Sofienberg skole fasade solcellepanel

Sofienberg ungdomsskole

AFRY har prosjektert solcelleanlegget på Sofienberg ungdomsskole

Sofineberg skole er en ungdomsskole i bydelen Grünerløkka i Oslo som består av to bygninger som er bundet sammen med et mellombygg. Da det var behov for å reahabilitere betongbygget fra 1970, ble både solenergi, passivhus og ombruk viktige faktorer.

Betongbygget som nå er rehabilitert består av fire etasjer på om lag 2600 m2. Oslo kommune stiller høye klima- og miljøkrav til utbygging og rehabilitering. Fremfor å bygge et nytt bygg valgte dermed Oslobygg KF som eier, forvalter og drifter av Sofienberg ungdomsskole å rehabilitere det eksisterende skolebygget.

I forbindelse med rehabiliteringen har betongbygget fått nye fasademoduler med integrerte solceller på den sørvendte fasaden. I tillegg er det blitt installert solcelleanlegg på taket. En del materialer som ytterdører, port, belysning, radiatorer og kabelføringer er også brukt videre i det rehabiliterte skolebygget.

Produserer ren og kortreist energi

Solenergi er en av de mest bærekraftige og tilgjengelige energikildene vi har. Et bygg med solceller er et kraftverk som produserer ren og kortreist energi. Det er et stort potensial blant offentlige bygg når det kommer til å satse på solcelleanlegg. Inntjeningstiden begynner å bli akseptabel, samtidig som utviklingen innen solceller de siste årene har vært enorm. I tillegg reduseres strømforbruket fra nettet, og hvis du i tillegg har mulighet til å lagre solenergien kan man bruke strømmen når man har behov for det.

På Sofienberg ungdomsskole i Oslo vil de nye solcelleanleggene på tak og fasader produsere energi. I tillegg skal fasaden i seg selv holde passivhus-standard. Det er også valgt ombruk av for eksempel el-kanaler og radiatorer som er av nyere dato.

Ansvarlig for prosjekteringen av solcelleanlegget

AFRY har prosjektert solcelleanlegget på oppdrag fra Zolw, som er et norsk kompetanseselskap innen solenergi. Zolw har levert løsningsforslag til Apollotech for hele solcelleanlegget, og hatt leveransen for takanlegget.

I tillegg har Apollotech levert fasadeveggen med integrerte solceller. Til sammen skal solcelleanlegget på Sofienberg skole dekke cirka 430 kvadratmeter, og produsere rundt 40 megawattimer årlig.

Fakta

Byggherre: Oslobygg KF
Oppdragsgiver: Zolw
Tidsrom: 2021
Sted: Grünerløkka, Oslo
Våre leveranser: Prosjektering av solcelleanlegg

Sissel Helen Espe  - Direktør Buildings (fungerende) og direktør strategi og forretningsutvikling/COO
Sissel Helen Espe
Direktør Buildings (fungerende) og direktør strategi og forretningsutvikling/COO

Er du interessert i våre tjenester? Ta kontakt!

Kontakt Sissel Helen Espe

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.