SCM 4.0 woman biting on pen looking at digital screen

Digital vurdering på NTNU

NTNU står i en omstilling hvor digitalisering er et viktig virkemiddel for å nå NTNUs strategiske visjon; kunnskap for en bedre verden. Samtidig skal NTNU imøtekomme regjeringens krav om én digital offentlig sektor. NTNUs mål er å fornye, forenkle og forbedre tjenester og arbeidsprosesser, gjennom digitalisering.

Et av kjerneområdene NTNU har jobbet målrettet med, er digitalisering av vurderingsprosessen. Her har NTNU hatt en enorm utvikling de siste årene, og har nå inntatt en ledende posisjon på området. Vi i AFRY er veldig stolte over å ha bistått NTNU i arbeidet med å digitalisere hverdagen for over 40 000 studenter og 7 000 ansatte, samt å etablere Norges største eksamensfasiliteter for digitale eksamener, fordelt på tre studiebyer.

Fakta
Oppdragsgiver:
 NTNU, prorektor utdanning
Tidsrom: 2016 – d.d.
Våre leveranser: Prosjektledelse, programledelse, rådgiving, virksomhetsarkitektur