water treatment

Vann, miljø og infrastruktur

Sikrer robuste vann- og avløpssystemer i møte med klimaendringer

Klimaendringene vi ser i dag fører blant annet til mer styrtregn enn tidligere som igjen skaper oversvømmelser og ofte et stort skadeomfang. Tilgang til trygt drikkevann er også svært viktig, og vi ser at det stadig kreves mer for å sikre trygge vannkilder.

I Norge er det et stort etterslep på vedlikehold av vann- og avløpssystemer. Byutviklingen krever også smarte løsninger for å sikres mot overvann og flom. AFRY har kompetansen som behøves for å prosjektere bærekraftige og fremtidsrettede løsninger, og å planlegge fremtidens byer på en slik måte som sikrer vannforsyning og overvannshåndtering.

Typiske tjenester våre ingeniører leverer er prosjektering av vannforsyning, avløps- og overvannshåndtering i vei-, bane- og byggeprosjekter, diverse planer (regulering, hovedplaner, rammeplaner), hydrologiske beregninger, miljøplaner i utbyggingsprosjekter, prosjektering av renseanlegg med mer. Vi har lang erfaring med forstudier, forprosjekter, detaljprosjektering, samt oppfølging i byggefasen. Ved å kombinere lokal kunnskap og ekspertise er vi sammen med våre kunder med på å skape gode resultater i små og store prosjekter. Vi utfører alt fra små oppdrag for private eiendommer til prosjektledelse, prosjektering og idriftsettelse av nye kommunale anlegg.