Flowity

Flowity - AI værktøj til optimering af offentlige rum

Kunstig intelligens, AI, vil spille en stadig vigtigere rolle i udviklingen af bæredygtige byer.

Ved hjælp af AI kan samkørte data om mennesker og køretøjers bevægelsesmønstre skabe samfund, der bruger mindre energi og tilmed et sikrere og mere effektivt transportnetværk. Men AI’s indtræden rejser også spørgsmål om sikkerhed og privatliv. For AFRY har netop disse spillet en helt central rolle i udviklingen af AI-værktøjet Flowity.  

Byer i vækst medfører nye udfordringer for mennesker og miljø, og det med en stadig større belastning på central infrastruktur som energiforsyning, affaldshåndtering og offentlig transport. Forbundne systemer bruges i stigende grad til at øge effektiviteten og tackle de problemer, der opstår med urbanisering og befolkningsvækst. Skal disse systemer lykkes, afhænger det af muligheden for indsamling og analyse af enorme mængder data, der viser, hvordan mennesker bor i en by. Med den rette data og AI er der et enormt potentiale for at designe løsninger, som gør samfundet mere bæredygtigt, mens det også stiller større krav til løsninger, der kan sikre privatliv og sikkerhed.

Værktøj til at optimere offentlige rum

En sådan løsning er Flowity, et produkt skabt af AFRY, som analyserer video ved hjælp af AI og omdanner informationen til anonymiserede data. Systemet bruger machine learning, som gør det muligt for en computer at genkende objekter. Ved hjælp af denne teknologi er en algoritme blevet trænet til at genkende objekter i billeder, som hidtil kun var genkendelige for mennesker – en teknik, der er kendt som billedgenkendelse.  

Flowity kan herefter rapportere, både hvor mange mennesker eller objekter, der er i et givent område, og hvor meget tid de bruger der.  

Et unikt aspekt af Flowity er anvendelsen af dybe neurale netværk til bevægelsesanalyser, hvilket øger graden af korrekte observationer og er mere tilpasningsdygtigt sammenlignet med ældre teknologier. Teknologien giver også mulighed for at detektere objekter i billeder, selv hvis de står stille, hvilket reducerer fejlmarginen i bevægelsesanalysen. Informationen kan dermed bruges til at regulere ventilation og varme i en bygning, for eksempel baseret på hvordan folk bruger forskellige rum.

”Vi har foreløbigt og primært testet Flowity med flere store ejendomsselskaber, men vi ser, at den eksisterende teknologi skaber fantastiske muligheder for at lave analyser i realtid inden for forskellige områder og derudover give et statistisk grundlag for forskellige byplanlægningsprojekter. Ideen er også, at Flowity kan integreres med andre systemer såsom digitale tvillinger eller geografiske informationssystemer (GIS) og dermed bidrage til en komplet digital kortlægning af en bygning eller en blok,” siger Per Brendelökken, Systemudvikler hos AFRY.

 

Flowity

Ligner en legoklods

En central udfordring for projektet er den generelle opfattelse af AI, som Flowity, når det introduceres i det offentlige rum. Debatten om overvågning, hvor bevægelsesmønstre og adfærd bliver analyseret bliver særlig håndgribelig, når kameraer bliver sat op i det offentlige rum. Derfor er det fysiske, udvendige systemdesign afgørende for at opnå tillid fra befolkningen.

”I praksis fungerer Flowity mere som en sensor i en konventionel persontæller end et overvågningskamera, og vi har forstærket dette i det udvendige design ved at lade det se mere ud som en overdimensioneret legoklods end et kamera,” siger Fredrik Hofflander, Product Owner for Flowity.

Etiske udfordringer

I mange tilfælde er det en udfordring at designe et system, der giver en så komplet analyse som muligt, samtidig med at der tages højde for privatliv. Diskussioner om individers privatliv og datasikkerhed er naturligvis blevet overvejet igennem Flowitys udviklingsproces – især i den indledende designfase.  

”Det smarte ved Flowity er, at der har været et konstant fokus på privatliv. Data skal ikke kun blive bearbejdet anonymt og leve op til GDPR-krav, men udfordringen med privatliv har også været et naturligt hensyn i udviklingen af Flowitys design og funktioner. Løsningen er allerede integreret ind i værktøjet, uden at vi må stole på, at data senere bliver brugt på etisk vis af tredjepart,” siger Fredrik Hofflander.  

 

Drone perspective of a group of people connected through digital networks

I praksis betyder det, at ingen følsomme data eller billeder bliver gemt. I modsætning til mange andre AI-værktøjer kan Flowity bearbejde sensorinput direkte, uden at nogen følsomme oplysninger bliver sendt videre til andre.  

”Vi har designet produktet på en sådan måde, at vi aldrig gemmer videoen, fordi Flowity bearbejder den i realtid. Det eneste output er statistiske data. Mange bæredygtige værdier kan stamme fra AI-teknologi – hvis den bliver brugt korrekt. Derfor ønsker vi at sikre, at folk kan føle sig trygge, når AI-teknologier som Flowity bliver en del af dagligdagen,” siger Roger Tedblad, Softwareudvikler ved AFRY.

Kontakt os

Susan Appel - Section Manager, Planning & Mobility

Susan Appel

Section Manager, Planning & Mobility

Kontakt Susan Appel

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.