag av Jernbanedirektoratet å implementere en ny metode for å beskrive jernbaneinfrastrukturens tilstand og utarbeide en årlig tilstandsrapport. Tilstandsrapporten skulle beskrive behovet for vedlikehold og fornyelse, og inkludere en oversikt over vedlikeholdsetterslepet.

For å gjøre analysen ble det utviklet en datadrevet modell som benyttet seg av stordata fra Bane NOR sine kildesystemer. Tilstandsrapporten ble satt sammen og beskrevet i den offentlige rapporten, InfraStatus Report. Den beskriver infrastrukturens tilstanden, utviklingen og behovet til vedlikehold og fornyelse, knyttet om mot behovet til økonomiske bevilgninger.

Dette danner viktig grunnlag for Jernbanedirektoratet og Samferdsels Departementet inn i prosessen rundt Nasjonal Transportplan (NTP).

AFRY har hatt det totale prosjektlederansvaret for prosjektgjennomføring, implementering og realisering av prosjektet. AFRY er også rådgivere til Bane NOR for organisasjonsendringer og implementering av en Asset Management organisasjon.

Fakta

Kunde: Bane NOR
Tidsrom: 2018 pågående
Produkt: InfraStatus Report 2018, 2019, 2020 samt kommende to rapporter for 2021 og 2022
Våre leveranser: Prosjektledelse og Rådgivning

Kim Hansen - Head of BU Asset Management Systems International
Kim Hansen
Leder Asset Management Systems International

Er du interessert i våre tjenester? Ta kontakt!

Kontakt Kim Hansen

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.