A man and woman reading technical drawings at a desk

Rådgiving

Verdifulle råd fra troverdige støttespillere

Det vi setter aller høyest er å få tillit av kundene våre. Tillit må vi imidlertid gjøre oss fortjent til gjennom åpenhet, ærlighet og samhandling. Vi tror at de beste rådene kommer fra rådgivere som kjenner deg og din virksomhet godt, som fokuserer på at din virksomhet når sine mål og som gir tydelige tilbakemeldinger.

Kunden skal oppleve at vi har relevant erfaring og kompetanse som bidrar til å løse deres utfordringer. Våre rådgivere har spiss-/dybdekompetanse innen:

  • Analyse og utredning
  • Portefølje -og programstyring
  • Anskaffelser
  • Gevinstrealisering
  • Endringsledelse
  • Interimledelse
  • Smidig utvikling
Rune Hjortdahl - Direktør Digital Services i Norge
Rune Hjortdahl
Direktør Digital Services i Norge

Er du interessert i våre tjenester? Ta kontakt!

Kontakt Rune Hjortdahl

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.

Løsninger