renovering

Renovering & transformation

Vellykket og effektiv omdannelse af eksisterende bygninger

AFRY er din professionelle rådgiver, når du skal renovere, transformere, ombygge eller istandsætte en eksisterende bygning til nutidens behov. Vi har erfaringen og indsigten til at kunne screene en bygnings tilstand samt identificere tilbageværende levetider af bygningens konstruktioner, materialer samt de mekaniske og elektriske installationer.

Vi har viden om konstruktioner og byggematerialers sammensætning – deres holdbarhed og klimaaftryk – og under en renovering eller ombygning tager vi naturligvis højde for bygningens historie, æstetik og funktionalitet ved udvælgelse af disse konstruktioner og materialer.

Vi sikrer, at de gældende lovgivningsmæssige krav opfyldes i renoveringens og transformationens design, ligesom vi har stor erfaring med certificeringsordninger inden for brand, konstruktion og miljø, herunder DGNB, LEED og Svanemærket samt miljøscreening af bygningen. Certificeringerne gør projektets miljøvenlige tiltag målbare. Vi er desuden behjælpelige med analyse og klassificering af miljøfarlige stoffer (asbest, PCB, bly og chlorparaffiner m.m.).
 

Forbedret energieffektivitet

Under en renovering eller transformation opstår ofte muligheden for at forbedre energieffektiviteten ved at anvende bæredygtige byggematerialer og grønne teknologier som solenergi, vind, jordvarme eller grundvandskøl. Det kan også være muligt at opgradere eller udskifte VVS- og belysningssystemer eller efterisolere for et reduceret energiforbrug.

Respekt for bygningens ånd

En gennemgribende renovering eller transformation tager udgangspunkt i en respekt for bygningens ånd, det æstetiske og arkitektoniske udtryk og med en stolthed for håndværket. En vellykket renovering sker med integration af de grønne og blå fælles uderum, med indbygning af synlige grønne (planter) og blå (vand) elementer i byggeriet – f.eks. via synlig regnvandshåndtering, grønne tage, "grøn" parkering, affaldshåndtering m.m.

Bæredygtighed indtænkes på alle parametre; økonomisk, miljømæssigt og socialt. Dermed fremstår det renoverede eller transformerede byggeri som en helhed i harmoni med sine omgivelser ved at aktivere områdets udendørs opholdssteder.

 

Uanset om du renoverer eksisterende bygninger, facader, tage eller installationer, eller om du giver bygningen et andet formål med en transformation, sørger vi for, at det hele udføres i overensstemmelse med dine planer, mål og den totaløkonomiske ramme.

 

Udvalgte referencer

Lad os hjælpe dig

Jacob Damborg Kristensen - Section Manager, Building Technology, Consultancy

Jacob Damborg Kristensen

Section Manager, Building Technology, Consultancy

Kontakt Jacob Damborg Kristensen

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.
Peter Stigaard - Arkitekt, MAA, Byggeteknik & renovering, Consultancy

Peter Stigaard

Arkitekt, MAA, Byggeteknik & renovering, Consultancy

Kontakt Peter Stigaard

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.
Mette Klaris - Fagchef, Arbejdsmiljø og DGNB Auditor, Byggeteknik & renovering, Consultancy

Mette Klaris

Fagchef, Arbejdsmiljø og DGNB Auditor, Byggeteknik & renovering, Consultancy

Kontakt Mette Klaris

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.
Knud Nielsen - Technical Director, Buildings (Denmark)

Knud Nielsen

Technical Director, Buildings (Denmark)

Kontakt Knud Nielsen

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.