Photograph of Furuset Hageby from the front

Furuset hageby

Furuset hageby er blant de første demenslandsbyene i Norge.

Demenslandsbyen Furuset hageby, som er bygget av Oslobygg KF, skal samle omsorgsfunksjoner og landsbyliv i trygge og tilrettelagte omgivelser midt i Oslo. Gjennom arkitektur og bruk av moderne velferdsteknologi er målet at beboerne skal få et så tilnærmet normalt hverdagsliv som mulig.

Furuset hageby består av totalt 112 spesialdesignede boenheter for mennesker med demens og kognitiv svikt. Boenhetene er fordelt på 14 bogrupper med åtte boenheter i hver gruppe, for å gi beboerne en opplevelse av felleskap i oversiktlige og relativt små forhold.

Furuset hageby har i tillegg et stort utvalg av fasiliteter som nærbutikk, restaurant, frisørsalong, bibliotek legekontor, spaavdeling og utearealer. Omgivelsene er utformet for å være så lett gjenkjennelige som mulig, slik at beboerne enkelt skal kunne finne frem i landsbyen.

Hver enkelt beboer får sin egen unike brikke i form av et nøkkelsmykke med spesialtilpasset tilgang til bogruppene og områdene i landsbyene, som gjør at de kan bevege seg mer eller mindre fritt rundt.

Bistått med rådgivning innen vann, avløp og overvann

AFRY har vært inne på prosjektet som rådgiver for vann, avløp og overvann helt siden oppstart i 2018. Først som Oslobyggs rådgiver i skisseprosjektet, og deretter som rådgiver for AF-gruppen i forprosjekt og detaljprosjekt.

I arbeidet har det vært viktig å få avsatt tilstrekkelig areal og volum for håndtering av overvann, noe som har krevd tett og hyppig modellkoordinering med landskapsarkitekt når det gjelder terrenghøyder og avrenningsmønster, samt oppfølgning i byggetid. Alt overvannet har blitt håndtert ved hjelp av lokale, naturbaserte løsninger. Dette ble løst ved hjelp av vegeterte takflater og regnbed på bakkeplan som mottar avrenningen.

Håndteringen av kommunal infrastruktur for vann- og avløp har vært en utfordring i prosjektet, spesielt med tanke på tilknytninger. For å løse dette har det blitt satt inn komplekse, plasstøpte kummer med avgreninger for utvendig slukkevann og sprinkleranlegg.

FutureBuilt-prosjekt med høye miljøambisjoner

Furuset hageby er et FutureBuilt-prosjekt med høye miljøambisjoner. Dette innebærer blant annet reduksjon av klimagassutslipp, energieffektive tiltak i bygget, bruk av fornybar energi og riktig materialbruk.

Det er blant annet brukt ekstrem lavkarbonbetong i bunnplaten. Denne betongen gir et lavere CO2-utslipp per kubikk enn annen lavkarbonbetong, og har spart prosjektet for store mengder klimagassutslipp. I tillegg er stålet i bærekonstruksjonen delvis resirkulert og det er brukt fagverksbjelker i tre i stedet for stål. Det er også ca. 1000 kvadratmeter med solceller på taket.

Et av de første i landet

Furuset hageby er bygget etter den nederlandske De Hogeweyk-modellen.

Demenslandsbyen De Hogeweyk åpnet i 2009 og er kjent som den første i verden. Visjonen var å tilby beboerne et så tilnærmet normalt hverdagsliv som mulig og samtidig bryte med den mer tradisjonelle institusjonaliserte behandlingen av langtidssyke.

Sammen med Carpe Diem i Bærum kommune og Dronning Ingrids hage på Tøyen i Oslo er Furuset hageby et av de første av sitt slag i Norge.

I mars 2024 flyttet de første beboerne inn i boligene sine. Prosjektet er nominert til årets bygg og anlegg 2023.

Fakta

Byggherre: Oslobygg KF
Oppdragsgiver: Oslobygg KF og AF-gruppen
Tidsrom: 2018 - 2024
Sted: Furuset, Oslo
Våre leveranser: Rådgivningstjenester innen vann, avløp og overvann for byggherre i skisseprosjekt og entreprenør i forprosjekt og detaljprosjekt.

Kontakt oss

Sissel Helen Espe  - Direktør Buildings (fungerende) og direktør strategi og forretningsutvikling/COO

Sissel Helen Espe

Direktør Buildings (fungerende) og direktør strategi og forretningsutvikling/COO

Kontakt Sissel Helen Espe

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.