Ringkøbing Museum.

Bygherrerådgivning til renovering af Ringkøbing Museum

Om projektet

I 2019 stod Ringkøbing Museums gamle hovedbygning, der kan dateres tilbage til 1877, for en omfattende renovering af den udvendige facade, herunder tag, vinduer og døre samt det sydvendte murværk.

Bygningen ligger i et bevaringsværdigt område af den gamle købstad, og renoveringen er derfor foretaget i tæt dialog med Ringkøbing-Skjern Kommune og Ringkøbing Bevaringsforening. Materialer og byggeskik har været i fokus hele vejen igennem renoveringen, der omfattede et nyt vingeteglstag med fast undertag samt reparation og maling af skorstene og gesims.

Vinduer og døre er henholdsvis blevet renoveret og udskiftet, alt efter stand. I samme omgang har de tilhørende sidebygninger fået nyt tagpap, og der er foretaget en facaderenovering af murværket mod syd. Inden opstart blev der udført en forundersøgelse for miljøskadelige stoffer i de berørte bygningsdele. Prøveresultaterne var alle negative og havde dermed ikke indflydelse på arbejdet.

Ringkøbing Museum er en del af Ringkøbing Fjord Museer, der rummer flere kulturhistoriske besøgssteder rundt om Ringkøbing Fjord. Museet har venligst ladet os anvende deres foto af museet til denne beskrivelse af projektet (billedet øverst på siden).

 

AFRY's rolle

Som bygherrerådgiver på projektet har AFRY udført forundersøgelser, projektering og beskrivelser i forbindelse med udbuddet af renoveringen. Arbejdet blev udbudt i hovedentreprise, hvorefter AFRY løbende førte tilsyn med arbejdets udførelse samt forestod mangelopfølgning og aflevering. Målet for opgaven har været en harmonisk fusion af fortid og nutid.

 

Fakta

AREAL

700 m2

START

2019

SLUT

2019

Vil du vide mere om projektet?

Jacob Damborg Kristensen - Section Manager, Building Technology, Consultancy

Jacob Damborg Kristensen

Section Manager, Building Technology, Consultancy

Kontakt Jacob Damborg Kristensen

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.