Representation of a digital landscape with icons on dark blue background

Trønderenergi AMS – Avanserte måle og styringssystemer

AMS står for avanserte måle- og styringssystemer, og kan beskrives som digitalisering av strømmåling. Innen utgangen av 2019 ble det pålagt nettselskapene å innføre nye smarte målere i hos alle landets strømkunder. En smart måler sender målerstand og informasjon om forbruk automatisk til nettselskapet.  

AFRY Digital Solutions har gjennom flere sentrale roller bidratt til at dette målet ble nådd.  

Sammen klarer vi mer

I 2014 besluttet 27 nettselskap langs kysten fra Haugesund til Kirkenes å inngå et samarbeid. Programmet SORIA ble etablert og er det største i sitt slag i Norge, med over 30% av landets husstander og næringsliv. Målet med samarbeidet var kostnads- og risikoreduksjon samt deling av ressurser for på en god måte å kunne innføre 750 000 smarte målere på vestlandet, i trøndelag og nord-norge.  

AFRY hadde fra etableringen av SORIA-programmet ansvar for den operative gjennomføringen av programmet, samtidig med en sentral rolle som forhandlingsleder for tjenesteanskaffelsene. I gjennomføringsfasen bidro AFRY med programleder samt prosjektleder for system og prosess hos TrønderEnergi Nett.  

Programmet hos TrønderEnergi Nett ledet an i SORIA som pilotselskap, både for montasje av målere og kvalitetssikring av målerteknologi og for innsamlingssystem og felles arbeidsordresystem til uttrullingsfasen.  

Fakta  

Oppdragsgiver: TrønderEnergi Nett AS og AMS-alliansen SORIA.  
Prosjektkostnad: Anskaffelser av kommunikasjonsutstyr, strømmålere og montasjeavtaler til totalt 1,4 milliarder kroner. I tillegg til prosjektkostnader hos de 27 samarbeidende nettselskapene.  
Omfang: AFRY Digital Solution leverte 9 årsverk
Tidsrom: 2014 – 2018  
Sted: Bergen og Trondheim
Våre leveranser: Program og prosjektledelse, anskaffelse og rådgivning