Dansk trafikjuvel

En dansk trafikjuvel

Om projektet

I det historiske og eftertragtede Aarhusgadekvarter i Nordhavn, København finder man Fortkaj. En ny boligejendom, som kombinerer historiske arv, arkitekttegnede omgivelser og duften af hav.

Med udsigt udover Kronløbsbassinet er bebyggelsen organiseret i en klassisk karrébebyggelse med op til 6 etager. Der indgår 8.225 m2 boliger, svarende til 81 ejerlejligheder, der alle er bæredygtighedscertificeret efter DGNB-certificeringen i kategorien Guld. Her har AFRY forestået DGNB-certificeringen. Lejlighederne er udført med velkendte planløsninger fra 2-5 værelser afhængig af type. Derudover indgår ca. 1.057 m2 kælder.

Arkitektonisk vil byggeriet indeholde skift i arkitektoniske udtryk, bygningshøjder, farver, materialitet og facaderytme. Facader er udført i tegl i en farvekombination med 2-4 sten. Byggeriets gårdrum er indrettet med forskellige opholdsmuligheder over dæk i 1. sals højde.

Området rummer ejerboliger i høj arkitektonisk kvalitet og et stort og effektivt parkeringsanlæg. Det er et område i rivende udvikling og meget attraktivt med beliggenhed tæt på vand, by og kollektiv transport.

I anden entreprise er der i gadeniveau udført tunnelindkørsel. Tunnelen dykker ned igennem kælder og ud gennem kajkant og er med til at håndtere kørsel ud til parkeringsanlæg placeret under Kronløbsøen. Anlægget er pælefunderet og der må forventes håndtering af grundvand.

 

AFRY's rolle

AFRY fik til opgave at designe anlæggets komplette trafiksignalsystem, herunder geometri, signalplacering, detektering og projektering af signalprogrammer samt mikrosimulering i VISSIM. Herudover har AFRY udarbejdet udbudsmateriale på projektet, udført tests af anlæggets signalprogrammer og ført tilsyn på anlægget under anlægsarbejdet.  

For at kontrollere, hvor mange biler der kommer ind i systemet og for at sikre, at der er en jævn trafikstrøm i begge retninger, har AFRY sørget for, at signalerne skifter oftere sammenlignet med et konventionelt trafiksignalanlæg. Det resulterer i, at trafikken glider bedre og hurtigere gennem anlægget end tidligere.

 

Fakta

START

2013

SLUT

2018

 

Samarbejdspartnere

KUNDE

Vejdirektoratet

Susan Appel - Projectmanager, Transportation
Susan Appel
Group Manager Traffic

Vil du vide mere?

Kontakt Susan Appel

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.
Lasse Bredtved Lunde-Christensen  - Traffic Engineer
Lasse Bredtved Lunde-Christensen
Project Manager Traffic

Vil du vide mere?

Kontakt Lasse Bredtved Lunde-Christensen

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.