Dynamisk ruderanlæg i Odense

Design af dynamisk ruderanlæg i Odense

Om projektet

I takt med øget urbanisering stiger trafikmængderne. Det kan betyde længere kødannelser, øget trængsel og større risiko for trafikulykker. Udvidelse af vejene er en almindelig løsning for at imødekomme disse udfordringer, men der er også andre effektive metoder til at forbedre trafikafviklingen.

Implementering af intelligente trafikstyringssystemer (ITS), avancerede signalteknologier og alternative transportformer som cykling og kollektiv transport kan bidrage til at mindske trafikbelastningen og skabe en mere effektiv og bæredygtig trafikafvikling. En holistisk tilgang, der kombinerer forskellige strategier, er nøglen til at tackle de udfordringer, der følger med øget trafik og urbanisering.

Danmarks første dynamiske ruderanlæg

I september 2017 blev danmarks første dynamiske ruderanlæg (Diverging Diamond Intersection, DDI) for første gang implementeret i Nordeuropa ved den nu ombyggede til- og frakørsel til den fynske motorvej syd for Odense. Det dynamiske ruderanlæg er en krydstype, der har vundet indpas over hele verden.

Finessen ved et dynamisk ruderanlæg ligger i dets smarte design. Det nye anlæg adskiller sig fra et sædvanligt ruderanlæg ved, at det er konstrueret, så de to trafikretninger krydser over i hver sin ende, og for at sikre konfliktfri venstresving ned mod motorvejen syd for Odense. Trafikken, der normalt kører i højre side af vejen, bliver ledt over i venstre side, hvilket fjerner behovet for at holde tilbage for den modkørende trafik. Løsningen har haft en positiv indvirkning på kapaciteten og trafikafviklingen i anlægget og reduceret antallet af konfliktpunkter mellem trafikanter.

AFRY's rolle

AFRY fik til opgave at designe det komplette trafiksignalsystem bag det nye anlæg , herunder geometri, signalplacering, detektering og projektering af signalprogrammer samt mikrosimulering i VISSIM, der sammenlignes med simuleringer af et traditionelt ruderanlæg med to signalregulerede kryds. Herudover har AFRY udarbejdet udbudsmateriale på det nu gennemførte projekt, udført tests af signalprogrammerne på det dynamiske ruderanlæg og ført tilsyn under anlægsarbejdet.

For at kontrollere, hvor mange biler der kommer ind i det dynamiske ruderanlæg og for at sikre, at der er en jævn trafikstrøm i alle retninger, har AFRY sørget for, at signalerne skifter oftere sammenlignet med et konventionelt trafiksignalanlæg. Det resulterer i, at trafikken glider bedre og hurtigere gennem anlægget end tidligere.

 

Fakta

START

2013

SLUT

2018

 

Samarbejdspartnere

KUNDE

Vejdirektoratet

Susan Appel - Projectmanager, Transportation
Susan Appel
Group Manager Traffic

Vil du vide mere?

Kontakt Susan Appel

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.
Lasse Bredtved Lunde-Christensen  - Traffic Engineer
Lasse Bredtved Lunde-Christensen
Project Manager Traffic

Vil du vide mere?

Kontakt Lasse Bredtved Lunde-Christensen

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.