Train tracks in a tunnel

Bane NOR – konkurranseutsetning av drift og vedlikehold

Bane NOR skal i de neste årene sette ut vedlikeholdet av jernbanens infrastruktur. Selskapet har de siste to årene jobbet med å etablere Spordrift som et eget selskap. Spordrift vil være den utførende vedlikeholdsorganisasjon og vil bli flyttet fra Samferdselsdepartementet til en nytt departement, for å kunne konkurrere på like vilkår som andre vedlikeholdsleverandører.

I denne sammenheng har Bane NOR behov for å forberede konkurranseutsetningen. Den første banen som blir satt ut på konkurranse er Sørlandsbanen. Her har AFRY assistert Bane Nor med rådgivning for å ta frem ulike løsninger og analyser på hvordan Bane NOR skal arbeide kryssfunksjonelt for å utarbeide et bærekraftig konkurransegrunnlag for fremtidig konkurranseutsetting av de ulike områdene.

Konkurranseutsettingen medfører en endring på hvordan Bane NOR er organisert. Det blir et klart skille mellom å være en eier og forvalter av infrastrukturen og de leverandørene som skal utføre vedlikeholdet.

Arbeidet har også gått ut på å dele inn kontraktsstrukturen inn i et strategisk, taktisk og operasjonelt nivå samt å legge til grunn for at Bane NOR kan operasjonalisere avtalen i det daglige virke. AFRY har vært rådgiver og sparringspartner på for hvordan Bane NOR kan bruke Masterdata prosessen til å tilegne seg et bedre data og oversikt over tilstanden for å ytterligere styrke konkurransegrunnlag sitt.

Fakta

Kunde: Bane NOR
Tidsrom: 2020
Produkt: Kontraktsstruktur, covernance struktur
Våre leveranser: Rådgiver

 

Kim Hansen - Head of BU Asset Management Systems International
Kim Hansen
Leder Asset Management Systems International

Er du interessert i våre tjenester? Ta kontakt!

Kontakt Kim Hansen

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.